Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :2786/3/2018
Data inregistrarii29.01.2018
Data ultimei modificari:02.04.2018
Sectie:Secţia a-VII-a Civilă
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
GLOBALTEH ACTIV GROUP SRLDebitor
MULTISERVICE COMPANY ASIST SRL SEDIUL ALESCreditor
MITHRAS BUILD SRLCreditor
GLOBALTEH CONTRACTOR SRLCreditor
MULTISERVICE COMPANY ASIST SRL CU SEDIUL ALESCreditor
XANNAT MINERALS SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR RPM ADVISORY HUB IPURLCreditor
S.C. SILVASERV TRANS S.R.L.Creditor

Şedinţe

14.05.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C11
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

05.02.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: Camera de Consiliu C11
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea debitorului S.C. Globalteh Activ Group S.R.L.. În temeiul art. 66 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune conexarea cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditori S.C. Globalteh Contractor S.R.L., S.C. Xannat Minerals S.R.L. – în insolvenţă, S.C. Mithras Build S.R.L., S.C. Multiservice Company Asist S.R.L. şi S.C. Silvaserv Trans S.R.L. , care vor deveni declaraţii de creanţă. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitorului S.C. Globalteh Activ Group S.R.L.. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la Încheierea de deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 23 martie 2018; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 13 aprilie 2018; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 9 mai 2018; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 19 aprilie 2018. În temeiul art. 45 alin. (1), lit. d, teza a cincea, din Legea nr. 85/2014, desemnează administrator judiciar provizoriu pe MK Insolvenţă SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 1500 lei din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 14 mai 2018. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 5 februarie 2018.
Document: Încheiere de şedinţă    05.02.2018


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.