Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :34507/3/2016
Data inregistrarii19.09.2016
Data ultimei modificari:13.07.2017
Sectie:Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie:Penal
Obiect:omorul calificat (art.189 NCP) art. 188 al. 1 - art. 189 al. 1 lit. a CP
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
RADU TIBERIU FLORINInculpat
BUSUIOC PETREParte civilă
Ivan MarianParte vătămată
BUSUIOC MARIAParte civilă
IVAN MARIO-ALBERTO, PRIN REPREZENTANT LEGAL, IVAN MARIANParte civilă

Şedinţe

30.05.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: CF30
Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: În temeiul disp. art. 386 C.p.p respinge ca neîntemeiate cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de reprezentantul Ministerului Public, în sensul reţinerii circumstanţei agravante prev. de art. 77 alin. (1) lit. c) Cod penal, respectiv de inculpatul Radu Tiberiu Florin, prin apărător ales, în sensul înlăturării variantei agravate prev. de art. 189 alin. (1) lit. a) Cod penal şi al reţinerii circumstanţei atenuante legale prev. de art.75 alin. (1) lit. a) Cod penal. În temeiul disp. art. 396 alin. (1) şi (2) C.p.p. şi al disp. art. 188 alin. (1) – 189 alin. (1) lit. a) Cod penal, condamnă pe inculpatul Radu Tiberiu Florin, arestat în baza MAP nr. 167/UP/29.04.2016, emis în dosarul nr. 16412/3/2016 al Tribunalului Bucureşti Secţia I Penală) la o pedeapsa de 20 de ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat. Conform art. 67 al. (2) C.p. coroborat cu art. 188 alin. (1) – 189 alin. (1) lit. a) Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) ,b), h) şi n) Cod penal (constând în dreptul de a se apropia de părinţii victimei - Busuioc Petre, Busuioc Maria -, de copilul minor al victimei - Ivan Mario Alberto, precum şi de reprezentantul legal al acestuia - Ivan Marian, comunicarea cu persoanele menţionate putând fi realizată numai în scopul acoperii despăgubirilor civile), pe o durata de 5 ani după executarea pedepsei principale. Conform art. 404 al. (5) C.p. persoana condamnata este lipsita pe durata executării pedepsei închisorii, respectiv din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată executată, de exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) ,b), h) şi n) Cod penal (constând în dreptul de a se apropia de părinţii victimei - Busuioc Petre, Busuioc Maria -, de copilul minor al victimei - Ivan Mario Alberto, precum şi de reprezentantul legal al acestuia - Ivan Marian, comunicarea cu persoanele menţionate putând fi realizată numai în scopul acoperii despăgubirilor civile). În conformitate cu disp. art. 404 alin. 4 lit. (a) C.p.p, art. 72 alin. (1) Cod penal deduce din pedeapsa de 20 de ani închisoare reţinerea din data de 28 aprilie 2016 şi perioada în care inculpatul a fost arestat preventiv în prezenta cauză, respectiv de la 29 aprilie 2016 la zi. În baza art. 404 alin. 4 lit. b) C.p.p şi art. 399 alin. (1) C.p.p menţine măsura arestului preventiv a inculpatului Radu Tiberiu Florin, măsură dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 29 aprilie 2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr. 16412/3/2016. Conform art. 399 alin. (4) C.p.p hotărârea pronunţată în condiţiile alin. (1) al aceluiaşi articol, cu privire la măsurile preventive, este executorie. În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul Radu Tiberiu Florin, în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. d) Cod procedură penală rap. la art. 112 alin. (1) lit. a) Cod penal dispune confiscarea specială a cuţitului de bucătărie cu mâner din material plastic de culoare maro, cu lama în lungime de aproximativ 20 cm folosit de către inculpatul Radu Tiberiu Florin la săvârşirea faptei, ridicat cu ocazia cercetării la faţa locului,conform procesului verbal din 28.04.2016 (filele 16-20 dosar urmărire penală). În temeiul disp. art. 397, art. 19 alin. (1), (2), (3) şi alin. (5), art. 25 alin. (1) C.p.p coroborat cu disp. art. 1349, art. 1357, art. 1385, art. 1390, cu referire la art. 1387 -1389, art. 1391, 1392, 1393 şi art. 529 alin. (2)Codul civil admite în parte acţiunile civile formulate de părţile civile Busuioc Petre, Busuioc Maria (părinţii victimei) şi acţiunile civile formulate în numele minorului Ivan Mario Alberto, de reprezentantul său legal, Ivan Marian şi de procuror şi dispune obligarea inculpatului Radu Tiberiu Florin la despăgubiri civile după cum urmează: • câte 1250 lei către fiecare dintre părţile civile Busuioc Petre, Busuioc Maria (părinţii victimei), reprezentând despăgubiri materiale aferente cheltuielilor legate de înmormântare, loc de veci, monument funerar, parastase şi pomeniri ale victimei; • câte 25.000 euro în echivalentul în lei la cursul BNR din data executării obligaţiei către fiecare dintre părţile civile Busuioc Petre, Busuioc Maria (părinţii victimei), reprezentând prejudiciul nepatrimonial pentru durerea încercată prin moartea victimei; • 100.000 euro, în echivalentul în lei la cursul BNR din data executării obligaţiei către minorul Ivan Mario Alberto, reprezentând prejudiciul nepatrimonial pentru durerea încercată prin moartea victimei; • 3.750 lei către minorul Ivan Mario Alberto, reprezentând despăgubiri materiale într-o sumă globală corespunzătoare întreţinerii datorată de victimă copilului său minor, calculată prin raportare la suma de 312, 50 lei pe lună, ce reprezintă 1/4 din venitul minim pe economie intrat în vigoare la data de 01.05.2016, aferentă perioadei mai 2016-mai 2017; • 312,5 lei pe lună către minorul Ivan Mario Alberto, reprezentând o indemnizaţie lunară provizorie, datorată începând cu data pronunţării prezentei hotărâri şi până la stabilirea în favoarea minorului a unei pensii de urmaş. În baza art. 162 alin. (4) Cod procedură penală dispune restituirea către părţile civile Busuioc Petre, Busuioc Maria (părinţii victimei) a celor două telefoane mobile ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului, conform procesului verbal din 28.04.2016 (filele 16-20 dosar urmărire penală), respectiv un telefon mobil marca „Samsung” de culoare albă, cu carcasă de protecţie albastră şi un telefon mobil de culoare neagră marca „Onyx Evolio”, cu display-ul crăpat. În temeiul disp. art. 397 alin. (1) şi (2) şi art. 249 alin. (1) şi (7) din Codul de procedură penală dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Radu Tiberiu Florin până la concurenţa sumelor la plata cărora a fost obligat cu titlu de despăgubiri civile. În baza art. 404 alin. (4) lit. e) C.p.p, art. 398 C.p.p şi art. 274 alin. (2) C.p.p., obligă inculpatul Radu Tiberiu Florin la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat, respectiv la 8.000 lei (suma de 7000 lei reprezentând cheltuieli ocazionate de desfăşurarea urmăririi penale). În baza art. 276 alin. (1) şi (2) C.p.p., obligă inculpatul Radu Tiberiu Florin la plata sumei de 4000 lei către partea civilă Busuioc Petre reprezentând contravaloare onorariu avocat, conform chitanţelor nr. 419/31.10.2016 şi 441/31.03.2017. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei de pe minuta hotărârii (potrivit art. 410 C.p.p.). Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30 mai 2017.
Document: Hotarâre  1109/2017  30.05.2017

