Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informațiilor de interes public

Buletin informativ al informațiilor de interes public

Buget

Achiziţii publice

Declaraţiile de avere şi interese

Formulare/Modele utile


Solicitarea informațiilor de interes public

 

 

 

PROGRAM DE LUCRU ÎN PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI​ 2017


 
A N U N Ţ
 
ŞEDINŢELE DE JUDECATĂ PROGRAMATE ÎN DATA DE 14.08.2017 ÎN CADRUL SECŢIILOR TRIBUNALULUI BUCUREŞTI ŞI JUDECĂTORIILOR DIN CIRCUMSCRIPŢIA ACESTUIA SE VOR DESFĂŞURA ÎN CONDIŢII  NORMALE DE LUCRU.
LA NIVELUL SERVICIILOR REGISTRATURĂ, ARHIVĂ ŞI LA BIROURILE DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE ALE RESPECTIVELOR INSTANŢE SE VA APLICA, ÎN CONTINUARE, PROGRAMUL DE LUCRU STABILIT PENTRU PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI (01.07.2017 – 31.08.2017).


A N U N Ţ
 
     ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE ART.3 DIN HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 333/2017, ŞEDINŢELE DE JUDECATĂ PROGRAMATE ÎN DATA DE 02.06.2017 ÎN CADRUL SECŢIILOR TRIBUNALULUI BUCUREŞTI ŞI JUDECĂTORIILOR DIN CIRCUMSCRIPŢIA ACESTUIA, SE VOR DESFĂŞURA ÎN CONDIŢII NORMALE DE LUCRU. ACESTE DISPOZIŢII SUNT VALABILE ŞI PENTRU SERVICIILE REGISTRATURĂ ŞI ARHIVĂ ALE RESPECTIVELOR INSTANŢE.
CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

 
A N U N Ţ
 
     Vă reamintim faptul că, începând cu data de 02.05.2017 aveţi posibilitatea să transmiteţi electronic solicitări, vizând exclusiv dosarele aflate deja pe rolul Tribunalului Bucureşti în care aveţi calitatea de parte, numai la următoarele adrese de e-mail sau la numerele de fax:
 
TRIBUNALUL BUCUREŞTI ​ADRESA DE EMAIL NUMĂR DE FAX​
SECŢIA I PENALĂ trb-grefiersefs1pen@just.ro ​021.408.36.02
​SECŢIA a II-a CAF trb-grefiersefs2caf@just.ro ​021.408.37.81
​SECŢIA a III-a CIVILĂ trb-grefiersefs3civ@just.ro ​021.312.56.47
​SECŢIA a IV-a CIVILĂ trb-grefiersefs4civ@just.ro ​021.312.56.44
​SECŢIA a V-a CIVILĂ trb-grefiersefs5civ@just.ro ​021.313.29.55
​SECŢIA a VI-a CIVILĂ trb-grefiersefs6civ@just.ro ​021.313.28.15
​SECŢIA a VII-a CIVILĂ trb-insolventa@just.ro ​021.313.28.02
​SECŢIA a VIII-a CMAS trb-grefiersefs8cmas@just.ro ​021.318.77.14
 
 Adresele de email  tr-bucuresti@just.ro, respectiv tribunalul-bucuresti@just.ro nu mai sunt valide, sens în care pentru a transmite în format electronic mesaje care se referă la dosare, precum şi pentru înaintarea de documente la dosare, este necesar să utilizaţi exclusiv adresele de email sau numerele de fax indicate mai sus.
 

A N U N Ţ
 
     ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE ART.3 DIN HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 28/2017, ŞEDINŢELE DE JUDECATĂ PROGRAMATE ÎN DATA DE 23.01.2017 ÎN CADRUL SECŢIILOR TRIBUNALULUI BUCUREŞTI ŞI JUDECĂTORIILOR DIN CIRCUMSCRIPŢIA ACESTUIA, SE VOR DESFĂŞURA ÎN CONDIŢII NORMALE DE LUCRU. 
     ACESTE DISPOZIŢII SUNT VALABILE ŞI PENTRU BIROURILE DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE, PRECUM ŞI PENTRU SERVICIILE REGISTRATURĂ ŞI ARHIVĂ ALE RESPECTIVELOR INSTANŢE.
 
CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

Extras din Regulamentul privind accesul în Tribunalul Bucureşti
„.........................................................................................................”
 
