Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :9314/3/2014
Data inregistrarii18.03.2014
Data ultimei modificari:12.01.2017
Sectie:Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie:Penal
Obiect:infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) art.17 lit.d) din Lg.78/2000 rap.la art. 246 Cp. din 1969; art. 248ind.1 Cp.din 1969 cu aplic.art. 258 Cp din 1969; art. 17 lit.d) din Lg.78/2000 rap. la art. 248 Cp.din 1969;
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
GOGA IOAN OCTAVIANInculpat
ŞFAIŢER CORNEL COSTICĂInculpat
RUSEN MARIANInculpat
STANA ŞTEFANInculpat
BOBAR CRISTIAN LIVIUInculpat
COSTAŞ PAULInculpat
AVRAM VASILEInculpat
PĂLĂRIE MARIANInculpat
STAN MARIUSInculpat
FOTBAL CLUB U CRAIOVA SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR AGENŢIA DE INSOLVENŢĂ SPRL BUCUREŞTIParte civilă
ŢERBEA CRISTINAParte responsabilă civilmente
ŢERBEA GEORGIANAParte responsabilă civilmente
FEDERATIA ROMANA DE FOTBALParte responsabilă civilmente

Şedinţe

17.11.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: În temeiul art. 279 Cod pr. penală dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul sentinţei penale nr. 2604/10.11.2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Sectia I-a Penală în sensul că Dispune ca onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 520 lei să fie avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Bucureşti. În baza art. 278 alin.3 Cod pr. penală se va face mentiune pe ambele exemplare ale sentinţei penale mentionate. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod pr. penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia . Pronunţată în şedinţă publică , astăzi 17.11.2016.
Document: Încheiere - îndreptare eroare materială    17.11.2016

10.11.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Soluţionare
Solutia pe scurt: Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul STAN MARIUS ca neîntemeiată. În baza art. 5 Cod penal constată că legea penală mai favorabilă inculpatilor din prezenta cauză este Noul Cod penal şi în consecinţă: În baza art. 386 Cod pr. penală dispune schimbarea încadrării juridice dată infractiunii reţinute în sarcina inculpatilor GOGA IOAN OCTAVIAN, ŞFAITER CORNEL COSTICĂ, RUSEN MARIAN, STANA ŞTEFAN, BOBAR CRISTIAN LIVIU, COSTAŞ PAUL, AVRAM VASILE, PĂLĂRIE MARIAN ŞI STAN MARIUS din art. 17 lit.d din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 246 Cod penal, cu referire la art. 248 in.1 Cod penal şi art. 258 Cod penal în infractiunea prevăzută de art. 297 alin.1 Cod penal raportat la art. 308 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal. În baza art.17 alin.2 Cod pr. penală raportat la art. 16 alin.1 lit.a Cod pr. penală dispune achitarea inculpatilor PĂLĂRIE MARIAN şi STAN MARIUS sub aspectul săvârşirii infractiunii prevăzută de art. 297 alin.1 Cod penal raportat la art. 308 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal întrucât fapta nu există. În baza art.17 alin.2 Cod pr. penală raportat la art. 16 alin.1 lit.b teza I-a Cod pr. penală dispune achitarea inculpatilor GOGA IOAN OCTAVIAN, ŞFAITER CORNEL COSTICĂ, RUSEN MARIAN, STANA ŞTEFAN, BOBAR CRISTIAN LIVIU, COSTAŞ PAUL şi AVRAM VASILE sub aspectul săvârşirii infractiunii prevăzută de art. 297 alin.1 Cod penal raportat la art. 308 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 25 alin.5 Cod pr. penală lasă nesoluţionate actiunile civile exercitate de părţile civile SC Fotbal Club U Craiova SA prin lichidator judiciar Agentia de Insolvenţă SPRL Bucureşti şi Statul Român prin Agentia Natională de Administrare Fiscală. În baza art. 275 alin.3 Cod pr. penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi. 10.11.2016.
Document: Hotarâre  2604/2016  10.11.2016

