Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact


Adresă: București, str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4

Telefon: 021 – 318.77.01

Fax : 021 – 313.21.73

Email : jud-sector1@just.ro 


· Birouri personal de conducere:

   • Preşedintele Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti - Judecător Tudose Mihaela, etaj 1, cam. 327;
   • Vicepreşedintele Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti -
   • Preşedintele Secției I CIVILĂ - Judecător Dinescu Adrian Gabriel, parter, cam.211 ;
   • Preşedintele Secției  a II a CIVILĂ (delegat) - Judecător Draica Laura Maria , parter, cam. 214;
   • Preşedintele Secției PENALE (delegat) - Judecător Volintiru Alexandru Nicolae, etaj 1, cam. 319;

   • Grefier şef al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti – Nineta Șerban, etaj 1, cam. 326;

   • Grefier şef Secția I CIVILĂ – Dragomir Aurelia, parter, cam.216;

   • Grefier şef Secția a II a CIVILĂ – Ionuț Ionașcu, etaj 1, cam.326;

    Grefier şef Secție PENALĂ – Popa Marinela, parter, cam. 216;

   •   Biroul purtătorului de cuvânt:

    •  Judecător Tudose Mihaela, etaj 1, cam. 327.

    •  

 
Judecatorii
 
Grefier Sef
 
Biroul de Informare și Relații Publice
 
Registratura
 
Executari
 
Arhiva
 
 
Persoane Juridice
Judecatoria Sector 1 Bucuresti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrala
0213187701
0213187702
0213187703
0213187704
0213187705
 
Interior: 8464
 
 
Fax:
0213132173
 
 
Centrala
0213187701
0213187702
0213187703
0213187704
0213187705
 
Interior: 8153
Executari Penale
Fax: 0213132165
 
 
 
Centrala
0213187701
0213187702
0213187703
0213187704
0213187705
 
Executari penale
Interior: 8469
 
Grefieri Secția Penală
Interior:8447
 
Executari civile
Interior: 8391
 
 
 
 
 
 
Centrala
0213187701
0213187702
0213187703
0213187704
0213187705
 
Arhiva Penala
Interior: 8446
 
Arhiva Civila
Interior: 8250
 
 
 
 
 
 
Centrala
0213187701
0213187702
0213187703
0213187704
0213187705
 
Interior: 8453
 

 

 


Camere de lucru cu publicul

 • REGISTRATURĂ : camera 219, parter

 • ARHIVA CIVILĂ: camera 125-126, subsol

 • ARHIVA PENALĂ: camera 130, subsol

 • BIROUL EXECUTARI PENALE: camera 218, parter

 • PERSOANE JURIDICE: camera 217, parter

 • ELIBERĂRI CAUŢIUNI : CAMERA 216, parter

 • BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII PUBLICE : camera 216, parter

 • ELIBERĂRI LEGALIZĂRI ŞI CERTIFICATE DE GREFĂ - CIVIL: camera 220, parter

 • EXECUTĂRI CIVILE: CAMERA 220, parter


Program de funcţionareJUDECĂTORIA SECTOR 1 BUCUREŞTI

 

 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL VALABIL DIN DATA DE 18.05.2020

 

 

SERVICIUL ARHIVĂ

(la parterul instanţei)

 

 


LUNI - VINERI      09:00 – 13:00

 

CU PROGRAMARE PREALABILĂ -  la numerele de telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, INTERIOR Arhiva civilă  8250,  Arhiva penală 8446 de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 - 16.00, începând cu 15.05.2020. Se vor programa si dosarele in care se solicita restituirea originalului chitanţei de plată a taxei judiciare de timbru.

 

SERVICIUL REGISTRATURĂ

parter - camera 219

 

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8153

 

 

 

Mijloace alternative de sesizare:

- poştă/curier (adresă: Judecătoria sector 1 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4);

- poştă electronică (jud-sector1@just.ro);

- fax (număr de fax: 021.313.21.73).

 

Potrivit Hotărârii nr. 58/2020 a Colegiului de Conducere si a Deciziei nr.27/2020 emisă de Președintele instanței, începând cu data de 14.12.2020 programul de lucru cu publicul la Compartiment Registratura, va fi următorul:
 
Luni, Miercuri, Vineri : 09.00-13.00

 

CERTIFICATE DE GREFĂ, LEGALIZĂRI, RESTITUIRE ÎNSCRISURI ORIGINALE

 

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8101

 

 

Cererile, însoţite de actele necesare şi de dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare, acolo unde este cazul, vor fi transmise prin poştă (adresă: Judecătoria sector 1 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4), poştă electronică (jud-sector1@just.ro) sau fax (număr de fax: 021.313.21.73  - Registratură), cu indicarea obligatorie în cuprinsul cererii și a numărului de telefon).

După soluţionare, documentele solicitate vor fi transmise solicitantului prin e-mail, fax, sau poștă, în funcție de urgență, cu condiţia ca solicitantul să fi indicat datele necesare în acest scop, iar în ceea ce priveşte taxa judiciară de timbru, acolo unde aceasta este datorată, cu condiţia ca aceasta să fi fost achitată prin intermediul aplicaţiei „ghişeul.ro” sau, indiferent de modul de achitare, în cuprinsul chitanţei de plată să se fi indicat numărul de dosar şi operaţiunea solicitată.

În cazul neîndeplinirii condiţiei privind taxa de timbru, solicitantul va fi informat telefonic sau prin intermediul poştei electronice având obligatia de a depune originalul chitanţei de plată a taxei judiciare de timbru la momentul ridicarii documentelor.

 

 Înmânarea documentelor se va face în cadrul oficiului creat la parterul instanţei în zilele de marti şi joi in intervalul orar 13:00 – 15:00, in situatia cauzelor urgente,  in celelalte situatii vor fi expediate prin posta.

 

 

 

BIROUL PERSOANE JURIDICE

parter – camera 217

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8453

 

MARTI (primiri acte şi cereri copii legalizate/certificatede grefă/certificate persoane juridice)   09:00 – 13.00;

 

CU PROGRAMARE PREALABILA – STUDIU DOSARE

 

JOI (eliberări copii legalizate/certificate) 13:00 – 15.00

 

 

BIROUL EXECUTĂRI PENALE

parter - camera 218

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8469 /număr fax 021.3132165.

 

 

   MIERCURI  -  VINERI     09:00 – 13:00

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

parter - camera 116

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8464

 

 


 
Potrivit Hotărârii nr. 58/2020 a Colegiului de Conducere si a Deciziei nr.27/2020 emisă de Președintele instanței, începând cu data de 14.12.2020 programul de lucru cu publicul la Biroul de Informare si Relatii Publice, va fi următorul:
 
Luni: 08.00-19.00
Miercuri: 08.00-16.00
Vineri: 08.00-16.00
                                                                    

RESTITUIRE DE CAUŢIUNI

Parter – camera 216

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8464

 MARTI SAU JOI 11.00-13.00

 

 

 CONDUCEREA INSTANŢEI 

 

 

Program de audienţe

La nivelul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti nu se acordă audienţe, orice cerere adresată conducerii instanţei putând fi depusă în cadrul Biroului de Informare si Relaţii Publice.


Petiţii

Petiţiile pot fi depuse în cadrul Biroului de Informare şi Relaţii Publice, urmând a se răspunde în scris cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.


Relaţia cu presa

La nivelul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti relaţia cu presa se desfăşoară în condiţiile Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482/01.06.2012, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 573 din 6.05.2014


Harta