Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Tribunalul BUCUREŞTI  > Despre institutie
Despre instituţie

Legea privind organizarea și funcționarea instituției
Conducere
Date cu caracter personal
Rapoarte
Hotărâri de colegiu


Legea privind organizarea și funcționarea instituției


 
 
 

PROGRAMUL DE LUCRU ÎN PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI 2021


Pe durata vacanței judecătorești, 01.07.2021 – 31.08.2021, se păstrează dispozițiile conținute în deciziile 70-72/2020 ale Președintelui Tribunalului București, prin care au fost luate o serie de măsuri, în scopul protejării sănătății cetățenilor care apelează la justiție, avocaților, tuturor participanților la realizarea actului de justiție și a personalului Tribunalului București.

În acest sens activitatea la compartimentele de lucru cu publicul se va desfășura în continuare pe baza de programare on-line sau telefonică, iar ședințele de judecata conform planificărilor aprobate de Colegiul de Conducere al Tribunalului București.

Decizia 72/15.05.2020

Decizia 71/14.05.2020

Decizia 70/12.05.2020COMUNICAT DE PRESĂ

14.05.2021

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii constată că este afectată independenţa autorităţii judecătoreşti în ansamblul său faţă de afirmaţiile din spaţiul public referitoare la modul de instrumentare a dosarului intitulat generic „10 AUGUST”.

Punctul 10 9192/2021 - Ordinea de zi soluționată din Şedinţa Plenului CSM din 13 mai 2021


COMUNICAT DE PRESĂ

10.03.2021


Biroul de informare şi relaţii publice al Tribunalului Bucureşti aduce la cunoştinţa publicului desfăşurarea Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Bucureşti la data de 10.03.2021 care a avut pe ordinea de zi adoptarea unei poziţii faţă de reacţiile publice exprimate la adresa modului de soluţionare a cauzei cunoscută sub numele de „10 August”,

Văzând reacțiile dure și disproporționate la adresa judecătorului Tribunalului București care a pronunțat soluția în cauza sus menționată,

​Văzând că pe rolul Tribunalului București au fost și sunt înregistrate constant dosare intens mediatizate în toate domeniile de competență: penal, contencios administrativ, civil, litigii cu profesioniștii, insolvență, litigii de muncă și asigurări sociale,

Având în vedere că activitatea de judecată presupune respectarea, interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale,

Având în vedere îndatoririle profesionale ale judecătorilor stipulate de Statutul profesiei și Codul deontologic,

Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului București adoptă prezenta


REZOLUŢIE

prin care

1. solicită puterilor legislativă și executivă să respecte echilibrul constituțional și să se abțină de la reacții publice manifestate în absența cunoașterii tuturor datelor și elementelor avute în vedere de judecător la pronunțarea hotărârilor judecătorești în cauzele aflate pe rolul Tribunalului București;

2. face apel la moderație, din partea societății civile și a organismelor de presă în exprimarea opiniilor cu privire la soluțiile date în dosarele înregistrate, până la informarea publică asupra considerentelor ce au stat la baza adoptării acestora;

3. reamintește că un act de justiție credibil este realizat numai prin asigurarea independenței judecătorilor, care presupune judecarea faptelor în conformitate cu legea, fără niciun fel de influențe neadecvate, presiuni, amenințări, atacuri sau amestecuri, directe sau indirecte din partea nimănui, indiferent de la cine ar proveni și sub ce motiv;

4. face apel la toți destinatarii actului de justiție să aibă încredere în profesionalismul și experiența judecătorilor Tribunalului București, în buna-credință a acestora în aflarea adevărului și în preocuparea lor continuă pentru restabilirea echilibrului social încălcat.

Adoptată cu majoritatea voturilor valabil exprimate de Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului București, la data de 10.03.2021, București

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI


JUDECĂTOR MIHAELA LAURA RADU


COMUNICAT DE PRESĂ

03.03.2021


Pentru corecta informare a cetăţenilor, faţă de reacţiile exprimate​ în spaţiul public cu referire la hotărârea judecătorească pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr.26704/3/2020, Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului București formulează următoarele precizări:


În pronunţarea soluţiilor judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii, în conformitate cu art. 124 alin. 3 din Constituţia României.

Hotărârea judecătorească este adoptată pe baza dispoziţiilor legale incidente cauzei şi pe baza probatoriului administrat pe parcursul fazelor procesuale specifice, nu pe bază de emoţii şi sentimente.

Constatând că reacţiile manifestate provin preponderent din partea reprezentanţilor puterilor legislativă și executivă, Tribunalul București reamintește dispozițiile constituționale conform cărora în statul de drept şi în democraţie cele 3 puteri ale statului: legislativă, executivă şi judecătorească sunt separate şi în echilibru, colaborează şi se respectă reciproc, independent dacă soluţiile adoptate de fiecare dintre acestea sunt sau nu în acord cu aşteptările exponenţilor lor.

