Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Contact

Date de contact

Program de funcţionare

Biroul de informații și relații cu publicul

Programul Biroului de Informaţii şi Relaţii cu Publicul

Petiţii

Harta


Date de contactA N U N Ţ
 
     Vă reamintim faptul că, începând cu data de 02.05.2017 aveţi posibilitatea să transmiteţi electronic solicitări, vizând exclusiv dosarele aflate deja pe rolul Tribunalului Bucureşti în care aveţi calitatea de parte sau puteți face dovada calității de partcipant, numai la următoarele adrese de e-mail sau la numerele de fax:
TRIBUNALUL BUCUREŞTI

ADRESA DE EMAIL

NUMĂR DE FAX​

SECŢIA I PENALĂ​

trb-grefiersefs1pen@just.ro

​021.408.36.02

​SECŢIA a II-a CAF

trb-grefiersefs2caf@just.ro

​021.408.37.81

​SECŢIA a III-a CIVILĂ

trb-grefiersefs3civ@just.ro

​021.312.56.47

​SECŢIA a IV-a CIVILĂ

trb-grefiersefs4civ@just.ro

​021.312.56.44

​SECŢIA a V-a CIVILĂ

trb-grefiersefs5civ@just.ro

​021.313.29.55

​SECŢIA a VI-a CIVILĂ

trb-grefiersefs6civ@just.ro

​021.313.28.15

​SECŢIA a VII-a CIVILĂ

trb-insolventa@just.ro

​021.313.28.02

​SECŢIA a VIII-a CMAS

trb-grefiersefs8cmas@just.ro

​021.318.77.14

REGISTRATURA UNICĂ

A SECȚIILOR CIVILE

a III-a, a IV-a și a V-a

trb-reg-civil@just.ro

Pe această adresă de e-mail se vor

înainta exclusiv cereri de chemare

în judecată de competența secțiilor

a III-a, a IV-a și a V-a.

-Adresele de email tr-bucuresti@just.ro, respectiv tribunalul-bucuresti@just.ro nu mai sunt valide, sens în care pentru a transmite în format electronic mesaje care se referă la dosare, precum şi pentru înaintarea de documente la dosare, este necesar să utilizaţi exclusiv adresele de email sau numerele de fax indicate mai sus.

 

Program de funcţionare

În cadrul Tribunalului Bucureşti, prin raportare la dispoziţiile legale incidente, nu se pot ţine audienţe. Sesizările privind activitatea instanţei se pot formula în scris şi pot fi depuse la Biroul de informare şi relaţii publice, camera 062, în programul de lucru cu publicul, sau prin orice alt mijloc de comunicare (poştă, fax, email), urmând a se răspunde în termenul prevăzut de lege.


PROGRAMUL DE LUCRU ÎN PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI 2020


Adresa Tribunalului Bucureşti este, începând cu data de 4 decembrie 2006, Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, cod postal 030823
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00

Telefon cabinet preşedinte : 021.318.77.00; Fax cabinet preşedinte: 318.77.31; Telefon interior : 192

    Birouri personal de conducere:
            Preşedintele Tribunalului Bucureşti - Judecător Laura Radu
            Vicepreşedintele Tribunalului Bucureşti - Judecător  Gabriela Rîşnoveanu
            Vicepreşedintele Tribunalului Bucureşti - Judecător Corina Puşchin
            Vicepreşedintele Tribunalului Bucureşti - Judecător Mona Lisa Neagoe
            Prim grefier al Tribunalului Bucureşti - Camelia Licu; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 191
    Biroul purtătorului de cuvânt:
            Preşedintele Tribunalului Bucureşti - Judecător Laura Radu
    Biroul persoane juridice:
            Parter,  camera 007; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 104
    Biroul de statistică:
            Etaj 3, camera 397. 
    Biroul personal:
            Etaj 1, camera 146 - 146bis; 
    Biroul de cartare
            Etaj 5, camera 571. 