27.10.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Fixează termen pentru pronuntare la data de 10.11.2016.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    27.10.2016

20.10.2016
Ora estimata: 11:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Fixeaza termen pentru pronuntare la data de 27 octombrie 2016, pentru a da posibilitatea părţilor să depună la dosar concluzii scrise.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    20.10.2016

29.09.2016
Ora estimata: 11:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a da posibilitatea părţilor sa ia cunoştinţă de înscrisurile noi depuse la dosarul cauzei, la acest termen, precum şi de cererile formulate.
Document: Încheiere de şedinţă    29.09.2016

14.07.2016
Ora estimata: 10:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de relatiile comunicate de la LPF şi totodată în vederea audierii in calitate de martor a numitului Mititelu Adrian.
Document: Încheiere de şedinţă    14.07.2016

09.06.2016
Ora estimata: 10:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Fata de lipsa relatiilor solicitate de la Liga Profesionistă de Fotbal.
Document: Încheiere de şedinţă    09.06.2016

28.04.2016
Ora estimata: 10:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea reaudierii martorului Stangaciu Adrian şi emiterea unei adrese la ANAF.
Document: Încheiere de şedinţă    28.04.2016

14.04.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea audierii martorilor încuviinţati.
Document: Încheiere de şedinţă    14.04.2016

03.03.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Lipsa dosarului de fond care se află înaintat la CAB în recurs.
Document: Încheiere de şedinţă    03.03.2016

18.02.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Constată că în cauza de faţă domnul Moise Mircea nu are calitate de parte şi nici calitatea de reprezentant al părţii civile Fotbal Club U Craiova SA. În baza art. 29 alin.5 şi alin.2 din Legea nr. 47/1992 rep. respinge ca inadmisibilă cererea formulată de domnul Moise Mircea de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin.1 şi alin.2 lit.f din Legea nr. 85/2006. Respinge solicitarea formulată de inculpaţi de restituire către domnul Moise Mircea a înscrisurilor şi cererilor formulate de acesta în cauza de faţă, o parte din probele menţionate prin cererile formulate de acesta urmând a fi puse în discuţie de instanţă din oficiu în condiţiile art. 100 alin.2 teza finală Cod procedură penală la termenul de judecată acordat în cauză. În baza art. 100 alin.3, alin.4 lit.a Cod procedură penală respinge cererile formulate de partea responsabilă civilmente Federaţia Română de Fotbal şi de inculpatul Şfaiţer Cornel Costică de efectuare în cauză a unor expertize cu obiectivele arătate de părţile menţionate (fila 113 vol. VIII dosar instanţă şi filele 305-307 vol. IX dosar instanţă). Cu recurs în ceea ce priveşte soluţia de respingere ca inadmisibilă a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.02.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    18.02.2016

11.02.2016
Ora estimata: 11:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Asupra probelor si asupra celorlate aspecte puse in discuţie, stabileste pronuntarea la data de 18.02.2016. Pe fonsul cauzei, in vederea obtineri fiselor de cazier judiciar ale inculpatilor si a sentintei penale de condamnare a inculpatului Avram Vasile de la Curtea de Apel Bucuresti, amâna cauza la data de 03.03.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    11.02.2016

04.02.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a da posibilitatea tuturor părţilor să i.a la cunoştintă de inscrisurile depuse la dosarul cauzei si totodată in vederea emiterii unei adresa catre expert.
Document: Încheiere de şedinţă    04.02.2016

07.01.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea emiteri unor adrese catre partea civilă şi partea responsabilă civilmente.
Document: Încheiere de şedinţă    07.01.2016

10.12.2015
Ora estimata: 13:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a da posibilitatea expertului de la DNA, să formuleze un punct de vedere cu privire la extimarea prejudiciului
Document: Încheiere de şedinţă    10.12.2015

