Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :40627/3/2016
Data inregistrarii03.11.2016
Data ultimei modificari:27.10.2017
Sectie:Secţia a-VI-a Civilă
Materie:Litigii cu profesioniştii
Obiect:nulitate act juridic
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
VASILACHE GHEORGHEReclamant
VASILACHE TUDORINAReclamant
PIRAEUS BANK ROMANIA SAPârât

Şedinţe

10.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-Fond
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii Vasilache Gheorghe şi Vasilache Tudoriţa în contradictoriu cu pârâta Piraeus Bank România SA. Constată nulitatea absolută a clauzei I.1 din Actul Adiţional nr.1 la Contractul de credit nr. 42xxxxxxxxxxxxxxx din 18.02.2008 în ceea ce priveşte marja fixă a bancii de 6.3. Obligă pârâta la plata către reclamanţi a sumelor plătite nedatorat de către aceştia în temeiul clauzei constatate ca abuzive şi nule absolut, respectiv sumele achitate cu titlu de dobândă peste valoarea dobânzii curente compuse din marja fixă a băncii de 4,3 %/an + valoarea indicelui LIBOR la 3 luni, de la data de 19.09.2010 şi până la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, şi la plata dobânzii legale aferente acestor sume de la data plăţii fiecărei sume restituite pană la achitarea integrală a debitului. Respinge celelalte capete de cerere ca neîntemeiate. Obligă pârâta la plata către reclamantul Vasilache Gheorghe a sumei de 2880 lei reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu avocat). Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10 octombrie 2017.
Document: Hotarâre  3517/2017  10.10.2017

26.09.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-Fond
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amana pronuntarea la data de 10.10.2017. Pronunţată azi, 26.09.2017.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    26.09.2017

12.09.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-Fond
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 26.09.2017. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12 septembrie 2017.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    12.09.2017

06.06.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-Fond
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea completării probatoriului.
Document: Încheiere de şedinţă    06.06.2017

12.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C19-Fond
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: admite excepţia absolută a nerespectării principiului repartizării aleatorii şi continuităţii completului de judecată, având în vedere că obiectul prezentului dosar este diferit faţă de cel al dosarului nr. 25422/3/2016, în sensul că în acest dosar se critică clauzele inserate în actul adiţional nr. 1/19.09.2010 la contractul de credit nr. 42130000000025752 /18.02.2008, iar în dosarul nr. 25422/3/2016 cererea a avut ca obiect constatarea altor clauze abuzive, din contractul de credit nr. 42130000000025752/18.02.2008; de asemenea, din verificarea sistemului informatic ECRIS a rezultat că pe rolul instanţei a mai fost înregistrată o cerere formulată de aceleaşi părţi, având acelaşi obiect, cerere care a fost anulată în cadrul dosarului nr. 25443/3/2016. În consecinţă, în baza art. 107 alin. 1 şi alin. 3 din Regulamentul de Ordine Interioară - HOT.CSM nr. 1375/2015, trimite dosarul completului iniţial învestit, anume C3Fond, în vederea stabilirii termenului de judecată şi luării măsurilor legale.
Document: Încheiere de şedinţă    12.04.2017

15.02.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C19-Fond
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: precizarea cererii
Document: Încheiere de şedinţă    15.02.2017

16.11.2016
Ora estimata: 12:00
Complet: C33-Fond
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În temeiul art.107 alin.12 din Regulamentul de Ordine Interioară a instanţelor judecătoreşti, dispune înaintarea dosarului către completul C 19 Fond, care a fost investit cu o cerere de chemare în judecată identică.
Document: Rezolutie    16.11.2016


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.