Art. 10 - (1) Accesul publicului în « Tribunalul Bucureşti »: avocaţi, justiţiabili, martori, consilieri juridici, experţi, interpreţi, executori judecătoreşti, notari publici, foşti salariaţi ai Tribunalului Bucureşti ori, după caz, ai judecătoriilor din circumscripţie, inspectorilor de muncă, etc. se face pe baza actului de identitate sau, după caz, a legitimaţiei de serviciu, vizată la zi, prin poarta principală „A" (din B-dul Unirii).
(2) Accesul în « Tribunalul Bucureşti » a persoanelor prevăzute la alin. (1) este permis, începând cu ora 8:00. în cazul unor condiţii atmosferice nefavorabile (ploaie, ninsoare, etc.) accesul în Tribunalul Bucureşti poate fi permisă şi înainte de ora 8:00, caz în care aceste persoane vor rămâne, până la ora de începere a programului de lucru cu publicul, în holul principal din B-dul Unirii.
(3) Este strict interzisă intrarea în clădirea instanţei a oricărei persoane, în scopul comercializării unor bunuri.
(4) Persoanele prevăzute ia alin. (1) sunt obligate să se supună normelor de control specifice, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege (stabilite în planul de pază şi control al accesului), după cum urmează:
Accesul publicului la nivelele 3-5 ale clădirii este strict interzis. Totuşi, în situaţia în care se impune ca oricare dintre persoanele enumerate la categoria „public", să ajungă la unul din spaţiile de lucru, încăperi şi birouri ale personalului instanţei, vor fi respectate anumite reguli, astfel cum sunt precizate mai jos:
Pentru asigurarea controlului accesului, circulaţiei şi ieşirii, precum şi a protecţiei instituţionale şi menţinerii ordinei interioare în clădire, în situaţia în care se impune ca oricare dintre persoanele enumerate mai sus, să ajungă la unul din spaţiile de lucru, după caz, încăperi şi birouri ale personalului instanţei, având această destinaţie (situate la nivelele 3-5 ale clădirii), la punctul de control-acces situat la poarta principală „A" (din B-dul Unirii nr. 37), ofiţerul de serviciu al Detaşamentului 2 Jandarmi - Pază, care execută supravegherea şi controlul accesului în sediul tribunalului, conform atribuţiilor de serviciu ce îi revin, va realiza următoarele acţiuni cu caracter obligatoriu:
„.................................................................................................................”

A N U N Ţ
 
     CONDUCEREA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI VĂ ADUCE LA CUNOŞTINŢĂ CĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 03.01.2017 SECŢIILE CIVILE VI-VII ALE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI ÎŞI VOR DESFĂŞURA ACTIVITATEA ÎNTR-UN NOU SEDIU, SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR. 319 L, CLĂDIREA B - SEMA PARC, SECTOR 6
     ÎN PERIOADA 19.12.2016 – 30.12.2016 VA AVEA LOC MUTAREA ARHIVELOR CURENTE ALE ACESTOR SECŢII, URMÂND CA PENTRU ACCESUL LA DOSARE PERSOANELE INTERESATE SĂ FORMULEZE CERERI SCRISE CARE SE DEPUN LA REGISTRATURILE SECŢIILOR VI-VII DIN INCINTA ACTUALULUI SEDIU, DOSARELE FIIND APOI ADUSE ÎN LOCAŢIA DIN BUCUREŞTI, BD. UNIRII NR. 37, SECTOR 3.
 
CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A TRIBUNALULUI BUCUREŞTI
 
 
 

A N U N Ţ
Atribuirea unui contract de prestări servicii privind: ,,Furnizarea de consultanță juridică directă pentru grupurile vulnerabile, cu accent pe populația de etnie romă", în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe populația romă și alte grupuri vulnerabile", finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014".

ANUNŢ
ÎN APLICAREA DISPOZIŢIILOR LEGII NR. 208/2015, PRECUM ŞI A DISPOZIŢIILOR HOTĂRÂRII DE GUVERN NR. 635/2016 PENTRU APROBAREA CALENDARULUI ACŢIUNILOR DIN CUPRINSUL PERIOADEI ELECTORALE A ALEGERILOR PENTRU SENAT ŞI CAMERA DEPUTAŢILOR DIN ANUL 2016, ASIGURAREA SERVICIULUI DE PERMANENŢĂ SE REALIZEAZĂ LA CAMERA 304, ETAJUL 3 DIN INCINTA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI, SITUAT ÎN BD. UNIRII NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI
- nr. fax: 021. 408.37.71
- adresa email: tr-bucuresti-bec@just.ro

 


  ANUNŢ

 În conformitate cu dispoziţiile art.13 alin.1 şi 2 raportat la art.7 alin.1 din Legea nr.208/2015 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, văzând şi Hotărârea Guvernului nr.634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, Tribunalul Bucureşti aduce la cunoştinţa publicului faptul că la data de 30.09.2016 va avea loc la ora 1500 la sediul Tribunalului Bucureşti, Bd. Unirii nr.37, sector 3, etaj 2, camera 223 desemnarea prin tragere la sorţi a judecătorilor ce vor face parte din biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti, precum şi din biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, în vederea scrutinului pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de 11.12.2016.