12.11.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a da posibilitatea Parchetului să ia cunoştinţă de inscrisurile depuse la dosar
Document: Încheiere de şedinţă    12.11.2015

01.10.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a da posibilitatea partii civile să depună la dosar toate înscrisurile solicitate de instanţă.
Document: Încheiere de şedinţă    01.10.2015

25.08.2015
Ora estimata: 12:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Fată de lipsa relatiilor solicitate de la partea civilă Fotbal Club U Craiova SA- prin Lichidator Judiciar Agentia de Insolventă SPRL Bucuresti şi totodată pentru a se lua la cunoştinţă de relaţiile comunicate de la partea responsabilă civilmenete FRF, amână cauza si acordă un nou termen de judecată la data de 01.10.2015, ora 10,00.
Document: Încheiere de şedinţă    25.08.2015

30.06.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice instanţa se va pronunţa odată cu soluţionarea cauzei pe fond. Asupra aspectului legat de instituirea măsurilor asiguratorii se va relua discuţia după depunerea la dosar a înscrisurilor încuviinţate şi efectuarea probelor pe latura civilă a cauzei. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30.06.2015.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    30.06.2015

29.06.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice şi asupra măsurilor asiguratorii la data de 30.06.2015
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    29.06.2015

24.06.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice şi asupra măsurilor asiguratorii la data de 29.06.2015
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    24.06.2015

19.06.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice şi asupra măsurilor asiguratorii la data de 24.06.2015
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    19.06.2015

16.06.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice şi asupra măsurilor asiguratorii la data de 19.06.2015
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    16.06.2015

12.06.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice şi asupra măsurilor asiguratorii la data de 16.06.2015.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    12.06.2015

11.06.2015
Ora estimata: 12:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea ataşarii la dosar a relatiilor solicitate de instanta prin incuviintarea probelor admise.
Document: Încheiere de şedinţă    11.06.2015

09.06.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Asupra cererilor formulate de Ministerul Public: Admite în parte cererea formulată de Ministerul Public şi dispune: - emiterea unei adrese către Federaţia Română de Fotbal în sensul de a indica Statutul FRF în vigoare la data adoptării hotărârii nr. 6/20.07.2011 a Comitetului Executiv al FRF privind excluderea provizorie a S.C. Fotbal Club U Craiova S.A. şi data intrării în vigoare a Statutului modificat ca urmare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Federaţiei Române de Fotbal din data de 09.05.2011; - emiterea unei adrese către Federaţia Română de Fotbal în sensul de a prezenta instanţei situaţia tuturor litigiilor existente între FRF şi Fotbal Club U Craiova SA înainte de adoptarea hotărârii nr. 6/20.07.2011 a Comitetului Executiv al FRF privind excluderea provizorie a S.C. Fotbal Club U Craiova S.A. şi care au fost avute în vedere la adoptarea măsurii de excludere provizorie; - emiterea unei adrese către Federaţia Română de Fotbal cu solicitarea de a înainta instanţei stenograma şedinţei Comitetului Executiv al FRF din data de 08.07.2011, menţionată de inculpaţi în declaraţiile date. În baza art. 100 alin.4 lit.a Cod procedură penală respinge solicitarea Ministerului Public de audiere în cauză, ca martori, a numiţilor Sandu Mircea, Dragomir Dumitru şi Mititelu Adrian. Asupra cererilor formulate de părţi: În baza art. 100 alin.3 Cod procedură penală admite proba cu înscrisuri solicitată de partea civilă Fotbal Club U Craiova SA prin lichidator judiciar (înscrisuri depuse la dosar în susţinerea constituirii de parte civilă). Admite cererea formulată de partea civilă prin lichidator şi emite adresă către TAS cu solicitarea de a se preciza instanţei dacă Fotbal Club U Craiova a promovat o acţiune la TAS împotriva FRF pe care a retras-o la data de 14.07.2011, în caz afirmativ urmând a se înainta instanţei în copie xerox acţiunea formulată şi înscrisurile depuse în susţinerea acesteia. Respinge solicitarea formulată de partea responsabilă civilmente Federaţia Română de Fotbal, în temeiul dispoziţiilor art. 172 alin.7 Cod procedură penală, de audiere în cauză a specialistului în drept sportiv indicat de parte. Asupra probelor solicitate de inculpaţii Şfaiţer Cornel Costică, Bobar Cristian, Pălărie Marian, Goga Octavian şi Stana Ştefan, admite în parte cererile şi dispune: - emite adresă către lichidatorul judiciar AGENŢIA DE INSOLVENŢĂ SPRL BUCUREŞTI pentru depunerea la dosar a înscrisurilor menţionate de inculpaţi în cererea de probe, la adresă urmând a se ataşa în copie fila 120 din vol. V dosar instanţă. - emite adresă către partea responsabilă civilmente Federaţia Română de Fotbal cu solicitarea de a înainta instanţei: hotărârea Adunării Generale a FRF de validare a hotărârii nr. 6/20 iulie 2011 a Comitetului Executiv al FRF, adresa FIFA prin care forul internaţional atrage atenţia FRF că nesancţionarea S.C. Fotbal Club U Craiova SA pentru nerespectarea regulamentelor în vigoare ar putea conduce la sancţionarea FRF. Respinge celelalte solicitări de ataşare la dosar a unor înscrisuri, apreciind că înscrisurile menţionate nu sunt relevante pentru soluţionarea cauzei de faţă. Amână pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice şi asupra măsurilor asiguratorii la data de 12.06.2015. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.06.2015.
Document: Încheiere de şedinţă    09.06.2015