În consecinţă, discursul public la adresa hotărârilor judecătoreşti pronunţate trebuie să fie caracterizat de echidistanţă, pentru că numai respectând ordinea de drept şi hotărârile judecătoreşti se va restabili echilibrul social încălcat.


CONDUCĂTORUL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI


JUDECĂTOR MIHAELA LAURA RADU​​​

Conducere

​....

Date cu caracter personal


Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal​

Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate

    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:

     a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

     b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

   ​c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:

     a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

     b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

     (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.​
Rapoarte

Rapoarte pentru anul 2020 


Rapoarte pentru anul 2019 


Rapoarte pentru anul 2018 


Rapoarte pentru anul 2017 


Rapoarte pentru anul 2016 


Rapoarte pentru anul 2015


Rapoarte pentru anul 2014

​​
​​

Hotărâri de colegiu

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI NR. 4 DIN 22.01.2021​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI NR. 3 DIN 15.01.2021​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI NR. 2 DIN 08.01.2021​


Anul 2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI NR. 36 DIN 27.11.2020​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI NR. 34 DIN 16.11.2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI NR. 29 DIN 29.09.2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI NR. 28 DIN 24.09.2020​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI NR. 27 DIN 11.09.2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI NR. 24 DIN 10.08.2020​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI NR. 22 DIN 28.07.2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 21 DIN 14.07.2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 20 DIN 02.07.2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 19 DIN 26.06.2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 18 DIN 10.06.2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 16 DIN 28.05.2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 15 DIN 21.05.2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 14 DIN 12.05.2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 13 DIN 05.05.2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 11 DIN 09.04.2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 8 DIN 30.03.2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 5 DIN 27.02.2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 4 DIN 17.02.2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 3 DIN 03.02.2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 2 DIN 16.01.2020

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 1 DIN 06.01.2020


Anul 2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 26 DIN 18.12.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 24 DIN 26.11.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 22 DIN 11.11.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 21 DIN 29.10.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 20 DIN 15.10.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 19 DIN 30.09.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 18 DIN 13.09.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 17 DIN 02.09.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 16 DIN 12.07.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 15 DIN 05.07.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 14 DIN 14.06.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 13 DIN 31.05.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 12 DIN 07.05.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 11 DIN 24.04.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 9 DIN 11.04.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 8 DIN 28.03.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 7 DIN 12.03.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 6 DIN 22.02.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 5 DIN 14.02.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 4 DIN 29.01.2019

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 2 DIN 11.01.2019


Anul 2018

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 41 DIN 18.12.2018​​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 38 DIN 23.11.2018​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 37 DIN 14.11.2018​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 35 DIN 25.10.2018​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 34 DIN 16.10.2018​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 33 DIN 27.09.2018​​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 32 DIN 05.09.2018​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 31 DIN 13.08.2018​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 29 DIN 24.07.2018​​​​​​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 28 DIN 23.07.2018​​​​​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 27 DIN 12.07.2018​​​​​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 26 DIN 29.06.2018​​​​​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 25 DIN 19.06.2018​​​​​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 24 DIN 11.06.2018​​​​​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 22 DIN 22.05.2018​​​​​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 16 DIN 17.04.2018​​​​​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 13 DIN 30.03.2018​​​​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 10 DIN 06.03.2018​​​​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 9 DIN 27.02.2018​​​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 8 DIN 14.02.2018​​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 6 DIN 02.02.2018​​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 4 DIN 16.01.2018​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 3 DIN 09.01.2018

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 2 DIN 05.01.2018​


Anul 2017

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 33 DIN 22.12.2017​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 32 DIN 19.12.2017​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 29 DIN 14.11.2017​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 26 DIN 04.10.2017​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 25 DIN 15.09.2017​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 23 DIN 18.07.2017​​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 20 DIN 18.07.2017​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 18 DIN 06.07.2017​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 17 DIN 27.06.2017​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 16 DIN 13.06.2017​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 15 DIN 25.05.2017​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 14 DIN 11.05.2017​​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 12 DIN 03.05.2017​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 11 DIN 12.04.2017

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 10 DIN 03.04.2017​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 9 DIN 23.03.2017​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 8 DIN 10.03.2017

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 6 DIN 27.02.2017

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 5 DIN 14.02.2017​​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 4 DIN 30.01.2017​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 3 DIN 20.01.2017​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 2 DIN 13.01.2017​​


Anul 2016

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 36 DIN 16.12.2016​

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 34 DIN 21.11.2016

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 33 DIN 11.11.2016

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 31 DIN 31.10.2016

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 30 DIN 14.10.2016

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 28 DIN 30.09.2016

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 27 DIN 19.09.2016

​EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 26 DIN 07.09.2016

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 25 DIN 24.08.2016

EXTRAS AL HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 24 DIN 12.08.2016​​​​​​​​​​​​​​