Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare

 

 ...

 
 


COMUNICAT

 

Potrivit dispoziţiilor H.G nr. 171/2019 pentru stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă, la data de 30.04.2019 la nivelul Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti nu se va lucra cu publicul având în vedere că la această dată nu au fost stabilite termene de judecata.

 

   ANUNȚ

 
 

 ÎN ATENȚIA JUSTIȚIABILILOR


Vă informăm că toate emailurile cu referire la dosare aflate pe rolul Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti, solicitările de informaţii de interes public din partea cetăţenilor întemeiate pe dispoziţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi petiţiile formulate conform O.G 27/2002 vor fi expediate exclusiv pe adresa de email indicată pe site-ul instanţei, respectiv  jud-sector1@just.ro

 

 Celelalte adrese de email de pe care petenţii/părţile din dosar primesc corespondenţa nu pot fi utilizate pentru înaintarea înscrisurilor necesare în dosarele aflate pe rolul Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti.


 
 
 
 

 
ANUNȚ

 

ÎN ATENȚIA JUSTIȚIABILILOR

 

 Termenul administrativ de la data de 01.02.2017 care apare în aplicația Ecris la dosarele nesoluționate  a fost acordat ca urmare a necesității transpunerii dosarelor pe cele două secții civile nou înființate începând cu data de 01.02.2017, fără a avea implicații asupra procedurii din dosar.

 

Aceste măsuri administrative au fost impuse de crearea celor două secții civile în cadrul acestei instanțe, ca urmare a Hotărârii C.S.M.

 


 

 

 

ANUNŢ

 

 

 

INCEPÂND CU DATA DE 01.02.2017, ÎN CADRUL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCURESTI VOR FUNCTIONA DOUA SECTII CIVILE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

 

 

SECTIA 1

 

Nr. crt.

COMPLETUL DE JUDECATA

 

NUME JUDECĂTOR

     1.

C1 S1(fost C1civil)

 

GHICA ALEXANDRA NICOLETA

     2.

C2 S1 (fost C2 civil)

NEȚOIU ELENA ANDREEA

     3.

C3 S1 (fost C3 civil)

IUTIŞ ANA MARIA

     4.

C4 S1 (fost C4 civil)

DICU PETRE CRISTIAN

     5.

C5 S1 (fost C5 civil)

STANCU MARIUS

     6.

C6 S1 (fost C6 civil)

NĂSTASE ADRIAN

     7.

C7 S1(fostC8civil bis)

VÎLCEANU ANCA LAURA

     8.

C8 S1(fostC9civil bis)

OPREA IOANA CRISTINA

     9.

C9 S1 (fost C10 civil)

DINCĂ OCTAVIA MARCELA

     10.

C10 S1(fost C13 civil)

COZILEC ALEXANDRU VALENTIN

     11.

C11 S1(fost C14 civil)

ROTARU LIGIA

     12.

C12 S1(fost C16 civil)

POPA IRINA

     13.

C13 S1(fost C19 civil)

IVAN ENESCU ANDA IRINA

     14.

C14 S1(fost  C20civil)

CONSTANTINESCU ANDREEA

     15.

C15 S1 (fost C21civil)

AMBROZIE SILVIA

     16.

C16 S1 (fost C22civil)

SANDU IOANA

     17.

C17 S1 (fost C23civil)

GAVRILĂ BOGDAN SEBASTIAN

     18.

C18 S1 (fost C24civil)

IACHIM CRISTINA NICOLETA

     19.

C19 S1 (fost C26civil)

RADU BIANCA ELENA

     20.

C20 S1 (fost C27civil)

MATEI OANA MARIA

     21.

C21 S1 (fost C28civil)

CHIRIŢĂ OANA VALERIA


     22.

C22 S1 (fost C31civil)

DINESCU ADRIAN GABRIEL

     23.

C23 S1 (fost C32civil)

TUDOSE MIHAELA

     24.

C24 S1 (fost C35civil)

NEDEA CRISTINA

     25.

C25 S1

ALEXE MARIAN CRISTIAN

     26.

C26 S1

POPESCU MIRELA ALEXANDRA

 

     27.

C27 S1

ŢIRICĂ LAURA ŞTEFANA

     28.

C28 S1

UNGHIANU MIHAELA GEORGIANA

 

 

 

 

 

SECTIA 2

 

1.

C1 S2(fost C7civil)

DRAICA LAURA MARIA

2.

C2 S2(fost C11civil)

PĂTRAŞCU PAULA

3.

C3 S2(fost C12civil)

POP MONICA

4.

