Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :35362/300/2010
Data inregistrarii12.10.2010
Data ultimei modificari:21.01.2017
Sectie:Sectie comuna
Materie:Civil
Obiect:anulare act
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
FRENTESCU OANA CONSUELA LA DOMIC ALESIntimat
SC VOLKSBANK ROMÂNIA SARecurent
SC VOLKSBANK ROMÂNIA SA - SUCURSALA PANTELIMONRecurent

Şedinţe

18.10.2011
Ora estimata:
Complet: Amanari pronuntare Mineran
Tip solutie: respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge cererea de chemare în judecată, formulată de reclamanta Frenţescu Oana Consuela, în contradictoriu cu pârâta S.C. Volksbank România S.A. – Sucursala Pantelimon, ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală. Admite în parte cererea de chemare în judecată, formulată de reclamanta Frenţescu Oana Consuela, în contradictoriu cu pârâta S.C. Volksbank România S.A. Constată nule absolut clauzele abuzive din convenţia de credit nr.0071634/24.10.2006, încheiată între părţi, şi cuprinse în art. 3 lit. d) şi art.5 lit. a din Condiţiile Speciale ale Convenţiei, art.3.5, art.3.11, art.8.1 lit. c) şi d) şi art.10 din Condiţiile Generale ale Convenţiei. Constată nul absolut actul adiţional nr.1/08.02.2010 la convenţia de credit nr.0071634/24.10.2006, încheiată între părţi. Obligă pârâta să restituie reclamantei sumele încasate şi nerestituite cu titlu de dobândă majorată, comision de rezervă şi comision de risc de la încheierea convenţiei şi până la zi, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data introducerii cererii de chemare în judecată şi până la data efectivei restituiri. Respinge ca neîntemeiat capătul de cerere privitor la obligarea pârâtei la plata unor daune cominatorii. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.10.2011.
Document:    

11.10.2011
Ora estimata:
Complet: 12 - C4 (Marţi)
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 18.10.2011. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.10.2011.
Document:    

27.09.2011
Ora estimata:
Complet: 12 - C4 (Marţi)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen preschimbat în data de 23.11.2010. Termen de fond acordat în data de 11.10.2011.
Document:    

28.06.2011
Ora estimata:
Complet: 12 - C4 (Marţi)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen preschimbat.Termenul acordat în şedinţa publică este în data de 11.10.2011.
Document:    

17.05.2011
Ora estimata:
Complet: Amanari pronuntare Mineran
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de către pârâtă. Fixează termen pentru continuarea judecăţii la data de 28.06.2011, Completul 4(marţi), ora 08:30, pentru când se vor cita ambele părţi. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.05.2011.
Document:    

10.05.2011
Ora estimata:
Complet: 12 - C4 (Marţi)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 17.05.2011. Pronunţată în şedinţă publică azi, 10.05.2011.
Document:    

15.03.2011
Ora estimata:
Complet: 12 - C4 (Marţi)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document:    

01.02.2011
Ora estimata:
Complet: 12 - C4 (Marţi)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document:    

23.11.2010
Ora estimata:
Complet: CAMERA DE CONSILIU
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea de preschimbare a primului termen de judecată, formulată de reclamanta Frentescu Oana Consuela. Preschimbă primul termen de judecată stabilit aleatoriu la data de 27.09.2011 şi fixează termen la data de 01.02.2011 completul 4, ora 08:30, pentru când se citează părţile, reclamanta cu menţiunea de a preciza valoarea pretenţiilor formulate pentru capetele al doilea, al treilea, al patrulea şi al cincilea de cerere şi de a depune modul de calcul al sumelor solicitate, sub sancţiunea suspendării cauzei, în temeiul art.1551 alin.1 C.pr.civ., şi pârâtele, cu copie de pe cererea de chemare în judecată şi înscrisurile ataşate acesteia şi cu menţiunea de a depune întâmpinare cel mai târziu cu 5 zile înainte de termenul stabilit. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.11.2010.
Document:    


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
25/01/2012 SC VOLKSBANK ROMÂNIA SA, Recurs


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.