Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact
COMUNICAT

 

Potrivit dispoziţiilor H.G nr. 171/2019 pentru stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă, la data de 30.04.2019 la nivelul Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti nu se va lucra cu publicul având în vedere că la această dată nu au fost stabilite termene de judecata.


COMUNICAT PRIVIND PROCESUL VERBAL DIN DATA DE 27.02.2019 AL ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR DIN CADRUL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREŞTIANUNT


ZIUA PORŢILOR DESCHISE

Adresă: București, str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4

Telefon: 021 – 318.77.01

Fax : 021 – 313.21.73

Email : jud-sector1@just.ro 


· Birouri personal de conducere:

   • Preşedintele Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti - Judecător Iachim Cristina Nicoleta, etaj 1, cam. 327;
   • Vicepreşedintele Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti - Judecător Tudose Mihaela, etaj 1, cam. 322;
   • Preşedintele Secției I CIVILĂ - Judecător Dinescu Adrian Gabriel, parter, cam.211 ;
   • Preşedintele Secției  a II a CIVILĂ (delegat) - Judecător Draica Laura Maria , parter, cam. 214;
   • Preşedintele Secției PENALE (delegat) - Judecător Ivanciuc Sorin Vasile, etaj 1, cam. 319;

   • Grefier şef al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti – Nineta Șerban, etaj 1, cam. 326;

   • Grefier şef Secția I CIVILĂ – Dragomir Aurelia, parter, cam.216;

   • Grefier şef Secția a II a CIVILĂ – Ionuț Ionașcu, etaj 1, cam.326;

    Grefier şef Secție PENALĂ – Popa Marinela, parter, cam. 216;

   •   Biroul purtătorului de cuvânt:

    •  Judecător IACHIM CRISTINA NICOLETA, etaj 1, cam. 327.

    •  

 
Judecatorii
 
Grefier Sef
 
Biroul de Informare și Relații Publice
 
Registratura
 
Executari
 
Arhiva
 
 
Persoane Juridice
Judecatoria Sector 1 Bucuresti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrala
0213187701
0213187702
0213187703
0213187704
0213187705
 
Interior: 8464
 
 
Fax:
0213132173
 
 
Centrala
0213187701
0213187702
0213187703
0213187704
0213187705
 
Interior: 8153
Executari Penale
Fax: 0213132165
 
 
 
Centrala
0213187701
0213187702
0213187703
0213187704
0213187705
 
Executari penale
Interior: 8469
 
Grefieri Secția Penală
Interior:8447
 
Executari civile
Interior: 8391
 
 
 
 
 
 
Centrala
0213187701
0213187702
0213187703
0213187704
0213187705
 
Arhiva Penala
Interior: 8446
 
Arhiva Civila
Interior: 8250
 
 
 
 
 
 
Centrala
0213187701
0213187702
0213187703
0213187704
0213187705
 
Interior: 8453
 

 

 


Camere de lucru cu publicul

 • REGISTRATURĂ : camera 219, parter

 • ARHIVA CIVILĂ: camera 125-126, subsol

 • ARHIVA PENALĂ: camera 130, subsol

 • BIROUL EXECUTARI PENALE: camera 218, parter

 • PERSOANE JURIDICE: camera 217, parter

 • ELIBERĂRI CAUŢIUNI : CAMERA 216, parter

 • BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII PUBLICE : camera 216, parter

 • ELIBERĂRI LEGALIZĂRI ŞI CERTIFICATE DE GREFĂ - CIVIL: camera 220, parter

 • EXECUTĂRI CIVILE: CAMERA 220, parter


Program de funcţionare


PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
 
al compartimentelor instanţei
 
în afara perioadei vacanţei judecătoreşti (în timpul anului) :

 

 

ARHIVA CIVILĂ : camera 125 - 126, subsol

 

Program cu publicul (studiu condici şi studiu dosare):
 
LUNI - VINERI : orele 09:00 - 13:00.
 
 

  REGISTRATURĂ : camera 220, parter

· Eliberări sentinţe legalizate, titluri executorii şi certificate de grefă :

Program cu publicul:

 

MARŢI şi JOI : orele 10 - 13

N O T Ă :

 

Cererile de eliberare a hotărârilor legalizate, a titlurilor executorii şi a certificatelor de grefă, se depun la ARHIVA CIVILĂ (camera 125-126, subsol) în zilele de LUNI şi MIERCURI, între orele 9 - 11.

Pentru dosarele înregistrate anterior anului 2017, în vederea depunerii cererilor de legalizare, este necesară programarea dosarelor. Programarea poate fi efectuată telefonic la nr. 0213187701 - int. 8250 în cadrul programului de lucru cu publicul  09.00-13.00 - Arhiva Civilă, prin expedierea unei cereri prin postă, fax, mail sau personal la sediul instanţei.

 

 

 

REGISTRATURĂ : camera 219, parter

 

· Primiri cereri de chemare in judecata, acte pentru depunere la dosar (inclusiv apeluri şi recursuri):

Program cu publicul:

 

LUNI - VINERI: orele 9 - 13;

 

 

 

BIROU PERSOANE JURIDICE (ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII) : camera 217, parter

Program cu publicul: 

· Depuneri și eliberări acte :

 

LUNI, MARȚI, JOI : orele 9 - 13.

 

 

  

BIROU EXECUTĂRI CIVILE : camera 220, parter
 
Program cu publicul :
 
MARȚI și JOI : orele 9 - 12.
 
 
B.I.R.P. ( Biroul de Informare şi Relaţii Publice ) :  camera 216, parter

 

Program cu publicul:

Luni : 08.00– 19.00;

Marţi – Vineri : 08.00 - 16.00

 

    

SECŢIA PENALĂ :

 

Preşedintele Secţiei Penale - Judecător Ivanciuc Sorin Vasile, etaj 1, cam. 320;

   • Grefier şef Secţie Penală – Popa Marinela, parter, cam. 216.

Program cu publicul :

 

· Primiri acte pentru legalizări (se depun la arhiva penală-cam. 130) : LUNI şi MARŢI, orele 9 - 11.

· Eliberări de copii legalizate: Marţi, orele 11 - 12 (la o săptămână de la depunere) - camera 216.

· Certificatele de grefă se depun la arhiva penală în perioada programului de lucru cu publicul. Eliberarea certificatelor se efectuează de compartimentul Executări Penale, parter, cam. 217, a doua zi, după depunere.

- Pentru dosarele înregistrate anterior anului 2016, în vederea depunerii cererilor de legalizare, este necesară programarea dosarelor. Programarea poate fi efectuată telefonic la nr. 0213187701 - int. 8446 în cadrul programului de lucru cu publicul  09.00-13.00 - Arhiva Penală, prin expedierea unei cereri prin postă, fax, mail sau personal la sediul instanţei.


 

Arhiva Penală: subsol, camera 130.

 

Program cu publicul :

 

LUNI - VINERI: orele 09:00 - 13:00 (studiu dosare, studiu condici);

  

Biroul Executări Penale: parter, cam. 218.

 

Program cu publicul :

LUNI-JOI : orele 9 - 13;
VINERI : 9 - 12.

 

 

 

Program de audienţe

La nivelul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti nu se acordă audienţe, orice cerere adresată conducerii instanţei putând fi depusă în cadrul Biroului de Informare si Relaţii Publice.


Petiţii

Petiţiile pot fi depuse în cadrul Biroului de Informare şi Relaţii Publice, urmând a se răspunde în scris cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.


Relaţia cu presa

La nivelul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti relaţia cu presa se desfăşoară în condiţiile Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482/01.06.2012, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 573 din 6.05.2014


Harta