C4 S2(fost C15civil)

COBÎSCAN ALEXANDRU

5.

C5 S2(fost C17civil)

ONOFREI OANA

6.

C6 S2(fost C18civil)

MODORAN LAURENŢIU FLORIN

7.

C7 S2(fost C25civil bis)

PĂDURARU DANA PETRINA

8

C8 S2(fost C29civil)

HUBERT IOANA

9.

C9 S2(fost C30civil)

IVANCIUC SORIN VASILE

10.

C10 S2(fost C33civil)

RESTEANU EDUARDO

11.

C11 S2(fost C34civil)

BUŞULESCU ANDREEA

12.

C12 S2(fost C36civil bis)

ENACHE ROXANA MIHAELA

13.

C13 S2(fost C37civil)

GĂNII RODICA

14.

C14 S2(fost C38civil)

GARABET LOREDANA

15.

C15 S2(fost C39civil)

BURLACU ROBERT CRISTIAN

 

16.

C16 S2(fost C40civil)

BOLLA SABINA IOANA

 

17.

C17 S2(fost C41civil)

PĂIUŞI CARMEN MĂDĂLINA

18.

C18 S2(fost C42civil)

PERIANU RALUCA

19.

C19 S2(fost C43civil)

ROGOZ RAMONA OANA

20.

C20 S2(fost C44civil)

VASILE ROXANA IULIANA

21.

C21 S2(fost C45civil)

IONESCU-LUPEANU CRISTINA

22.

C22 S2(fost C46civil)

FOCŞA LAVINIA

23.

C23 S2(fost C47civil)

IFTINCA VOICU ANA MARIA

24.

C24 S2

STÎNGĂ CLAUDIA

25.

C25 S2

VASILE IUSTIN TEODOR

26.

C26 S2

BĂDULESCU MIHAELA ROXANA IOANA

27.

C27 S2

IORDACHE NORICA NICOLETA

28.

C1FAM S2(fost C1 Fam)

MADULARESCU EMILIA

     29.  

C2FAM S2(fost C2 Fam)

ANTON CARLA DANIELA

     30.  

C3 FAM S2(fost C3Fam)

ULMEANU PETRUŢA

     31.  

C4 FAM S2(fost C4Fam)

SAVU ANA

     32.  

C3 CIV. STAGIARI S2(fost C3civ. stagiari)

BĂLUŢOIU ANDREEA

     33.  

C4 CIV. STAGIARI S2(fost C4 civ. stagiari)

MĂRGINEANU ANCA

     34.  

Complet Special-Preşedinte civil – Marţi S2(fostul CSP-Marţi)

BURLACU ROBERT CRISTIAN 

     35.  

Complet Special-Preşedinte civil – Joi S2(fostul CSP- Joi)

MĂDULĂRESCU EMILIA

 

 

 

ÎN ATENŢIA JUSTIŢIABILILOR

 
 
 

 

 
 
 

         ÎN VEDEREA CREŞTERII OPERATIVITĂŢII ŞI SOLUŢIONĂRII CU CELERITATE A CAUZELOR, ÎN SPECIAL REDUCEREA DURATEI DE REDACTARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI, ÎN MĂSURA ÎN CARE EXISTĂ POSIBILITATEA ŞI DISPONIBILITATEA DUMNEAVOASTRĂ, VĂ SOLICITĂM SĂ DEPUNEŢI CERERILE DE ÎNVESTIRE ALE INSTANŢEI (CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ, ÎNTÂMPINARE, CEREREA RECONVENŢIONALĂ, RĂSPUNS LA ÎNTÂMPINARE, CONCLUZII SCRISE) CARE DEPĂŞESC 3 PAGINI ŞI PE SUPORT DIGITAL (CD).

 
 
 
 
 
Referat IT - Functionare defectuoasa portal
 
 
 
 
 

NOTA INTERNA persoane cu handicap

 
 
 
 
 

REGULAMENT privind interzicerea fumatului în sediile instanțelor

 
 
 
 
 
 
 

ANUNȚ

 
 
 

 

 
 
 

            Persoanele care se încadrează în prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru a putea beneficia de dispozițiile Notei interne din data de 13.02.2015 (anexată prezentului anunț), au obligația de a anunța instanța la adresa de e-mail jud-sector1@just.ro, la nr. de fax 021/3132173 sau în scris la adresa instanței din str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4, cu privire la starea de invaliditate care îi pune în imposibilitate de accesare a instanței.