02.06.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Asupra masurilor asiguratorii, pe solicitarile de schimbare de incadrare juridica si asupra probelor solicitate, stabileste termen la data de 09.06.2015
Document: Încheiere de şedinţă    02.06.2015

28.05.2015
Ora estimata: 12:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, respectiv administrarea probatoriului
Document: Încheiere de şedinţă    28.05.2015

27.05.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Asupra masurilor asiguratorii si pe solicitarile de schimbare de incadrare juridica stabileste termen la data de 02.06.2015
Document: Încheiere de şedinţă    27.05.2015

26.05.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Asupra masurilor asiguratorii si pe solicitarile de schimbare de incadrare juridica stabileste termen la data de 27.05.2015
Document: Încheiere de şedinţă    26.05.2015

21.05.2015
Ora estimata: 13:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea audierii inculpatilor amână cauza şi acorda termen la data de 28.05.2015, sala 243, ora 11.00. Asupra masurilor asiguratorii si pe solicitarile de schimbare de incadrare juridica stabileste termen la data de 26.05.2015
Document: Încheiere de şedinţă    21.05.2015

14.05.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: in vederea audierii inculpaţilor, amâna cauza si acorda termen la data de 21.05.2015, ora 13.00, sala 139
Document: Încheiere de şedinţă    14.05.2015

12.05.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Constată inadmisibile constituirile ca părţi civile în cauza de faţă, cereri formulate de Asociaţia Peluza Sud, Asociatia Fan Club Universitatea Craiova-Legiunea XIII şi Mititelu Adrian Marin. În stabilirea cadrului procesual, aşa cum s-a arătat şi prin încheierea din data de 04.12.2013 dată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti – Secţia Penală, calitatea de parte civilă o are în cauza de faţă, în raport de faptele pentru care s-a admis plângerea, FOTBAL CLUB U CRAIOVA S.A. şi Statul Român prin ANAF, pentru care instanţa a constatat admisibilă constituirea de parte civilă în cauza de faţă. Cu cale de atac cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.05.2015.
Document: Încheiere de şedinţă    12.05.2015

08.05.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 12.05.2015
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    08.05.2015

05.05.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Având în vedere lipsa dosarului de fond, stabileste pronuntarea asupra cererilor de constituire parte civilă, la data de 08.05.2015
Document: Încheiere de şedinţă    05.05.2015

