Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti este una dintre instanţele din raza Curţii de Apel Bucureşti, respectiv a Tribunalului Bucureşti. 
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în baza Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ambele modificate prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr.387/2015, precum şi a altor acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea activităţii autorităţii judecătoreşti.
Activitatea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti este organizată în două secţii civile: Secţia I civilă şi Secţia a-II-a Civilă şi Secţia penală, conducerea acestora fiind asigurată de preşedinţii de secţie.
Structura organizatorică a judecătoriei mai cuprinde compartimente auxiliare: grefă, registratură, arhivă, bibliotecă şi biroul de informare şi relaţii publice.

Actualitate

 
 
 


ANUNŢ
 
           Începând cu data de 01.02.2021, în intervalul 09.00-13.00, programările  pentru Compartimentul Arhiva Civilă (Sectia I Civilă si Sectia a II a Civilă) pot fi efectuate atat la numerele de telefon – centrala: 021.318.77.01, 021.318.77.02, 021.318.77.03, 021.318.77.04, 021.318.77.05 – Interior 8250, precum si la numărul de telefon: 0754 079 604 .
         
           De asemenea, programarea pentru consultarea dosarelor sau pentru alte activităţi specifice Compartimentului Arhivă Civilă se poate face şi printr-o cerere trimisă în acest scop prin intermediul poştei electronice, la adresa 
 jud-sector1@just.ro . La efectuarea programării, solicitantul îşi va indica în mod obligatoriu numele şi prenumele, numarul dosarului solicitat spre consultare/activitatea de care este interesat, calitatea avută în dosar şi numărul de telefon.
 
CONDUCEREA INSTANŢEI,
 
 
 


ANUNŢ

 

 

 

Potrivit Hotărârii nr. 58/2020 a Colegiului de Conducere si a Deciziei nr.27/2020 emisă de Președintele instanței, începând cu data de 14.12.2020 programul de lucru cu publicul la Compartimentele Registratura și Biroul de Informații si Relații Publice, va fi următorul:

 

 

 

Registratura – camera 219, parter: luni, miercuri, vineri : 09.00-13.00

 

 

 

B.I.R.P. – camera 216 , parter: - luni 08.00-19.00 (prezenta fizica + telefonic)

                                                 - marti 08.00-16.00 (telefonic)

                                                 - miercuri 08.00-16.00 (prezenta fizica + telefonic)

                                                 - joi 08.00 - 16.00 (telefonic)

                                                 - vineri : 08.00-16.00(prezenta fizica + telefonic)

 

 


 

CONDUCEREA JUDECATORIEI SECTORULUI 1 BUCURESTI​

 

   
 
 
 
ANUNŢ
 
În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (1) și (7), sau, după caz, art. 17 alin. (1) și (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020),
orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), sau, după caz, art. 7 sau art. 8 alin. (4) (respectiv Decizia Direcţiei de Sănătate Publică) poate depune acțiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii – în format electronic – la următoarea adresă de email:
 
 
În cererea formulată, petentul va transmite:
 
a) obligatoriu:
-      numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului;
-      numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă;
 
b)                        în măsura în care se află în posesia sa:
-      decizia contestată şi eventuale alte înscrisuri aflate în posesia sa (scanate sau fotografiate în întregime) pe adresa de email indicată mai sus, odată cu cererea de chemare în judecată;
-      cartea de identitate sau, dacă nu se află în posesia sa, să indice CNP în vederea verificării identităţii.
 
De asemenea, comunicarea actelor de procedură (inclusiv citaţiile şi hotărârea judecătorească), se va realiza – în format electronic – la adresa de email indicată de parte.
 
La Judecătoria Sectorului 1 București vor depune acțiuni persoanele care domiciliază sau au reședința în Sectorul 1 al Municipiului București ori persoanele aflate în izolare în spații sau unități sanitare din Sectorul 1 al Municipiului București.
 Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. 
 
 
CONDUCEREA
JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1  BUCUREŞTI
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAT 10.07.2020
 
CA URMARE A ARTICOLULUI PUBLICAT ÎN DATA DE 09.07.2020 PE SITE-UL CLUJUST
 
 
 
 
ANUNT IMPORTANT PRIVIND MASURILE LUATE LA NIVELUL JUDECATORIEI SECTORULUI 1 BUCURESTI CA URMARE A INCETARII STARII DE URGENTA LA DATA DE 14.05.2020
 
 
 
 
 
  
 
COMUNICAT
 
 
Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Judecătoriei sector 1 Bucureşti nr. 15/30.03.2020 s-au luat măsuri în vederea implementării Hotărârii Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti nr. 65/26.03.2020, dată în aplicarea Hotărârii Secţiei pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 417/24.03.2020, măsuri pe care le puteţi găsi în documentul ataşat.
 
