Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :76007/3/2011
Data inregistrarii12.12.2011
Data ultimei modificari:30.01.2018
Sectie:Secţia a-III-a Civilă
Materie:Civil
Obiect:legea 10/2001
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
MIHĂESCU ILIEANA CLARA CONSTANŢAReclamant
MIHĂESCU ILIEANA CLARA CONSTANŢA - CU DOMICILIUL ALEReclamant
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIN PRIMARUL GENERALPârât
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIPârât

Şedinţe

06.06.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: F CC 9
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite sesizarea din oficiu privind îndreptarea erorii materiale. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentinţei civile 501/10.04.2017 pronunţate în prezentul dosar, în sensul în care calea de atac este recursul în termen de 15 zile de la comunicare. Cu drept de recurs, în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 6.06.2017.
Document: Încheiere - îndreptare eroare materială    06.06.2017

10.04.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă Municipiul Bucureşti să emită dispoziţie de restituire în natură pentru următoarele imobile identificate prin suplimentul la raportul de expertiză (filele 230 – 243, volumul III): - lotul PMB dat în folosinţă gratuită Asociaţiei Sport Club Juventus Bucureşti, în suprafaţă de 43.493 mp, cu excepţia suprafeţei ocupate de construcţiile C1 şi C2 identificate prin planul anexă aflat la fila 243, volumul III; - lotul PMB în suprafaţă de 24.289 mp, triunghiular, adiacent terenului dat în folosinţă gratuită Asociaţiei Sport Club Juventus Bucureşti; - lotul PMB fost poligon auto în suprafaţă de 10.104 mp; - lotul PMB dat în folosinţă SC Contact Autotransport CO SRL în suprafaţă de 1.697 mp; Obligă Municipiul Bucureşti să emită în termen de 30 de zile de la data pronunţării unei hotărâri irevocabile în prezenta cauză, dispoziţie de acordare a măsurilor reparatorii în echivalent în condiţiile Legii 165/2013 pentru următoarele imobile identificate prin suplimentul la raportul de expertiză (filele 230 – 243, volumul III): - lotul PMB concesionat către SC Lumina Instituţii de Învăţământ SA în suprafaţă de 14.468 mp; - lotul PMB dat în folosinţă către SC Shell România SRL în suprafaţă de 1.329 mp; - lotul PMB în suprafaţă de 1.079 mp având destinaţia de parcare adiacentă benzinăriei Shell; - lotul PMB în suprafaţă de 27.533 mp ocupat de blocuri, drumuri, alei şi spaţii verzi; - terenul în suprafaţă de 13.330 mp situat în strada Răscoala, numărul 9A, sectorul 2 pentru care au fost emise titluri de proprietate conform Legii 18/1991; - Lotul 2 – reprezentat de terenul în suprafa?ă de 8,16 ha pe care se regăseşte Parcul Motodrom. Respinge cererea pentru acordarea măsurilor reparatorii pentru construcţiile demolate, ca neîntemeiată. Obligă Municipiul Bucureşti să înainteze către Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti notificarea formulată în temeiul Legii 10/2001 privind acordarea măsurilor reparatorii pentru suprafaţa de teren de 10.787 mp situată în Bucureşti, strada Răscoala 1907, numărul 5, Sectorul 2. Obligă Municipiul Bucureşti să înainteze către SC Telekom SA notificarea formulată în temeiul Legii 10/2001 privind acordarea măsurilor reparatorii pentru suprafaţa de teren de 2.040 mp situată în Bucureşti, şoseaua Fundeni, numărul 235, Sectorul 2. Respinge cererea de chemare în judecată formulată împotriva Primarului General al Municipiului Bucureşti, ca neîntemeiată. Ia act că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată. Respinge cererea Municipiului Bucureşti de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de a se formula cerere de apel care se depune la Tribunalul Bucure?ti în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.04.2017.
Document: Hotarâre  501/2017  10.04.2017

03.04.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 10.04.2017.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    03.04.2017

27.03.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 03.04.2017.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    27.03.2017

20.03.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 27.03.2017.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    20.03.2017

20.02.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul la obiecţiuni.
Document: Încheiere de şedinţă    20.02.2017

12.12.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Pentru a formula/răspuns la obiectiuni. Acordă termen la data de 20.02.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    12.12.2016

14.11.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se lua cunostintă de raăspuns la obiectiuni.
Document: Încheiere de şedinţă    14.11.2016

19.09.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se răspunde la obiecţiunile formulate.
Document: Încheiere de şedinţă    19.09.2016

28.06.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se răspunde la obiecţiunile formulate.
Document: Încheiere de şedinţă    28.06.2016

23.05.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: lipsa raportului de expertiză
Document: Încheiere de şedinţă    23.05.2016