28.04.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Asupra cererilor de constituire de parte civilă, stabileste pronuntarea la data de 05.05.2015
Document: Încheiere de şedinţă    28.04.2015

23.04.2015
Ora estimata: 15:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Asupra cererilor de constituire de parte civilă, stabileste pronuntarea la data de 28.04.2015
Document: Încheiere de şedinţă    23.04.2015

16.04.2015
Ora estimata: 09:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Asupra cererilor de constituire de parte civilă Peluza Sud si Fan Club Universitatea Craiova- Legiunea XIII, precum si asupra cererii formulate de numitul Mititelu Adrian stabileşte pronunţarea la data de 23.04.2015. Pe fond:În vederea continuarii cercetarii judecatoreşti, amână cauza si acorda termen la data de 14.05.2015
Document: Încheiere de şedinţă    16.04.2015

02.04.2015
Ora estimata: 09:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Lipsa relaţii şi totodată pentru a da posibilitea parţii responsabile civilmente să pregătească apărarea.
Document: Încheiere de şedinţă    02.04.2015

05.03.2015
Ora estimata: 09:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente FRF.
Document: Încheiere de şedinţă    05.03.2015

06.02.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF27
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În baza art.68 N.C.proc.pen. şi art.67 alin.1 N.C.proc.pen. în referire la art.64 alin.1 lit.f N.C.proc.pen., respinge - ca inadmisibilă - cererea de recuzare formulată de petentele PELUZA SUD şi FAN CLUB Universitatea Craiova - Legiunea XIII, împotriva d-nei judecător NIŢU LUMINIŢA, în dosarul nr. 9314/3/2014 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală, la data de 05.02.2015. În baza art.275 alin.2 N.C.proc.pen., obligă petentele la plata a câte 100 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.02.2015.
Document: Încheiere – recuzare    06.02.2015

05.02.2015
Ora estimata: 11:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Înaintează dosarul preşedintelui de secţie pentru desemnarea completului competent să soluţioneze cererea de recuzare.
Document: Încheiere – recuzare    05.02.2015

22.01.2015
Ora estimata: 12:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a da posibilitatea partii civile ANAF, sa depună acte in dovedirea cererii de constituire de parte civilă .
Document: Încheiere de şedinţă    22.01.2015

07.01.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge solicitările de reunire a dosarului nr. 9319/3/2014 cu dosarul nr. 9314/3/2014. Restituie dosarul 9319/3/2014 la completul iniţial învestit, respectiv CF 15, pentru continuarea judecăţii. Fixează termen în dosarul nr. 9314/3/2014 la data de 22.01.2015, CF26, ora 12,00, sala 239, pentru când se citează părţile şi se iau măsuri pentru asigurarea apărării. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.01.2015.
Document: Încheiere de şedinţă    07.01.2015

05.01.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 07.01.2015.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    05.01.2015

23.12.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 05.01.2015.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    23.12.2014

18.12.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 23.12.2014.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    18.12.2014

11.12.2014
Ora estimata: 09:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 18.12.2014 cu privire la cererea de reunire a prezentei cauze cu dosarul nr. 9319/3/2014 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    11.12.2014

27.11.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    27.11.2014

30.10.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Emite adresă către conducerea Tribunalului Bucureşti în vederea rezolvării pe cale administrativă a incidentului legat de completul competent să soluţioneze reunirea prezentei cauze cu dosarul nr. 9319/3/2014 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală.
Document: Încheiere de şedinţă    30.10.2014

24.10.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: CF15
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Trimite cauza la completul CF 26 cu termen de judecată la data de 30.10.2014.
Document: Încheiere de şedinţă    24.10.2014

22.10.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: CF15
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Faţă de lipsa de apărarea a inculpatului AVRAM VASILE amână cauza în vederea discutării conexării cauzei cu dosarul nr. 9319/3/2014 şi acordă termen de judecată la data de 24.10.2014 pentru când părţile au termen în cunoştinţă.
Document: Încheiere de şedinţă    22.10.2014