 
 
ANUNT
 
 
Colegiul de Conducere al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, convocat și întrunit azi 20.03.2020 a luat act de Hotărârea nr. nr. 7/19.03.2020 pronunţată de Tribunalul Bucureşti  privind aspectele referitoare la H.C.C. nr. 53/18.03.2020 pronunţată de către Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti, dispunând măsuri în vederea implementării imediate.
 
 
 
 
 
            
JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI
 
 
  
COMUNICAT
 
 
În contextul răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, pentru diminuarea riscului de contaminare, pentru a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a personalului Judecătoriei sector 1 Bucureşti, precum şi  sănătatea justiţiabililor,
Avându-se în vedere situaţia excepţională cu care societatea românească se confruntă la momentul de faţă şi declararea stării de urgenţă de către Preşedintele României,
Ţinând cont de recomandările autorităţilor competente şi de măsurile solicitate de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 192/12.03.2020,
În conformitate cu dispoziţiile art. 46 şi art.47 din Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară şi cu dispoziţiile art.13 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015,
Prin Hotărârea nr. 11/13.03.2020 a Colegiului de Conducere s-a dispus prelungirea măsurilor luate prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 6/11.03.2020 până la data de 03.05.2020.
 
  
 
PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREŞTI
JUDECĂTOR IACHIM CRISTINA NICOLETA
 
 
 
 
 