29.05.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: CF30
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: În baza disp. art. 391 alin. 1 C.p.p. pronunţarea se va face la data de 30 mai 2017.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    29.05.2017

19.05.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: CF30
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Având în continuare nevoie de timp pentru a delibera, în baza disp. art. 391 alin. 1 C.p.p. pronunţarea se va face la data de 29 mai 2017.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    19.05.2017

05.05.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: CF30
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: În baza disp. art. 391 alin. 1 C.p.p. pronunţarea se va face la data de 19 mai 2017. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 5 mai 2017.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    05.05.2017

03.04.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: CF30
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la data de 5 mai 2017, pentru a oferi posibilitatea inculpatului să dea un supliment de declaraţie, dar şi ca urmare a încuviinţării cererii de amânare a cauzei formulată de apărătorul părţilor civile, în vederea depunerii unor înscrisuri.
Document: Încheiere de şedinţă    03.04.2017

06.03.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: CF30
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la data de 3.04.2017, sala 213, ora 10:00, în vederea administrări în continuare a probelor încuviinţate.
Document: Încheiere de şedinţă    06.03.2017

13.02.2017
Ora estimata: 09:30
Complet: CF30
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei în vederea administrării probelor încuviinţate. În baza art. 283 alin. (2) Cod procedură penală dispune amendarea martorilor Marinescu Marius Marian şi Măgureanu Alina cu amendă judiciară în cuantum de 500 lei fiecare. Se revine cu citarea martorului Marinescu Marius Marian, la adresa din ...., precum şi a martorei Măgureanu Alina Ioana, la adresa din ..... Se citează martorii Ro?escu Aurel Ion şi Radu Ionuţ, la adresele inserate în citativul rechizitoriului. Se emit adrese la Secţia de Poliţie nr. 6, respectiv la Secţia de Poliţie nr. 9, în vederea comunicării raportului de evaluare psihologică întocmit cu ocazia evaluării inculpatului Radu Tiberiu Florin. Acordă termen la data de 6 martie 2017, ora 10 sala 213, CF30, pentru când se citează inculpatul arestat preventiv, Radu Tiberiu Florin, prin administraţia locului de deţinere, părţile civile Busuioc Petre, Busuioc Maria, Ivan Mario Alberto, prin reprezentant legal, Ivan Marian, dar şi persoana vătămată Ivan Marian, având termen în cunoştinţă, conform disp. art. 353 alin.(2) C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 februarie 2017.
Document: Încheiere de şedinţă    13.02.2017

09.01.2017
Ora estimata: 09:30
Complet: CF30
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la data de 13 februarie 2017, sala 139, ora 9:30, faţă de lipsa martorilor care, deşi legal citaţi nu s-au prezentat în vederea audierii.
Document: Încheiere de şedinţă    09.01.2017

12.12.2016
Ora estimata: 09:30
Complet: CF30
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la data de 9 ianuarie 2017, ora 10:00, sala 213, în vederea administrării în continuare a probatoriului încuviinţat.
Document: Încheiere de şedinţă    12.12.2016

14.11.2016
Ora estimata: 09:30
Complet: CF30
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea administrării probatoriului va dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată la data de 12 decembrie 2016, sala 213,ora 9:30.
Document: Încheiere de şedinţă    14.11.2016


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
15/06/2017 RADU TIBERIU FLORIN, Apel
19/06/2017 BUSUIOC MARIA, BUSUIOC PETRE, Ivan Marian, IVAN MARIO-ALBERTO, PRIN REPREZENTANT LEGAL, IVAN MARIAN, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.