    Compartimentul Economic Financiar şi Administrativ:

            Manager economic -  Emilia Gina Cernat
            Contabilitate - camerele 319, 321, 322, 324, 325, 326;
            Casieria Tribunalului Bucuresti - etajul 3, camera 319,

                                          Program: Luni - Vineri orele 13:30 - 15:30
 

    Secţia I Penală
            Preşedinte - Judecător Magdalena Nicolae Cătălin
            Grefier şef - Lazăr Ioana 

                              Telefon - 021.408.36.94; FAX - 021.408.36.02;

                              Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 194; email: trb-grefiersefs1pen@just.ro

            În afara orelor de program şi în zilele nelucrătoare email-urile adresate Secţiei I Penale vor fi trimise numai la adresa de email tr-bucuresti-regpen@just.ro .

            Registratură- parter, camera 054,055. Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 - 14:00; 
                                                       Fax - 021.408.37.73; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 134

            În afara orelor de program şi în zilele nelucrătoare comunicările adresate Secţiei I Penale vor fi înaintate numai pe numărul de fax 021.408.37.73.

            Legalizări - Luni şi miercuri între orele 09:30-14:00.
            Arhivă Secţia I Penală - parter, camera 051. Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 - 14:00;

                                                                           Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 117; 130

            Executări penale Secţia I Penală – parter, camera 021 şi 016.
            Program cu publicul: Luni – orele 09:00 - 14:00,Miercuri – orele 09:00 -  14:00;

            Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 112; 136
                   
            Citaţii - parter, camera 019
            Săli de judecată - etajul 1, camerele 139 şi 143
                                    - etajul 2, camerele 208, 213, 239 şi  243. 
          

   Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal  

                    Preşedinte - Judecător Drăguţescu Mihai Pantelimon
                    Grefier şef - Ştefana Lupu. Telefon - 021.408.37.98;
                                                          Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 298; 
                                                           email: trb-grefiersefs2caf@just.ro
                    Registratură - parter, camera 006. Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 - 14:00;
                                        Fax - 021.408.37.81;
                                        Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 400
                    Legalizări - Miercuri şi joi intre orele 14:00 - 15:40
                    Arhivă  - parter,  camera 075; Program cu publicul: Zilnic –orele 09:30-14:00. 
                                        Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 126; 142
                    Săli de judecată - etajul 2, camerele 221 şi 223. 

        Registratura Unică a Secţiilor Civile - parter, camera 045
                 Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 111
                 email: trb-reg-civil@just.ro

        Secţia a III-a Civilă
                Preşedinte - Judecător Daniela Dudu
                Grefier şef - Liliana Buneci. Telefon - 021.408.36.90; fax - 021.312.56.47;
                                                          Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 190;
                                                           email: trb-grefiersefs3civ@just.ro
                Registratură - parter, camera 010.  Program cu publicul:  Zilnic – orele 09:30 - 14:00;
                                                                  Telefon - 021.408.36.07;
                                                                   Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 107
                Eliberare legalizări - Marţi şi miercuri între orele 14:00 - 16:00
                Arhivă - parter, camerele 017-073. Program cu publicul: Zilnic–orele 09:30 - 14:00;
                                                                   Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 113
                Săli de judecată- etaj 2, camera 201 şi camera 206.
                
       
        Secţia a IV-a Civilă
                Preşedinte – Judecător Catalin Axinti
                Grefier şef -  Alexandra Florescu. Telefon - 021.408.37.57; fax - 021.312.56.44;
                                                        Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 257;
                                                         email: trb-grefiersefs4civ@just.ro
                Registratură - parter, camera 012.  Program cu publicul:  Zilnic – orele 09:30 - 14:00;
                                                                  Telefon - 021.408.36.09;
                                                                  Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 109
                Eliberare legalizări - Marţi şi miercuri între ore 14:00 - 16:00
                Arhivă - parter, camera 013. Program cu publicul: Zilnic–orele 09:30-14:00;
                                                                  Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 110
                Săli de judecată - etajul 2, camera 252 şi camera 247.
                
       
         Secţia a V-a Civilă
                Preşedinte - Judecător Panaite Jitianu Elena
                Grefier şef – Aura Rotaru. Telefon - 021.408.37.92; fax - 021.313.29.55;
                                                      Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 292;
                                                      email: trb-grefiersefs5civ@just.ro
                Registratură - parter, camera 061.  Program cu publicul:  Zilnic – orele 09:30 - 14:00;
                                                                   Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 139
                Eliberare legalizări - Marţi şi joi, între orele 14:00 - 16:00
                Arhivă - parter, camera 060. Program cu publicul: Zilnic–orele 09:30 - 14:00;
                                                                   Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 138
                Săli de judecată - etajul 1, camera 101 şi camera 106.
                     
