Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :25320/3/2018
Data inregistrarii24.07.2018
Data ultimei modificari:12.12.2018
Sectie:Secţia a-VII-a Civilă
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 rep cf.disp.art 142 al 3 din ROIIJ
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
HELL ADVERTISING CORPORATE SRL CU SEDIUL ALESDebitor
ING BANK N.V. - PRIN ING BANK N.V. AMSTERDAM, SUCURSALA BUCURESTICreditor

Şedinţe

27.03.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C14
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

28.11.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C14
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru continuarea perioadei de observaţie
Document: Încheiere de şedinţă    28.11.2018

19.10.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: Camera de Consiliu C14
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite cererea formulata de administratorul judiciar ROVIGO SPRL Prelungeşte termenele procedurale stabilite prin încheierea de şedinţă din 22.08.2018. Fixează termen de verificare a creanţelor, de întocmire si publicare in BPI a tabelului preliminar la 25.11.2018 Fixează termen de definitivare a tabelului creanţelor la 19.12.2018 Cu drept apel in 7 zile de la comunicare. Pronunţată in şedinţa publica, azi, 19.10.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    19.10.2018

17.10.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: Camera de Consiliu C14
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: În baza art. 97 alin 1 teza 2 din legea 85/2014 Admite cererea formulată de administratorul judiciar ROVIGO SPRL Prelungeşte cu 40 de zile termenul pentru depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au determinat insolvenţa debitorului SC HELL ADVERTISING CORPORATE SRL. Menţine termenul acordat pentru continuarea procedurii la 28.11.2018 Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.10.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    17.10.2018

22.08.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: Camera de Consiliu C14
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea debitorului SC HELL ADVERTISING CORPORATE SRL. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitorului SC HELL ADVERTISING CORPORATE SRL. În baza art.66 alin.7 din Legea nr.85/2014 califică cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de ING BANK N.V. ca fiind declaraţie de creanţă. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la Încheierea de deschidere a procedurii - 15 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 05.10.2018 ; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 25.10.2018; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 19.11.2018; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 30.10.2018. Desemnează administrator judiciar provizoriu pe ROVIGO SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3000 lei din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 28.11.2018. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.08.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    22.08.2018

25.07.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: Camera de Consiliu C14
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei pentru a se depune înscrisuri.
Document: Încheiere de şedinţă    25.07.2018


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
03/09/2018HELL ADVERTISING CORPORATE SRL (atasat tt 100 lei) - motivat + cerere de suspendare,Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.