Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Actualitate

Info taxe

Formulare

Camere de lucru cu publicul


Actualitate
___________________________________________________________________________________________________
INSTITUŢIA MEDIERII 

___________________________________________________________________________________________________
 
Informare asupra medierii ca modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor.
 
Pentru soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile au posibilitatea ca împreună să apeleze la un mediator, atât înainte, cât şi ulterior declanşării unui litigiu în faţa instanţei. Pentru detalii, consultaţi tabloul mediatorilor afişat pe site-ul www.cmediere.ro. Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile. Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii. (art. 1 şi 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator).

Info taxe

 
 
Anunt - acte necesare in vederea legalizarii hotararilor judecatoresti pronuntate de catre Tribunalul Bucuresti
 
________________________________________________________________________________________________
 
Taxele de timbru percepute în vederea apostilării actelor portivit Ordonanţei Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, vor avea valoarea prevăzută în materia legalizării şi supralegalizării înscrisurilor conform art.22 alin 2 lit. 1 din OUG nr. 80/2013, respectiv 10 lei pentru fiecare înscris.
 __________________________________________________________________________________________________________
 
BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE SI CONTABILE DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI:
 CONT IBAN :
- O.P. - RO20CECEB50437RON0789413 - CEC BANK LIPSCANI -
 COD FISCAL: 4340633
- Numerar - RO88CECEB312G9RON1637089  - CEC BANK LIPSCANI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amenda judiciară se achită numai la oficiile poştale în contul deschis la Trezoreria Sectorului 3 Bucureşti, respectiv:
 CONT IBAN - RO32TREZ7035032XXX005230,
 COD FISCAL – 4340633  - beneficiar Judecătoria Sector 2 Bucureşti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        În conformitate cu dispoziţiile prevăzute de ordinul MFP 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, amenzile cu caracter administrativ încasate la bugetul de stat se efectuează în contul -20350105 - "Amenzi judiciare".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         Potrivit art.19 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 276/2009, taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unităţii administrativ –teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal debitorul. 
Pentru domiciliul/sediul plătitorului din sectorul 1: 
– CONT IBAN - RO79TREZ70121070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 1, COD FISCAL – 12293095, beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 1; locaţii care încasează – DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1; 
Pentru domiciliul/sediul plătitorului din sectorul 2: 
– CONT IBAN - RO35TREZ70221340202XXXXX deschis la Trezoreria Sector 2, COD FISCAL – 13811802, beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 2; locaţii care încasează – DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 2 şi OFICII POŞTALE SECTOR 2; 
Pentru domiciliul/sediul plătitorului din sectorul 3: 
- CONT IBAN - RO26TREZ70321070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 3, COD FISCAL – 4420465, beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 3; locaţii care încasează – C.E.C. SECTOR 3; 
Pentru domiciliul/sediul plătitorului din sectorul 4: 
- CONT IBAN - RO48TREZ70421070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 3, COD FISCAL – 4316422, beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4; locaţii care încasează – C.E.C. SECTOR 4; 
Pentru domiciliul/sediul plătitorului din sectorul 5: 
- CONT IBAN - RO70TREZ70521070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 3, COD FISCAL – 4433953, beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 5; locaţii care încasează – C.E.C. AGENŢIA VICTORIA şi C.E.C. AGENŢIA IATROPOL -COTROCENI; 
Pentru domiciliul/sediul plătitorului din sectorul 6: 
- CONT IBAN - RO92TREZ70621070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 6, COD FISCAL – 12380248, beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 6; locaţii care încasează – DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 6; 
Pentru persoanele fizice sau juridice care au domiciliul/sediul in afara razei municipiului Bucureşti, plata taxei judiciare de timbru se face in contul bugetului local al localităţii unde  domiciliază/îşi desfăşoară activitatea.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documente şi taxe necesare pentru operaţiuni de investire sau legalizare a hotărârilor judecătoreşti sau a altor înscrisuri:   
    1. LEGALIZARE  
- cerere de legalizare;
- hotărârea a cărei legalizare se doreşte; 
- taxă judiciară de timbru în valoare de : 
 2 lei /exemplar -  pentru hotărâri - conform art.3 lit.t din Legea nr.146/1997;
1 leu / pagină pentru legalizarea înscrisurilor - conform art.3 lit.ţ din Legea nr.146/1997;
- timbru judiciar în valoare de 0,15 lei/ exemplar;
    2. INVESTIRE
- cerere de investire;
- hotărârea a cărei investire se solicită;
- taxă judiciară de timbru în valoare de 6 lei (2 lei legalizarea + 4 lei investirea) – conform art.3 lit.l din Legea nr.146/1997;
- timbru judiciar în valoare de 0,30 lei;
- delegaţie specială pentru ridicarea titlului executoriu (comercial) 
        NOTĂ:
      Persoanele care solicită eliberarea de copii legalizate/investiri de pe sentinţele pronunţate de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, vor depune cererea de legalizare şi taxa de timbru aferentă la Serviciul Arhivă, în programul cu publicul afişat pe site (în prezentare).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Documente şi taxe necesare pentru eliberarea ceriticatelor de grefă: 
     - cerere  formulată de petent,
     - taxa judiciară de timbru – 1 leu/exemplar,
     - timbru judiciar – 0,15 lei/exemplar,  
      NOTĂ:  
    Persoanele care solicită eliberarea unui certificat de grefă, vor depune cererea şi taxa judiciară de timbru aferentă la Serviciul Registratură.
    Începând cu data de 02.04.2012, certificatele de grefă se vor elibera  de Serviciul Registratură, de luni până joi, între orele 10,00 – 14,00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulare


Camere de lucru cu publicul

​...