Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Buget

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 

 Tragere la sorti pt. desemnare Biroul electoral ref. Alegeri locale partiale Checea nov. 2017Anunt alegeri Checea nov. 2017.pdfAnunt alegeri Checea nov. 2017.pdf

      

    ALEGERI PARLAMENTARE 2016

    Anunt.pdfAnunt.pdf

     Programul de depunere la Tribunalul Timiş a contestaţiilor la candidaturile pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 va fi următorul:

- sâmbătă 29.10.2016 şi duminică 30.10.2016 între orele 7.00-24.00 sau la nr. de fax.0256/221990.

 

  Persoanele desemnate pentru a asigura accesul la informaţiile de interes public:

 

  •   Purtător de cuvânt şi conducător al Biroului de informare şi relaţii publice:
 
  Judecător OVIDIU-CĂLIN ROMAN - adresa de e-mail: ovidiu.roman@just.ro (doar pentru jurnalişti)
 
  Expert relaţii publice - LAVINIA BIRIŞ - adresa de e-mail: lavinia.biris@just.ro.
 
  

 Date judecători Trib.Tm. 2015  conf. Hot. CSM 515- 2012.docDate judecători Trib.Tm. 2015 conf. Hot. CSM 515- 2012.doc

 

  Ghidul practic - Modele de cereri pentru justitiabili in materie civila si penala

  http://www.ghid.csm1909.ro 

   

     Tribunalul Timiş anunţă că, începând cu ziua de 25 noiembrie 2010- dată la care intră în vigoare prevederile Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, tribunalele vor  avea  în competenţă procedura aplicării apostilei de la Haga doar pe următoarele acte oficiale:
     a) documentele care emană de la o autoritate sau de la un funcţionar al unei jurisdicţii a statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc;  când aceştia îşi au sediul sau îşi exercită atribuţiile în raza de competenţă a Tribunalului Timiş.
     b) declaraţii oficiale, cum ar fi: cele privind menţiuni de înregistrare, viza de învestire cu data certă şi legalizări de semnătură, depuse pe un act sub semnătură privată.   

     Nu se aplică apostila pe următoarele categorii de documente: 
     a) Acte emise de autorităţile române care urmează a fi folosite în statele care nu sunt parte la Convenţia de la Haga ;
     b) Acte emise de autorităţile române care urmează a fi folosite în state cu care România a încheiat tratate şi convenţii bilaterale care prevăd scutirea de apostilă; c)Acte de orice tip emise de o autoritate străină a unui stat, indiferent dacă acesta este sau nu parte la Convenţia de la Haga. 

     Condiţiile în care se face aplicarea apostilei:
     Prin aplicarea apostilei se atestă veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului şi a ştampilei de pa acest act.
     În acest caz este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii:
     Actul original trebuie să poarte semnătura în clar (cu indicarea numelui, prenumelui şi a calităţii semnatarului – de ex. preşedintele/vicepreşedintele instanţei, grefier, notar public, executor judecătoresc, director al Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş), denumirea şi ştampila emitentului şi, eventual, numărul şi data sub care este înregistrat la emitent.
     În cazul în care, potrivit legii, un act nu se semnează, dar pe el se aplică o ştampilă ori un sigiliu al unei autorităţi publice, este necesar ca, din act, să rezulte denumirea instituţiei care a aplicat sigiliul ori ştampila. 
 
     Depunerea cererii şi eliberarea actelor
     Cererea se depune de către persoana interesată:
- personal
- prin mandatar cu procură autentificată de către un notar public;
- de avocat, în baza împuternicirii avocaţiale;
- de consilierul juridic sau o altă persoană fizică delegată, cu împuternicire din partea persoanelor juridice ale căror acte le apostilează.
     La cerere se anexează actele în privinţa cărora se solicită aplicarea apostilei, taxele judiciare de timbru şi timbrele judiciare corespunzătoare şi, dacă este cazul, procura sau delegaţia. 
     Cererile se depun în cadrul programului de lucru cu publicul al biroului de luni până vineri, între orele 900-1100; eliberarea documentelor se va face în aceeaşi zi, la 11 50
     Timbrarea
     Cererea se timbrează, în funcţie de numărul actelor:
10 lei taxa judiciară de timbru /act.
     Taxa judiciară de timbru se achită în numerar sau prin virament în contul bugetului local al Primăriei Mun. Timişoara şi se plăteşte la poştă, primărie, unităţile trezoreriei statului.
     Pentru celelalte acte oficiale vor fi competente a aplica apostila Camerele notarilor publici, respectiv prefecturile.
 

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public


Buget


Bilanţuri contabile


Declaraţii de avere şi de interese

Pentru declarații de avere și interese click   aici