Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :12711/3/2014
Data inregistrarii11.04.2014
Data ultimei modificari:30.12.2016
Sectie:Secţia a-V-a Civilă
Materie:Civil
Obiect:partide politice acordare personalitate juridica
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
"PARTIDUL PIRAT ROMÂNIA" PRIN MĂRGINEAN CLAUDIU NICOLAE,BULUMAC PETRU CRISTIAN ŞI CUCU IONUŢ VALENTINPetent
MĂRGINEAN CLAUDIU NICOLAE - MEMBRU FONDATOR AL "PARTIDULUI PIRAT ROMÂNIA"Petent
BULUMAC PETRU CRISTIAN - MEMBRU FONDATOR AL "PARTIDULUI PIRAT ROMÂNIA"Petent
CUCU IONUŢ VALENTIN - MEMBRU FONDATOR AL "PARTIDULUI PIRAT ROMÂNIA"Petent

Şedinţe

03.11.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: F2-U
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de PARTIDUL PIRAT ROMÂNIA, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Universităţii, nr. 2, ap. 4, jud. Cluj, reprezentat prin membrii fondatori: Mărginean Claudiu Nicolae, CNP: ***, cu domiciliul în Mun. Cluj-Napoca, *** jud. Cluj; Bulumac Petru Cristian, CNP: ***, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, *** şi Cucu Ionuţ Valentin, CNP: ***, cu domiciliul în Câmpina, *** jud. Prahova. Acordă personalitate juridică şi dispune înregistrarea Partidului Pirat România în Registrul Partidelor Politice, ţinut de Tribunalul Bucureşti. Cu drept de apel la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi 03.11.2015, la sediul Tribunalului Bucureşti.
Document: Hotarâre  59 DEC  03.11.2015

06.10.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: F2-U
Tip solutie: Repus pe rol
Solutia pe scurt: Repune cauza pe rol. Ia act că s-a prezentat în instanţă, după dezbateri, dar înainte de încheierea şedinţei de judecată, membru fondator Mărgineanu Claudiu Nicolae, solicitând soluţionarea cererii adresată instanţei. Stabileşte termen de judecată la data de 3 noiembrie 2015, ora 10:30 şi se acordă petenţilor termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.10.2015
Document: Încheiere de şedinţă    06.10.2015

01.09.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: F2-U
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Repune cauza pe rol. Termen 6 octombrie 2015. Se vor cita membrii fondatori ai partidului, cu menţiunea fie de a se prezenta la judecată pentru susţinerea cererii, fie de a solicita judecarea cauzei în lipsa lor, sub sancţiunea suspendării judecăţii. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.09.2015.
Document: Încheiere de şedinţă    01.09.2015

03.06.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: F2-U
Tip solutie: 244 c.pr.civ
Solutia pe scurt: Admite cererea petenţilor Mărginean Claudiu Nicolae, Bulumac Petru Cristian şi Cucu Ionuţ Valentin de sesizare a Curţii Constituţionale cu rezolvarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 14/2003 şi sesizează Curtea cu această excepţie. În temeiul art. 413 alin. 1 C.pr.civ. Suspendă judecata prezentei cauze până la rezolvarea şi publicarea excepţiei de neconstituţionalitate, de către Curtea Constituţională. Cu drept de apel în termen de 48 de ore de la pronunţare la Curtea de Apel Bucureşti. Apelul se va depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică.
Document: Încheiere - Suspendare    03.06.2014


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.