 
 
 


 
 
 
 
 

 

 
 
 

ANUNŢ

        Având în vedere dispoziţiile art. 231 alin. 5 Cod procedură civilă, potrivit cărora la cererea părţilor, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce priveşte cauza, vă informăm următoarele:
         În vederea eliberării copiilor electronice ale înregistrării şedinţelor de judecată, părţile vor prezenta solicitări scrise în acest sens la Compartimentul Registratură (camera 219), la care vor ataşa un mediu optic ( CD sau DVD ).
        Pentru securitatea aparaturii tehnice a instanţei, solicitanţii vor depune mediu optic nou, sigilat.    

 

      Potrivit art. 92 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară  al instanţelor judecătoreşti, dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă. Au prioritate la consultarea dosarului cauzei, în

 
 

Info taxe

 

CONTUL PENTRU PLATA ONORARIILOR DE EXPERT:

Beneficiar - Biroul Local de Expertize Bucuresti

- COD IBAN - RO20CECEB50437RON0789413, deschis la CEC Agentia Lipscani, cod fiscal 11074992 pentru plata prin ordin de plată

- COD IBAN - RO88CECEB312G9RON1637089, la CEC Agentia Lipscani pentru plata în numerar.

 

CONTUL PENTRU PLATA CAUŢIUNILOR:

 Beneficiar - JUDECĂTORIA SECTOR 1 BUCUREŞTI:

CEC – AGENŢIA VICTORIA

 

-LA PLATA PRIN ORDIN DE PLATĂ: COD IBAN RO91CECEB50470RON0000000


COD DE IDENTIFICARE FISCALA TRIBUNALUL BUCUREŞTI - 4340633 


-LA PLATA NUMERAR –ORICE CEC.

 

 

ANUNT CU PRIVIRE LA TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU

Potrivit art.40 alin.1 din Ordonanta de Urgenta 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, taxele judiciare de timbru se platesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau in sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, al unitatii administrativ teritoriale în care persoana fizica are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, în care persoana juridica are sediul social. Costurile operatiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxa judiciara de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

Pentru domiciliul/sediul platitorului din sectorul 1:
CONT IBAN - RO79TREZ70121070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 1, COD FISCAL – 12293095, beneficiar Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, informații suplimentare se pot obține de site-ul DGITL Sector 1 www.impozitelocale1.ro;

 

Pentru domiciliul/sediul platitorului din sectorul 2:
CONT IBAN – RO04TREZ70221070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 2, COD FISCAL – 13811802, beneficiar Direcția Venituri Buget Local Sector 2, informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul DVBL sector 2 www.impozitelocale2.ro ;

 

Pentru domiciliul/sediul platitorului din sectorul 3:
CONT IBAN - RO26TREZ70321070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 3, COD FISCAL – 4420465, beneficiar Sectorul 3 al Municipiului București, informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul DGITL Sector 3 www.ditl3.ro;


Pentru domiciliul/sediul platitorului din sectorul 4:
CONT IBAN - RO48TREZ70421070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 4, COD FISCAL – 4316422, beneficiar Sectorul 4 al MUnicipiului București, informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul DGITL Sector 4 www.dgitl4.ro;


Pentru domiciliul/sediul platitorului din sectorul 5:
CONT IBAN - RO70TREZ70521070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, COD FISCAL – 4433953, beneficiar Directia Impozite si Taxe Locale Sector 5, informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul DITL Sector 5 www.sector5.ro/www.ditl5.ro;


Pentru domiciliul/sediul platitorului din sectorul 6:
CONT IBAN - RO92TREZ70621070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 6, COD FISCAL – 12380248, beneficiar DITL Sector 6, informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul DITL Sector 4 www.taxelocale6.ro;

Pentru persoanele fizice sau juridice care au domiciliul/sediul în afara razei municipiului Bucuresti, plata taxei judiciare de timbru se face în contul bugetului local al localitatii unde domiciliaza/îsi desfasoara activitatea.
Potrivit art.40 alin.2 din Ordonanta de Urgenta 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, daca persoana care datoreaza taxa judiciara de timbru nu are nici domiciliul, nici resedinta ori, dupa caz, sediul în România, taxa judiciara de timbru se plateste în contul bugetului local al unitatii administrativ teritoriale în care se afla sediul instantei la care se depune actiunea sau cererea.

 

CHELTUIELILE JUDICIARE AVANSATE DE STAT ÎN DOSARELE PENALE se achită la administraţiile financiare de domiciliu, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti: CONT IBAN : RO59TREZ7035032XXX005229, COD FISCAL – 434063307 deschis la Trezoreria Sectorului 3 Bucureşti, beneficiar Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

 
 

Formulare