Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare


Info taxe

TRIBUNALUL TIMIŞ - este situat în clădirea Palatului Dicasterial 

Sediul: Timişoara, str. Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş

Cod poştal 300055

Cod fiscal: 2487620 

Cont bancar: RO55TREZ62123610120XXXXX

 
     Taxele judiciare de timbru 
 
     Sumele datorate cu titlu de taxă judiciară de timbru se virează pe bază de ordin de plată sau se achită în numerar, în contul bugetului local al Primăriei Mun. Timişoara la oficiile poştale, trezorerie sau primărie.

     Destinatar:
 
     Trezorerie 
C.I.F./C.U.I.: R14756536
Localitate: Timisoara
Cont nr.: RO65TREZ62121170210xxxxx - pentru O.P.
 
 
Municipiul Timisoara 
CF.14756536
Cod Cont nr.: 542
Sucursala: Timisoara 
Contul IBAN:   RO65TREZ62121070203XXXXX -pentru oficii poştale, casierii

 

Pentru Biroul local de expertize tehnice judiciare Timiş onorariile datorate experţilor se vor vira în următoarele conturi, indicând numele, prenumele expertului şi numărul de dosar:

 

RO80CECETM0137RON0113324, cod fiscal 2487620- pentru plata prin O.P.

RO51CECETM01G9RON0479451, cod foscal 2487620- pentru plata cash

 

      
     Atenţie!
     Din data de 01.07.2013 a intrat în vigoare O.U.G. Nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru!
 
 
 
 
 
 

Formulare