Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :48582/3/2017
Data inregistrarii27.12.2017
Data ultimei modificari:19.03.2018
Sectie:Secţia a-VII-a Civilă
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 opozitia creditorului impotriva incheierii de deschidere a procedurii insolventei
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SAV INTEGRATED SYSTEMS SRL PRIN ADMINISTARTOR SPECIALDebitor
SMART BYTE COMPUTERS SRLCreditor
SAV INTEGRATED SYSTEMS SRLDebitor
SC RFT ALARMS SRLCreditor
ROEL ELECTRONICS SRL-IN FALIMENT PRIN CII IANA MARIAN LAURENTIUCreditor
CIORTAN PETRU - FLORIN CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT SZASZ ANDREI ROBERTPetent
PUTINELU DIANA ANDRADA CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT SZASZ ANDREI ROBERTPetent

Şedinţe

04.04.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document:    

21.03.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C5
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

21.02.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru lipsă de procedură.
Document: Încheiere de şedinţă    21.02.2018

28.12.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: Camera de Consiliu C5
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea debitorului SC SAV INTEGRATED SYSTEMS SRL. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitorului SC SAV INTEGRATED SYSTEMS SRL. În baza art. 66 alin. 6 din Legea 85/2014 dispune conexarea la prezenta cauză a cererilor creditorilor SC SMART BYTE COMPUTERS SRL, SC RFT ALARMS SRL şi ROEL ELECTRONICS SRL formulate în dosar nr. 45346/3/2017, cereri ce urmează a fi analizate ca şi declaraţii de creanţă. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la Încheierea de deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 12.02.2018; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 05.03.2018; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 30.03.2018; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 09.03.2018. În temeiul art. 45 alin. (1), lit. d din Legea nr. 85/2014, desemnează administrator judiciar provizoriu pe HM EXPERT IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie provizorie de 1500 lei din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 04.04.2018. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.12.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    28.12.2017


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.