Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Instanţa în cifre

Rapoarte şi studii

Informaţii statistice ale instanţei


Rapoarte şi studii

 

 Editor de conținut

 

Informaţii statistice ale instanţei

            Volumul total de activitate – 2018

Volumul total de activitate al Tribunalului Timiş pe anul 2018 se reflectă în stocul de dosare existent la data de 01.01.2018  adunat la numărul total de cauze nou intrate în cursul anului.
Cum la începutul anului stocul de dosare a fost de  9397 (din care în materie penală – 653 în materie civil 2900, în materie comercială 3087, iar în materie de contencios administrativ şi fiscal 2757 dosare) şi pe parcursul anului au fost înregistrate un număr de 14018 cauze, rezultă că în anul 2018 Tribunalul Timiş a avut de soluţionat, în total, un volum de 23415 dosare.
Având în vedere datele statistice cu privire la volumul de activitate din anul 2017, din care rezultă că instanţa a avut de soluționat 26980 cauze, rezultă că în anul 2018 s-a înregistrat o scădere a numărului de dosare cu 3565 , reprezentând un procent de 13,2%.
O analiză a volumului de activitate înregistrat de secţiile specializate ale Tribunalului Timiş se prezintă în felul următor:
- Secţia I civilă un volumul de activitate de 7411 dosare;
- Secţia a II-a civilă un volumul de activitate de 6382 dosare;
- Secţia penală un volumul de activitate de 3278 dosare;
- Secţia de contencios administrativ şi fiscal un volumul de activitate de 6344  dosare.

  

           
          Volumul total de activitate – 2016
 
Volumul total de activitate al Tribunalului Timiş pe anul 2016 se reflectă în stocul de dosare existent la data de 01.01.2016 adunat la numărul total de cauze nou intrate în cursul anului.
Cum la începutul anului stocul de dosare a fost de 8511 (din care în materie penală -  266 în materie civilă 3184, în materie comercială 2725, iar în materie de contencios administrativ şi fiscal – 2336 dosare) şi pe parcursul anului au fost înregistrate un număr de 17123 cauze, rezultă că în anul 2016 Tribunalul Timiş a avut de soluţionat, în total, un volum de 25634 dosare.
Având în vedere datele statistice cu privire la volumul de activitate din anul 2015, din care rezultă că instanţa a avut de soluţionat 25311 cauze, rezultă că în anul 2016 s-a înregistrat o creștere a numărului de dosare cu 323, reprezentând un procent de 1,26%.
Volumul total de activitate al Tribunalului Timiş a crescut cu 323 dosare, reprezentând un procent de 1,26% din punct de vedere al dosarelor înregistrate se constată însă o scădere, întrucât pe parcursul anului 2015 s-au înregistrat 17408 dosare, în timp ce în anul 2016 s-au înregistrat 17123 dosare, cu 285 dosare mai puțin, reprezentând un procent de scădere de 1,66%
La sfârşitul anului 2016, stocul de dosare a fost de 8782, din care în materie penală 366 dosare, în materie civilă 2529 dosare, în materie comercială de 3218 dosare, iar în contencios administrativ şi fiscal de 2669 dosare.
Având în vedere datele statistice cu privire la stocul de dosare al instanţei la finalul anului 2015, respectiv 8511 dosare, rezultă că în anul 2016 s-a înregistrat o creştere a stocului instanţei cu 271 de  dosare.
În ceea ce priveşte stocul de dosare suspendate, la sfârşitul anului 2015 acesta era de 558 dosare, iar la finele anului 2016 numărul dosarelor suspendate a fost de 752, în creștere cu 194 dosare, din care 333 în materie civilă, 284 în materie comercială, 135 în materie de contencios administrativ şi fiscal.
Se constată creștere a stocului dosarelor suspendate cu un număr de 194 dosare, adică o mărire a acestuia cu 25,79% faţă de anul 2015.
 
            Volumul total de activitate - 2015
 
Volumul total de activitate al Tribunalului Timiş pe anul 2015 se reflectă în stocul de dosare existent la data de 01.01.2015 adunat la numărul total de cauze nou intrate în cursul anului.
Cum la începutul anului stocul de dosare a fost de 7903 (din care în materie penală -  222, în materie civilă 2219, în materie comercială 2969, iar în materie de contencios administrativ şi fiscal - 2493 dosare) şi pe parcursul anului au fost înregistrate un număr de 17408 cauze, rezultă că în anul 2015 Tribunalul Timiş a avut de soluţionat, în total, un volum de 25311 dosare.
Având în vedere datele statistice cu privire la volumul de activitate din anul 2014, din care rezultă că instanţa a avut de soluţionat 26821 cauze, rezultă că în anul 2015 s-a înregistrat o scădere a numărului de dosare cu 1510, reprezentând un procent de 5.62 %.
Deşi volumul total de activitate al Tribunalului Timiş a scăzut cu 1510 dosare, reprezentând  un procent de 5,62%, din punct de vedere al dosarelor înregistrate se constată o creştere, întrucât pe parcursul anului 2014 s-au înregistrat 15165 dosare, în timp ce în anul 2015 s-au înregistrat 17408 dosare, cu 2243 dosare mai mult, reprezentând un procent de creştere de 14,79%.
La sfârşitul anului 2015, stocul de dosare a fost de 8747, din care în materie penală 264 dosare, în materie civilă 3146 dosare, în materie comercială de 3026 dosare, iar în contencios administrativ şi fiscal de 2311 dosare.
Având în vedere datele statistice cu privire la stocul de dosare al instanţei la finalul anului 2014, respectiv 7903 dosare, rezultă că în anul 2015 s-a înregistrat o creştere a stocului instanţei cu 844 de  dosare.
În ceea ce priveşte stocul de dosare suspendate, la sfârşitul anului 2014 acesta era de 777 dosare, iar la finele anului 2015 numărul dosarelor suspendate a fost de 558, în scădere cu 219 dosare, din care 272 în materie civilă, 202 în materie comercială, 84 în materie de contencios administrativ şi fiscal.
Se constată o scădere a stocului dosarelor suspendate cu un număr de 219 dosare, adică o diminuare a acestuia cu 28,18 % faţă de anul 2014.
 
