Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Buget

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 

  Persoanele desemnate pentru a asigura accesul la informaţiile de interes public:

 

  •   Purtător de cuvânt şi conducător al Biroului de informare şi relaţii publice:
 
  Judecător OVIDIU-CĂLIN ROMAN - adresa de e-mail: ovidiu.roman@just.ro (doar pentru jurnalişti)
 
  Expert relaţii publice - LAVINIA BIRIŞ - adresa de e-mail: lavinia.biris@just.ro
 
 
 
Anunt desemnare prin tragere la sorti a presedintelui BEJ si a loctiitorilor acestuia
 
 
 
   

  Ghidul practic - Modele de cereri pentru justitiabili in materie civila si penala

  http://www.ghid.csm1909.ro 

Ghid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului civil.docxGhid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului civil.docx

Ghid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului familiei.docxGhid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului familiei.docx

Ghid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului muncii.docxGhid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului muncii.docx

Ghid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului penal.docxGhid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului penal.docx

Ghid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului procesual civil.docxGhid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului procesual civil.docx

Ghid justitiabili -modele de cereri in materia insolventei final.docxGhid justitiabili -modele de cereri in materia insolventei final.docx

Ghid justitiabili -modele de cereri in materia soc com final.docxGhid justitiabili -modele de cereri in materia soc com final.docx

Ghid practicieni -modele de acte procedurale in materie civila.docxGhid practicieni -modele de acte procedurale in materie civila.docx

Ghid practicieni -modele de acte procedurale in materie penala instante.docxGhid practicieni -modele de acte procedurale in materie penala instante.docx

Ghid practicieni -modele de acte procedurale in materie penala parchete.docxGhid practicieni -modele de acte procedurale in materie penala parchete.docx

Ghid privind acte de procedura penal parchete final.docxGhid privind acte de procedura penal parchete final.docx

   

     Tribunalul Timiş anunţă că, începând cu ziua de 25 noiembrie 2010- dată la care intră în vigoare prevederile Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, tribunalele vor  avea  în competenţă procedura aplicării apostilei de la Haga doar pe următoarele acte oficiale:
     a) documentele care emană de la o autoritate sau de la un funcţionar al unei jurisdicţii a statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc;  când aceştia îşi au sediul sau îşi exercită atribuţiile în raza de competenţă a Tribunalului Timiş.
     b) declaraţii oficiale, cum ar fi: cele privind menţiuni de înregistrare, viza de învestire cu data certă şi legalizări de semnătură, depuse pe un act sub semnătură privată.   

     Nu se aplică apostila pe următoarele categorii de documente: 
     a) Acte emise de autorităţile române care urmează a fi folosite în statele care nu sunt parte la Convenţia de la Haga ;
     b) Acte emise de autorităţile române care urmează a fi folosite în state cu care România a încheiat tratate şi convenţii bilaterale care prevăd scutirea de apostilă; c)Acte de orice tip emise de o autoritate străină a unui stat, indiferent dacă acesta este sau nu parte la Convenţia de la Haga. 

     Condiţiile în care se face aplicarea apostilei:
     Prin aplicarea apostilei se atestă veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului şi a ştampilei de pa acest act.
     În acest caz este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii:
     Actul original trebuie să poarte semnătura în clar (cu indicarea numelui, prenumelui şi a calităţii semnatarului – de ex. preşedintele/vicepreşedintele instanţei, grefier, notar public, executor judecătoresc, director al Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş), denumirea şi ştampila emitentului şi, eventual, numărul şi data sub care este înregistrat la emitent.
     În cazul în care, potrivit legii, un act nu se semnează, dar pe el se aplică o ştampilă ori un sigiliu al unei autorităţi publice, este necesar ca, din act, să rezulte denumirea instituţiei care a aplicat sigiliul ori ştampila. 
 
     Depunerea cererii şi eliberarea actelor
     Cererea se depune de către persoana interesată:
- personal
- prin mandatar cu procură autentificată de către un notar public;
- de avocat, în baza împuternicirii avocaţiale;
- de consilierul juridic sau o altă persoană fizică delegată, cu împuternicire din partea persoanelor juridice ale căror acte le apostilează.
     La cerere se anexează actele în privinţa cărora se solicită aplicarea apostilei, taxele judiciare de timbru şi timbrele judiciare corespunzătoare şi, dacă este cazul, procura sau delegaţia. 
     Cererile se depun în cadrul programului de lucru cu publicul al biroului de luni până vineri, între orele 900-1100; eliberarea documentelor se va face în aceeaşi zi, la 11 50
     Timbrarea
     Cererea se timbrează, în funcţie de numărul actelor:
10 lei taxa judiciară de timbru /act.
     Taxa judiciară de timbru se achită în numerar sau prin virament în contul bugetului local al Primăriei Mun. Timişoara şi se plăteşte la poştă, primărie, unităţile trezoreriei statului.
     Pentru celelalte acte oficiale vor fi competente a aplica apostila Camerele notarilor publici, respectiv prefecturile.
 

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

RaportTribunalul Timis 2015 pe l.544 pe anul 2015.docRaportTribunalul Timis 2015 pe l.544 pe anul 2015.doc

Raport Lg.544 Tribunalul Timis pe 2016.docRaport Lg.544 Tribunalul Timis pe 2016.doc

Raport nou 2017 pe L. 544 2001.docRaport nou 2017 pe L. 544 2001.doc

Raport 2018 evaluare L.544.docRaport 2018 evaluare L.544.doc

TRANSPARENŢA SALARIILOR
Transparenta veniturilor salariale 30.09.2017.xlsTransparenta veniturilor salariale 30.09.2017.xls
                                                     Transparenta veniturilor salariale-30.09.2018.xlsTransparenta veniturilor salariale-30.09.2018.xls
                                                      Transparenta veniturilor salariale-31.03.2019.pdfTransparenta veniturilor salariale-31.03.2019.pdf

Buget


Bilanţuri contabile


Declaraţii de avere şi de interese

Pentru declarații de avere și interese click   aici