​ ​
​​​​​​​​

 

ANUNŢ

 

 

 

Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului București din data de 23.09.2016

 

                  

 

 

                                                vizualizare in format pdf


A N U N Ţ


Conducerea Tribunalului Bucureşti aduce la cunoştinţa publicului interesat că, în conformitate cu dispoziţiile art.26 din Legea 115/2015, la întocmirea listei cu persoanele care participă la tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedintelui / locţiitorului Biroului Electoral de Circumscripţie se pot depune solicitări şi de către persoane ce au calitatea de jurist conform legii.

În vederea participării la tragerea la sorţi pentru desemnarea ca preşedinte / locţiitor al birourilor electorale de circumscripţie la alegerile locale din 2016, persoanele licenţiate în ştiinţe juridice pot depune o cerere la Tribunalul Bucureşti în perioada 10.03.2016 – 06.04.2016.

Modelul cererii este postat pe paginile de internet ale Tribunalului Bucureşti (portal.just.ro/Tribunalul Bucuresti, respectiv www.tmb.ro) şi a Prefecturii Bucureşti. Cererea semnată va fi însoţită de următoarele acte:

- Copie act licenţă ştiinţe juridice;

- Copie act de identitate (BI sau CI).

 

Descarcă CERERE ÎNSCRIERE ÎN LISTA CU JURIŞTI în vederea participării la tragerea la sorţi pentru desemnarea ca preşedinte/locţiitor al birourilor electorale de circumscripţie la alegerile locale din 2016


 


Sentinţa civilă în dosarul 956/2/2015 cu privire la acţiunea în constatare formulată de reclamanta ANPC în contradictoriu cu pârâta S.C. OTP Bank România.

 


 

 Anunţ cu privire la posibilitatea de a transmite părţilor şi participanţilor la un proces încheierile de şedinta în format electronic


ANUNŢ cu privire la eliberarea, la cerere, a copiilor electronice ale înregistrărilor şedinţelor de judecată


 

 Ghidul practic  – Modele de cereri pentru justiţiabili în materie procesual civilă şi civilă şi


 


ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

Biroul de Informare şi Relații Publice Bucureşti, B-dul. Unirii nr. 37, sector 3

COMUNICAT DE PRESĂ

Bucureşti - 23.10.2014

Va aducem la cunoştinţă că în data de 24 octombrie 2014, între orele 09:00-14:00 cu ocazia celebrării „Zilei Europene a Justiției Civile", Tribunalul București îşi va deschide uşile sediului său situat în Bucureşti, B-dul. Unirii nr. 37, sector 3, oricărei persoane dornice de a se informa asupra modului de funcționare a sistemului judiciar, evenimentul având ca scop crearea unei relații de încredere între cei care înfăptuiesc actul de justiţie, magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate, si beneficiarii acestuia, justiţiabilii. Celebrată în fiecare an pe parcursul ultimei săptămâni a lunii octombrie în statele europene care doresc să participe la acest eveniment, Ziua Europeană a Justiției Civile are menirea de a apropia justiţia civilă de cetăţeni, reprezentând astfel o oportunitate, pentru sistemele judiciare, de a-şi face cunoscută activitatea, cu plusurile şi minusurile ei şi un bun prilej pentru cetăţenii Europei de a se informa asupra felului în care funcționează organele judiciare şi a modului cum se desfășoară procedurile judiciare. Creșterea gradului de transparenţă a procedurilor judiciare, astfel încât acestea să fie pe deplin accesibile fiecărui cetățean în parte, reprezintă o necesitate a societăţii actuale, în vederea asigurării respectării principiului constituțional al liberului acces la justiție. Agenda evenimentului include vizitarea principalelor compartimente ale instanței, comunicarea de informații concrete despre circuitul unui dosar şi etapele procesuale ce se parcurg până la soluţionarea unei cauze, vizualizarea modului în care funcționează programul informatizat ECRIS, prezentarea modalităților în care se pot obține informații de pe Portalul instanțelor şi Info-chioşc, precum şi despre condițiile în care lucrează judecătorii şi personalul auxiliar.

Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Tribunalului Bucureşti ________________________________________________________________________________________________________

 

 

A N U N Ţ
 

În conformitate cu dispoziţiile art.21 (alin.2) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, astfel cum a fost modificată, şi văzând Hotărârea Guvernului nr.520/26.06.2014 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României, Tribunalul Bucureşti aduce la cunoştinţa publicului faptul că în data de 23 octombrie 2014 va avea loc la ora 11:00 la sediul Tribunalului Bucureşti, Bd. Unirii nr.37, sector 3, etaj 4, Sala de Conferinţe desemnarea prin tragere la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi a locţiitorilor acestora, birouri ce vor funcţiona pe raza municipiului Bucureşti.

_________________________________________________________________________________________________________

 
A N U N Ţ
 
 

În conformitate cu dispozițiile art.18 (alin.2) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, astfel cum a fost modificată şi văzând şi Hotărârea Guvernului nr.520/26.06.2014 privind stabilirea datei alegerilor pentru Președintele României, Tribunalul Bucureşti aduce la cunoștința publicului faptul că la data de 22 septembrie 2014 va avea loc la ora 15:00 la sediul Tribunalului București, Bd. Unirii nr.37, sector 3, etaj 4, Sala de Conferințe desemnarea prin tragere la sorți a judecătorului ce va înlocui pe unul dintre membrii anterior desemnați, dată fiind imposibilitatea acestuia din urmă de exercitare a atribuțiilor dispuse.

__________________________________________________________________________________________________________

 
 A N U N Ţ
 

În conformitate cu dispoziţiile art.18 (alin.2) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, astfel cum a fost modificată şi văzând şi Hotărârea Guvernului nr.520/26.06.2014 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României, Tribunalul Bucureşti aduce la cunoştinţa publicului faptul că la data de 12 septembrie 2014 va avea loc la ora 14.00 la sediul Tribunalului Bucureşti, Bd. Unirii nr.37, sector 3, etaj 4, Sala de Conferinţe desemnarea prin tragere la sorţi, pe funcţii, a judecătorilor ce vor constitui birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, birouri ce vor funcţiona în vederea scrutinului pentru alegerea Preşedintelui României din data de 02.11.2014.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

A N U N Ţ

 

 În conformitate cu dispoziţiile art.19 alin.2 şi 7 din Legea nr.35/2008, cu modificările şi completările ulterioare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi văzând şi Hotărârea Guvernului nr. 199/21.03.2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii din Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 256/09.04.2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Senat în colegiul uninominal nr. 7 din circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, Tribunalul Bucureşti aduce la cunoştinţa publicului faptul că la data de 23.05.2014 va avea loc la ora 17:30 la sediul Tribunalului Bucureşti, Bd. Unirii nr.37, sector 3, etaj 4, Sala de Conferinţe înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi a locţiitorilor acestora, birouri ce vor funcţiona pe raza municipiului Bucureşti, din lista de rezerve, în raport de motivele prezentate şi documentele justificative ataşate cererilor transmise de Instituţia Prefectului, prin tragere la sorţi.

__________________________________________________________________________________________________________

 

A N U N Ţ

În conformitate cu dispoziţiile art.19 alin.2 şi 7 din Legea nr.35/2008, cu modificările şi completările ulterioare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi văzând şi Hotărârea Guvernului nr. 199/21.03.2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii din Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 256/09.04.2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Senat în colegiul uninominal nr. 7 din circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, Tribunalul Bucureşti aduce la cunoştinţa publicului faptul că la data de 22.05.2014 va avea loc la ora 16:30 la sediul Tribunalului Bucureşti, Bd. Unirii nr.37, sector 3, etaj 4, Sala de Conferinţe înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi a locţiitorilor acestora, birouri ce vor funcţiona pe raza municipiului Bucureşti, din lista de rezerve, în raport de motivele prezentate şi documentele justificative ataşate cererilor transmise de Instituţia Prefectului, prin tragere la sorţi.

__________________________________________________________________________________________________________

 

A N U N Ţ

În conformitate cu dispoziţiile art.19 alin.2 şi 7 din Legea nr.35/2008, cu modificările şi completările ulterioare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi văzând şi Hotărârea Guvernului nr. 199/21.03.2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii din Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 256/09.04.2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Senat în colegiul uninominal nr. 7 din circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, Tribunalul Bucureşti aduce la cunoştinţa publicului faptul că la data de 21.05.2014 va avea loc la ora 16:30 la sediul Tribunalului Bucureşti, Bd. Unirii nr.37, sector 3, etaj 4, Sala de Conferinţe înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi a locţiitorilor acestora, birouri ce vor funcţiona pe raza municipiului Bucureşti, din lista de rezerve, în raport de motivele prezentate şi documentele justificative ataşate cererilor transmise de Instituţia Prefectului, prin tragere la sorţi.