02.10.2014
Ora estimata: 14:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Trimite dosarul nr. 9314/3/2014 al Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală la completul CF15 în vederea discutării cererii de reunire cu dosarul nr. 9319/3/2014 al Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    02.10.2014

16.09.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Constată inadmisibile constituirile ca părţi civile în cauza de faţă a următoarelor persoane: Moise Mircea, FC U Craiova SA, Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa U Craiova, Mititelu Adrian Marin, Mititelu Gigi Adrian, Mititelu Liana Gabriela, Mititelu Ileana şi Preoteasa Gigel. În stabilirea cadrului procesual, aşa cum s-a arătat şi prin încheierea din data de 04.12.2013 dată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti – Secţia Penală, calitatea de parte civilă o are în cauza de faţă, în raport de faptele pentru care s-a admis plângerea, FOTBAL CLUB U CRAIOVA S.A. Cu cale de atac cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.09.2014.
Document: Încheiere de şedinţă    16.09.2014

11.09.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 16.09.2014 cu privire la aspectele puse în discuţie în şedinţa din data de 04.09.2014.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    11.09.2014

04.09.2014
Ora estimata: 09:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 11.09.2014 cu privire la aspectele puse în discuţie în şedinţa din data de 04.09.2014. Pe fondul cauzei acordă termen la data de 02.10.2014.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    04.09.2014

18.07.2014
Ora estimata: 09:00
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    18.07.2014

26.06.2014
Ora estimata: 09:30
Complet: CF26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    26.06.2014

05.06.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: CP26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Apreciază că în cauză nu trebuie urmată procedura de cameră preliminară prev. de art. 342 -347 Cod procedură penală, în condiţiile în care dosarul de faţă s-a format ca urmare a reţinerii cauzei pentru judecată de instanţă ca efect al admiterii unei plângeri judecate potrivit dispoziţiilor art. 278 ind.1 Vechiul Cod de procedură penală, prin încheierea din data de 04.12.2013 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. 23188/300/2013. Fixează termen pentru judecarea cauzei la data de 26.06.2014, ora 9,30, CF26, sala 239, pentru când se citează părţile şi se încunoştinţează apărătorii aleşi. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 05.06.2014.
Document: Încheiere de şedinţă    05.06.2014

04.06.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: CP26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 05.06.2014.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    04.06.2014

29.05.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: CP26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04.06.2014.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    29.05.2014

15.05.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: CP26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    15.05.2014

24.04.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: CP26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    24.04.2014

10.04.2014
Ora estimata: 11:00
Complet: CP26
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    10.04.2014


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
11/09/2015POPA MAURICIU,Contestaţie(NCPP)
22/02/2016 FOTBAL CLUB U CRAIOVA SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR AGENŢIA DE INSOLVENŢĂ SPRL BUCUREŞTI, Recurs
18/11/2016DNA,Apel
21/11/2016FC U CRAIOVA SA, CLUBUL SPORTIV JUDEŢEAN ŞTIINŢA U CRAIOVA, FOTBAL CLUB U CRAIOVA SA, PELUZA SUD, FAN CLUB UNIVERSITATEA CRAIOVA - LEGIUNEA XIII,Apel
21/11/2016ANAF,Apel
22/11/2016 FOTBAL CLUB U CRAIOVA SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR AGENŢIA DE INSOLVENŢĂ SPRL BUCUREŞTI, Apel
23/11/2016MITITELU ADRIAN MARIN, MITITELU GIGI ADRIAN, MITITELU LIANA GABRIELA, MITITELU ILEANA, PREOTEASA GIGEL,Apel
24/11/2016AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ,Apel
28/11/2016 FOTBAL CLUB U CRAIOVA SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR AGENŢIA DE INSOLVENŢĂ SPRL BUCUREŞTI, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.