Volumul total de activitate - 2014
 
Volumul total de activitate al Tribunalului Timiş pe anul 2014 se reflectă în stocul de dosare existent la data de 01.01.2014 adunat la numărul total de cauze nou intrate în cursul anului.
Cum la începutul anului stocul de dosare a fost de 11656 (din care în materie penală -  244, în materie civilă 3068, în materie comercială 3330, iar în materie de contencios administrativ şi fiscal - 5014 dosare) şi pe parcursul anului au fost înregistrate un număr de 15165 cauze, rezultă că în anul 2014 Tribunalul Timiş a avut de soluţionat, în total, un număr de 26821 dosare.
Având în vedere datele statistice cu privire la volumul de activitate din anul 2013, din care rezultă că această instanţă a avut de soluţionat 31897 cauze, rezultă că în anul 2014 s-a înregistrat o scădere a numărului de dosare cu 5076, reprezentând un procent de 15,9 %.
 
Volumul total de activitate - 2013
 
Volumul total de activitate la Tribunalul Timiş pe anul 2013 se reflectă în stocul de dosare existent  la  01.01.2013 adunat la numărul total de cauze intrate in cursul anului.
Cum la începutul anului stocul de dosare a fost de 12048 ( din care în materie penala -  164, în materie civilă 4616, în materie comerciala 2064, în contencios administrativ  - 5204 dosare, iar pe parcursul anului au fost înregistrate 19849 cauze), rezulta că în anul 2013 Tribunalul Timiş a avut de soluţionat, în total 31897 dosare.
Având în vedere datele statistice cu privire la volumul de activitate în anul 2012, din care rezultă că această instanţă a avut de soluţionat 29875 cauze, rezultă că în anul 2013 s-a înregistrat o creştere a numărului de dosare cu 2022, adică cu 6,33 %.
La sfârşitul anului 2013, stocul de dosare a fost de 10.503 din care  in materie penala 257, în materie civila 4340, în materie comerciala de 1655, iar în  contencios administrativ şi fiscal de 4251.
În ceea ce priveşte cauzele suspendate, la finele anului 2012 numărul dosarelor suspendate a fost de 1466, iar la sfârşitul anului 2013 acesta este de 2386, din care 1382 în materie civila, 592 în materie comercială, 408 în contencios administrativ şi fiscal şi 4 în materie penală.
Se constata o scădere a stocului cu un număr de 625 dosare, adică o diminuare a acestuia cu 4,84 % faţă de anul 2012.
 
Volumul total de activitate - 2012
 
Volumul total de activitate la Tribunalul Timiş pe anul 2012 se reflectă în stocul de dosare existent  la  01.01.2012 adunat la numărul total de cauze intrate in cursul anului.
Cum la începutul anului stocul de dosare a fost de 8990, din care în materie penala -  145, în materie civilă 4398, în materie  comerciala 1520 iar in contencios administrativ  - 3072 dosare,  iar pe parcursul anului  au fost înregistrate 20885 cauze, rezulta că în anul 2012 Tribunalul Timiş a avut de soluţionat, în total 29875 dosare.
Având în vedere datele statistice cu privire la volumul de activitate în anul 2011, din care rezultă că această instanţă a avut de soluţionat 27369 cauze, rezultă că în anul 2012 s-a înregistrat o creştere a numărului de dosare cu 2506 , adică cu 8,38 %.
La sfârşitul anului 2012, stocul de dosare  este  de  12048 din care  in materie penala 164, în materie civila 4616 , în materie comerciala de 2064, iar in  contencios administrativ  de  5204.
Se constata o creştere a stocului cu un număr de 3058  dosare, ceea ce reprezintă un procent  în creştere de 25,3 %
În ceea ce priveşte cauzele suspendate, la finele anului 2011 numărul dosarelor suspendate a fost de 1867, iar la sfârşitul anului 2012 acesta este de 1466, din care  805 in materie civila, iar 661 în materie comerciala.
Volumul de activitate pe secţii specializate, având în vedere numărul total de dosare înregistrat în decursul anului 2012
O analiză a volumului de activitate pe secţiile Tribunalului şi pe materii se prezintă în felul următor:
 - Secţia Civilă volumul de activitate a fost de 10665 dosare
- Secţia Penală volumul de activitate a fost de  1763 dosare
- Secţia Comercială volumul de activitate a fost de 6727 dosare
- Secţia de Contencios Administrativ  volumul activitate fost de 10865 dosare
 Comparativ cu anul 2011 s-a înregistrat o scădere  a volumului de activitate, pe secţia  civila cu un număr de 2554 dosare, o scădere pe secţia  comercială  de 316 dosare  si o creştere semnificativa pe secţia de contencios administrativ cu un număr de 7263 dosare iar pe secţia penala o scădere cu 178 dosare (în anul 2011 secţia civilă a avut de soluţionat  13219  dosare, cea comercială  7043 dosare, cea de  contencios administrativ 3602 dosare, iar cea penala 1941 dosare).