_________________________________________________________________________________________________________

 

A N U N Ţ

În conformitate cu dispoziţiile art.19 alin.2 şi 7 din Legea nr.35/2008, cu modificările şi completările ulterioare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi văzând şi Hotărârea Guvernului nr. 199/21.03.2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii din Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 256/09.04.2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Senat în colegiul uninominal nr. 7 din circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, Tribunalul Bucureşti aduce la cunoştinţa publicului faptul că la data de 17.05.2014 va avea loc la ora 11:00 la sediul Tribunalului Bucureşti, Bd. Unirii nr.37, sector 3, etaj 4, Sala de Conferinţe desemnarea prin tragere la sorţi a preşedinţilor birourile electorale ale secţiilor de votare, precum şi a locţiitorilor acestora, birouri ce vor funcţiona pe raza municipiului Bucureşti.

_________________________________________________________________________________________________________

 

A N U N Ţ

 

ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE ART.3  DIN  HOTĂRÂREA DE GUVERN NR.243/2014, ŞEDINŢELE DE JUDECATĂ PROGRAMATE ÎN DATA DE 02.05.2014 ÎN CADRUL SECŢIILOR TRIBUNALULUI BUCUREŞTI ŞI JUDECĂTORIILOR DIN CIRCUMSCRIPŢIA ACESTUIA, SE VOR DESFĂŞURA ÎN CONDIŢII  NORMALE DE LUCRU.
ACESTE DISPOZIŢII SUNT VALABILE ŞI PENTRU SERVICIILE REGISTRATURĂ ŞI ARHIVĂ ALE RESPECTIVELOR INSTANŢE.

 

 
                                                                                 CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

 __________________________________________________________________________________________________________

 

A N U N Ţ

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. 2 şi 11 din Legea nr. 35/2008 şi văzând şi Hotărârea Guvernului nr. 199/21.03.2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii din Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 256/09.04.2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Senat în colegiul uninominal nr. 7 din circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, Tribunalul Bucureşti aduce la cunoştinţa publicului faptul că la data de 17.04.2014 va avea loc la ora 15:00  la sediul Tribunalului Bucureşti, Bd. Unirii nr.37, sector 3, etaj 4, Sala de Festivităţi desemnarea prin tragere la sorţi, a judecătorilor pentru Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 Bucureşti, pe perioada procedurilor prevăzute de Legea nr. 35/2008.

______________________________________________________________________________________________________

 

A N U N Ţ

 

ÎN APLICAREA DISPOZIŢIILOR LEGII NR. 33/2007, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PRECUM ŞI A DISPOZIŢIILOR HOTĂRÂRII DE GUVERN NR. 80/2014 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI CALENDARISTIC PENTRU REALIZAREA ACŢIUNILOR NECESARE PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN, ASIGURAREA SERVICIULUI DE PERMANENŢĂ SE REALIZEAZĂ LA CAMERA 304 ETAJUL 3  DIN INCINTA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI.
 
Nr. telefon /fax: 021. 408.37.71

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

ANUNŢ IMPORTANT

 

Începând cu data de 03.02.2014 , cele două secţii penale ale Tribunalului Bucureşti vor fuziona, activitatea urmând să se desfăsoare sub denumirea Secţia I Penală.
 
Începând cu aceeaşi dată secţia a IX a – Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Bucureşti se va renumerota în aplicarea HCSM 144/2014 din 30.01.2014 sub denumirea Secţia a II - a  Contencios Administrativ şi Fiscal.
 
Pentru orice informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi registraturii unice penale -  cam 015 - şi registraturii fostei secţii a IX a – cam 006 , precum si Primului Grefier – cam 146.
 
Numărul de telefon , fax si e-mail rămân valabile.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
 
Prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate sau instituţie publică, precum şi orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, potrivit Constituţiei.
 
Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei
 
Prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.
 
ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢINAREA INSTANŢEI

 

 

1. Constituţia României;
 
2. Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 387/2005 a C.S.M cu modificările şi completările ulterioare;
 
3. Legea 304/2004 modificată şi completată privind organizarea judiciară;
 
4. Legea 303/2004 modificată şi completată privind statutul magistraţilor;
 
5. Legea 567/2004 modificată şi completată privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti;
 
6. Legea 544/2001 privind informaţiile de interes public;
 
7. Legea 233/2002 modificată şi completată pentru aprobarea O.G. 27-2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

 La Biroul de Informare si Relaţii Publice se găseşte Ghidul de orientare pentru nevăzători.

 


Buletin informativ al informațiilor de interes public

...

Buget


Achiziţii publice

...

Declaraţiile de avere şi interese

 

 Editor de conținut

 

Formulare/Modele utile