Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :6471/3/2018
Data inregistrarii26.02.2018
Data ultimei modificari:10.05.2019
Sectie:Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie:Contencios administrativ şi fiscal
Obiect:suspendare executare act administrativ
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BANU ANTONACHE NR.52-60 CU SEDIUL ALESReclamant
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PRIN PRIMAR GENERALPârât
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BL. 108Reclamant
ASOCIAŢIA CARTIERUL AVIAŢIEI CU SEDIUL ALESReclamant
ASOCIAŢIA MIŞCAREA CIVICĂ MILIŢIA SPIRITUALĂReclamant
INSTITUŢIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTIPârât
AUCHAN ROMANIA S.A.Pârât
ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES SRLPârât
ASOCIAŢIA PENTRU CONSERVAREA INTEGRATĂ A PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURALIntervenient

Şedinţe

09.05.2019
Ora estimata: 14:00
Complet: C34 - CA - Urgenta
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Constată că reclamantele Asociaţia de Proprietari Banu Antonache nr. 52-60, Asociaţia de Proprietari Bl. 108 şi Asociaţia Cartier Aviaţiei au renunţat la judecată. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Primăria Municipiului Bucureşti, invocată de pârâtele Primăria Municipiului Bucureşti, Primarul Municipiului Bucureşti, Auchan Romania S.A. şi ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES S.R.L., prin întâmpinare şi intervenienta voluntară accesorie ASOCIAŢIA LEXCIVICA. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Asociaţia Mişcarea Civică Miliţia Spirituală, în contradictoriu cu pârâta Primăria Municipiului Bucureşti, ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală pasivă. Respinge, ca neîntemeiată excepţia lipsei de interes, invocată de pârâtul Primarul Municipiului Bucureşti, prin întâmpinare. Respinge, ca neîntemeiate excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a reclamantei Asociaţia Mişcarea Civică Miliţia Spirituală, excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a reclamantei Asociaţia Mişcarea Civică Miliţia Spirituală şi excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare a executării certificatului de urbanism nr. 157/1372727/04.02.2016, invocate de pârâta Auchan Romania S.A., prin întâmpinare. Respinge, ca neîntemeiate excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei Asociaţia Mişcarea Civică Miliţia Spirituală, excepţia lipsei de interes a reclamantei Asociaţia Mişcarea Civică Miliţia Spirituală, excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare a executării certificatului de urbanism nr. 157/1372727/04.02.2016 şi excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a intervenientei voluntare accesorii Asociaţia pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Natural şi Cultural, invocate de pârâta ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES S.R.L., prin întâmpinare. Respinge, ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare cu privire la certificatul de urbanism nr. 157/1372727/04.02.2016, invocată de intervenienta voluntară accesorie ASOCIAŢIA LEXCIVICA. Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare formulată de reclamanta Asociaţia Mişcarea Civică Miliţia Spirituală, în contradictoriu cu pârâţii Primarul Municipiului Bucureşti, Auchan Romania S.A. şi ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES S.R.L. Respinge ca neîntemeiată cererea de intervenţie voluntară accesorie, formulată de intervenienta voluntară accesorie Asociaţia pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Natural şi Cultural, în contradictoriu cu pârâţii Primarul Municipiului Bucureşti, Auchan Romania S.A., şi ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES S.R.L.. Admite cererea de intervenţie voluntară accesorie formulată de intervenienta voluntară accesorie ASOCIAŢIA LEXCIVICA, în contradictoriu cu reclamanta Asociaţia Mişcarea Civică Miliţia Spirituală. Respinge ca neîntemeiată cererea pârâtei Auchan Romania S.A., de obligare a reclamantei Asociaţia Mişcarea Civică Miliţia Spirituală, la plata cheltuielilor de judecată. Admite cererea pârâtei ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES S.R.L., de obligare a reclamantei Asociaţia Mişcarea Civică Miliţia Spirituală, la plata cheltuielilor de judecată. Obligă reclamanta Asociaţia Mişcarea Civică Miliţia Spirituală la plata către pârâta ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES S.R.L., a sumei de 44 195,18 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.05.2019.
Document: Hotarâre  3406/2019  09.05.2019

24.04.2019
Ora estimata: 13:00
Complet: C34 - CA - Urgenta
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea deliberării amână pronunţarea la data de 09.05.2019. Pronunţată, astăzi, 24 aprilie 2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Încheiere de şedinţă    24.04.2019

18.04.2019
Ora estimata: 16:30
Complet: C34 - CA - Urgenta
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: În vederea deliberării amână pronunţarea la data de 24.04.2019. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Încheiere de şedinţă    18.04.2019

04.04.2019
Ora estimata: 16:00
Complet: C34 - CA - Urgenta
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat pentru a se lua cunoştinţă de cererea de interventie. Amână cauza şi acordă termen la data de 18.04.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    04.04.2019

21.03.2019
Ora estimata: 14:00
Complet: C34 - CA - Urgenta
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat pentru a se lua cunoştinţă de cererea de renuntare la judecata. Amână cauza şi acordă termen la data de 04.04.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    21.03.2019

14.06.2018
Ora estimata: 16:00
Complet: C34 - CA - Urgenta
Tip solutie: Alte cauze
Solutia pe scurt: Respinge ca inadmisibilă cererea de intervenţie voluntară accesorie, formulată de Asociaţia pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Natural şi Cultural. Cu drept de recurs în termen de 5 de zile de la pronunţare, cererea urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal. În temeiul art. 64 alin. 4 C.proc.civ. suspendă judecata cauzei până la soluţionarea căii de atac exercitate împotriva încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie. Cu drept de recurs pe toata durata suspendării, cererea pentru exercitarea căii de atac urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.06.2018.
Document: Încheiere - Suspendare    14.06.2018

31.05.2018
Ora estimata: 14:00
Complet: C34 - CA - Urgenta
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se lua la cunoştinţă de înscrisuri, amână cauza şi acordă termen la data de 14.06.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    31.05.2018

17.05.2018
Ora estimata: 14:00
Complet: C34 - CA - Urgenta
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen introdus din eroare.
Document:    

26.04.2018
Ora estimata: 15:00
Complet: C34 - CA - Urgenta
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În temeiul art. 221 alin.1 Cod proc.civ. amână cauza şi acordă termen la data de 31.05.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    26.04.2018

19.04.2018
Ora estimata: 14:00
Complet: C34 - CA - Urgenta
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se lua la cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosarul cauzei, amână cauza şi acordă termen la data de 26.04.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    19.04.2018

22.03.2018
Ora estimata: 14:00
Complet: C34 - CA - Urgenta
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea depunerii relaţiilor solicitate, amână cauza şi acordă termen la data de 19.04.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    22.03.2018


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
20/06/2018ascociatia pentru conversarea integrata a patrimoniului natural si cultural ,Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.