        Secţia a VI-a Civilă - Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6
                Preşedinte - Judecător Cristian Haraga
                Grefier şef – Ana Dumitru.      Fax - 021.313.28.15;
                                                      Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 8602;
                                                       email: trb-grefiersefs6civ@just.ro
                Registratură - et. 1, camera 023. Program cu publicul:Zilnic–orele 09:30 -14:00; 
                                                                  Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 8630
                Legalizări investiri: Zilnic - orele 09:30-14:00. ​Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 8644
                Eliberări certificate grefă: Marţi - orele 09:30-14:00, Joi - orele 09:30 - 14:00.
                Arhivă - parter, camera 07. Program cu publicul:Zilnic – orele 09:30 - 14:00;
                                                                  Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 8656
                Săli de judecată - etaj 1, camerele 26, 27, 28, 30  şi 31.
               
     
        Secţia a VII-a Civilă - Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6
                Preşedinte - Judecător Elena Blidaru Mateescu
                Grefier şef - Claudia Dumitru. Telefon - 021.408.36.26;
                                                           Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 8604;
                                                           email: trb-insolventa@just.ro
                Registratură  - et.1 , camera 022. Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 - 14:00;
                                                             Fax – 021.313.28.02.
                                                             Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 8629
                Legalizări - marţi şi joi între orele 9:30 - 14:00
                Arhivă  - parter, camera 06. Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 - 14:00
                                                              Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 8631
                Săli de judecată - etajul 1, camerele 29, 32, 33 şi 40.
               
     
        Secţia a VIII-a Litigii de Muncă şi Conflicte de Muncă 

                Preşedinte - Judecător Manuela-Alma Ciornei
                Grefier şef - Paula Creci. Telefon - 021.408.37.61;
                                                    Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 261;
                                                    email: trb-grefiersefs8cmas@just.ro​
                Registratură - parter, camera 038. Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 - 14:00;
                                                    Fax – 318.77.14; 
                                                    Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 125
                Legalizări - Marţi şi joi, între orele 09:30 - 14:00
                Arhivă  - parter,  camera 042 – Litigii de muncă şi Asigurări Sociale
                                             Program cu publicul: Zilnic –orele 09:30-14:00.
                                             Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 128

                Săli de judecată - etajul 2, camerele 226 şi 228. 
               
     
        Biroul de Informare şi Relaţii Publice
                Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 105
                email: trb-birp@just.ro​
                Parter, camera 062.
                       Program cu publicul:  Luni – orele 08:00 - 19:00,
                                                  Marţi, Miercuri, Joi, Vineri  – orele 08:00 - 16:00.
          
        Biroul de Traducători
                Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 191
                Parter, camera 04.
                       Program cu publicul:  Luni – Vineri, orele 11:00 - 13:00,
        
       Partide Politice
                Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 515
                Etajul 1, camera 146
                Program cu publicul: Luni - Vineri, orele 11:00 - 13:00
    
       Biroul de Documentare şi Biblioteca - etajul 3, camera 377

        Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile - parter, camera 009.
                              Fax - 021.313.22.63;
                              Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 106
 
        Biroul pentru aplicarea apostilei - parter, camera 003
                    Program cu publicul:  depuneri acte, luni-vineri – orele 09:00 - 11:00,
                                                   eliberari acte, luni-vineri – orele 15:00 - 16:00
        
     
    Oficiul poştal – parter, camerele 064 şi 071
     
    Poliţie instanţe – parter, la intrarea publicului în clădire.
     
   
​​

Biroul de informații și relații cu publicul

Parter, camera 062.

Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 105

email: trb-birp@just.ro​
               
                      


Programul Biroului de Informaţii şi Relaţii cu Publicul

Luni – orele 08:00 - 19:00

Marţi, Miercuri, Joi, Vineri  – orele 08:00 - 16:00.


Petiţii

...

Harta