28.03.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: F CC 9
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite cererea. Dispune înlăturarea aplicării amenzii judiciare în sumă de 700 lei aplicată petentului din încheierea din data de 04.01.2016. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.03.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    28.03.2016

28.03.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză
Document: Încheiere de şedinţă    28.03.2016

01.02.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: lipsa raportului de expertiză
Document: Încheiere de şedinţă    01.02.2016

04.01.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: F CC 9
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Dispune din oficiu preschimbarea termenului acordat pentru data de 29.02.2016 pentru termenul din 01.02.2016 pentru când vor fi citate părţile şi în consecinţă pentru adresele emise se va menţiona noul termen.
Document: Încheiere de şedinţă    04.01.2016

04.01.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiză, pentru a se reveni cu adresă la expert, la BLET şi la Biroul Central, va acorda termen pentru 29.02.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    04.01.2016

23.11.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: F CC 9
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Respinge cererea de reexaminare ca neîntemeiată. Irevocabilă.
Document: Încheiere de şedinţă    23.11.2015

23.11.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: lipsa raportului de expertiză
Document: Încheiere de şedinţă    23.11.2015

26.10.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiza. Dispune amendarea domnului expert Damian George cu suma de 500 lei conform art. 187 alin. 2 lit.i Cod Procedură Civilă. Cu drept de reexaminarea in termen d e15 zile de la comunicare.
Document: Încheiere de şedinţă    26.10.2015

28.09.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Lipsa raportului de expertiză.
Document: Încheiere de şedinţă    28.09.2015

29.06.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză dispus
Document: Încheiere de şedinţă    29.06.2015

04.05.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: F CC 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge cererea de reexaminare ca neîntemeiată. Irevocabilă. pron. în şed. publ., azi 04.05.2015.
Document: Încheiere de şedinţă    04.05.2015

06.04.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru lipsa completării la raportul de expertiză acordă termen la data de 29.06.2015.
Document: Încheiere de şedinţă    06.04.2015

09.03.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză.
Document: Încheiere de şedinţă    09.03.2015

12.01.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru completarea raportului de expertiză
Document: Încheiere de şedinţă    12.01.2015

03.11.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge cererea de introducere în cauză în calitate de pârâţi a persoanelor juridice şi anume Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti şi SC Telekom România Communications SA. Cu recurs o dată cu fondul cauzei Pron. în şed. publ., azi 03.11.2014. Amână cauza faţă de lipsa raportului de expertiză. Prorogă discutarea cererii de majorare a onorariului de expert după depunerea expertizei.
Document: Încheiere de şedinţă    03.11.2014

08.09.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: completare/refacere raport de expertiză
Document: Încheiere de şedinţă    08.09.2014

12.05.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar. Acorda termen la data de 08.09.2014.
Document: Încheiere de şedinţă    12.05.2014

14.04.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: lipsă răspuns la adresa instanţei
Document: Încheiere de şedinţă    14.04.2014

17.02.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Amână cauza pentru ca reclam. să facă demersuri în vederea obţinerii relaţiilor solicitate.
Document: Încheiere de şedinţă    17.02.2014

20.01.2014
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a oferi parţilor posibilitatea de a lua cunostinta de raspunsurile depuse la dosar, intr-un singur exemplar.
Document: Încheiere de şedinţă    20.01.2014

11.11.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Lipsa relaţii solicitate.
Document: Încheiere de şedinţă  încheiere  11.11.2013

16.09.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Faţa de lipsa raspunsului la adresa emisa la termenul anterior, va amana judecata pentru termenul din 11 noiembrie 2013, complet Fond 9
Document: Încheiere de şedinţă    16.09.2013

20.05.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru ca reclamanta să indice imobilul în compensare şi dacă identifică acest imobil să depună situaţia juridică şi raport juridic extrajudiciar.
Document: Încheiere de şedinţă    20.05.2013

22.04.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se lua cunostinta de raspunsul la obiectiuni
Document: Încheiere de şedinţă    22.04.2013

25.02.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se raspunde obiectiunilor formulate de reclamanta
Document: Încheiere de şedinţă    25.02.2013

28.01.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se lua cunostinta de raportul de expetiza depus la dosar.
Document: Încheiere de şedinţă    28.01.2013

10.12.2012
Ora estimata:
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Lipsa raportului de expertiză.
Document:    

15.10.2012
Ora estimata:
Complet: Fond 9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document:    

18.06.2012
Ora estimata:
Complet: F9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document:    

23.04.2012
Ora estimata:
Complet: F9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document:    


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
17/12/2015Apel
28/06/2017 MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIN PRIMARUL GENERAL, Recurs
03/07/2017 MIHĂESCU ILIEANA CLARA CONSTANŢA - CU DOMICILIUL ALE, Recurs


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.