 
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 
COMUNICAT
11.03.2020
 
În contextul răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, pentru diminuarea riscului de contaminare, pentru a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a personalului Judecătoriei sector 1 Bucureşti, precum şi  sănătatea justiţiabililor,
Avându-se în vedere situaţia excepţională cu care societatea românească se confruntă la momentul de faţă,
Ţinând cont de recomandările autorităţilor competente şi de măsurile propuse de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 191/10.03.2020,
 Prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei sector 1 Bucureşti nr. 6/11.03.2020 s-au luat următoarele măsuri:
1. În perioada 12.03.2020 – 03.04.2020, activitatea compartimentelor care au program de lucru cu publicul se suspendă, accesul persoanelor în incinta sediului instanţei în vederea apelării la serviciile acestor compartimente fiind, prin urmare, interzis.
                  - Sesizarea instanţei de judecată şi depunerea de înscrisuri la dosar se poate face în această perioadă exclusiv prin mijloace alternative, precum poştă (adresă: Judecătoria sector 1 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4), poştă electronică (jud-sector1@just.ro), fax (număr de fax: 021.313.21.73  - Registratură), curier.
2. Începând cu şedinţele de judecată programate pornind de la data de 12.03.2020, inclusiv, şi până la data de 03.04.2020, se vor judeca numai următoarele cauze:
- în materie penală: cauze cu sau privind măsuri preventive; cauze privind măsuri asiguratorii; cauze privind măsuri de siguranţă cu caracter medical; cauze în care se împlineşte termenul de prescripţie a răspunderii penale în mai puţin de 2 ani; cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi cu caracter urgent.
     În aceste tipuri de cauze, judecătorul va putea lua în considerare audierea prin videoconferinţă, în acord cu dispoziţiile art. 106, art. 204, art. 235, art. 364 şi art. 597 Cod procedură penală.
- în materie civilă: ordonanţele preşedinţiale; cererile privind ordinul de protecţie; cererile de suspendare provizorie a executării silite; cererile având ca obiect măsuri asigurătorii; cererile de încuviinţare a executării silite; cererile având ca obiect delegare autoritate părintească, cererile având ca obiect obligarea minorului la consiliere psihologică, asigurare de dovezi.
Pentru cauzele de competenţa judecătorilor delegaţi la compartimentul persoane juridice, cauzele în materia persoanelor juridice vor fi judecate fără prezenţa petenţilor/publicului,  urmând  a fi amânate acele cauze în care este necesară depunerea de înscrisuri suplimentare. Se vor emite adrese către petenţi pentru a depune prin fax sau email înscrisurile solicitate.
3.  Pentru toate celelalte tipuri de cauze, judecătorul va proceda la preschimbarea din oficiu a termenelor de judecată acordate în perioada 12.03.2020 – 03.04.2020, acordând termene de judecată începând cu luna mai 2020  şi înştiinţând părţile despre măsurile luate.
4. Pentru consultarea dosarelor nonpenale înregistrate începând cu data de 24.06.2019, respectiv începând cu numărul de dosar 18.100/299/2019, justiţiabilii şi reprezentanţii acestora pot folosi aplicaţia „dosarul electonic”, disponibilă pe pagina de internet a Tribunalului Bucureşti, prin accesarea linkului  https://doc.tmb.ro/autentificare. Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei sunt disponibile pe portalul Judecătoriei sector 1 Bucureşti, prin accesarea linkului portal.just.ro.
5. Informaţii despre termenele de judecată acordate şi soluţiile dispuse de Judecătoria sector 1 Bucureşti, precum şi alte informaţii privind activitatea instanţei în perioada avută în vedere pot fi obţinute prin accesarea paginii de internet a Judecătoriei sector 1 Bucureşti sau sesizând telefonic Biroul de Informare şi Relaţii Publice la numărul de telefon aflat pe pagina de internet a Judecătoriei sector 1 Bucureşti.
6.În perioada menţionată, accesul în incinta sediului instanţei este permis numai persoanelor implicate în dosarele cu termen de judecată în ziua respectivă, aspect ce va fi stabilit de jandarmul care asigură paza la intrarea în sediul instanţei, şi numai dacă aceste persoane îndeplinesc condiţiile de siguranţă stabilite prin Decizia Preşedintelui instanţei nr. 4/10.03.2020.
                  În acest scop, aceste persoane, inclusiv avocaţii, vor completa la intrarea în sediul instanţei chestionare, puse la dispoziţie de corpul de jandarmi şi disponibile şi pe portalul Judecătoriei sector 1 Bucureşti, prin care vor declara, pe proprie răspundere, dacă în ultimele 2 săptămâni au călătorit în zonele de risc de îmbolnăvire cu virusul COVID-19, dacă au intrat în contact cu persoane suspecte a fi contaminate cu acest virus şi dacă prezintă simptomatologia specifică bolii - febră, tuse, dificultăţi respiratorii, dureri musculare.
                  În situaţia în care, în urma completării chestionarului, va rezulta că o persoană se află în situaţia de mai sus, prin grija personalului jandarmeriei, va fi anunţată de îndată conducerea instanţei pentru luarea măsurilor legale şi pentru înştiinţarea completului de judecată.
                  Pentru cauzele ce se judecă conform celor de mai sus, justiţiabilii au posibilitatea de a solicita judecarea cauzei în lipsă sau amânarea judecăţii printr-o cerere scrisă depusă în timp util la dosar, trimisă instanţei prin poştă, poştă electronică, fax sau curier.
                  Studierea dosarelor care se judecă conform celor de mai sus se poate face în sala de judecată, înainte de începerea şedinţei de judecată. Pentru consultarea acestor dosare înainte de ziua şedinţei, justiţiabilul sau reprezentantul său va formula în timp util o cerere scrisă, trimisă la dosar prin poştă, poştă electronică, fax sau curier, cerere în care va indica şi numărul său de telefon în vederea înştiinţării sale cu privire la data şi locaţia din cadrul instanţei unde va putea studia dosarul.
               4. În ce priveşte dosarele aflate în procedura prealabilă civilă, cu excepţia cauzelor menţionate la articolul 2, primul termen de judecată va fi acordat începând cu luna mai 2020, putându-se, prin urmare, deroga de la dispozițiile art. 201 alin. (3) şi (4) Cod procedură civilă.
 
   
PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREŞTI
JUDECĂTOR IACHIM CRISTINA NICOLETA
 
 
 
                                                                     CHESTIONAR - COVID19
 
 
 
 
 
ANUNŢ
 
 
            Referitor la accesul la dosarul electronic, precizăm expres că sistemul este implementat în dosarele non-penale, înregistrate începând cu data de 24.06.2019 (dosar nr. 18100/2019) în care Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti este învestită ca instanţă de fond.
NU se poate acorda acces electronic la dosarele penale, indiferent de data înregistrării acestora sau la dosarele civile înregistrate anterior datei de 24.06.2019.
Vă solicităm ca cererile de acces electronic la dosar să fie formulate pentru fiecare dosar separat.
 
 
CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREŞTI
 
  
 
 
Pentru soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile au posibilitatea ca împreună să apeleze la un mediator, atât înainte, cât şi ulterior declanşării unui litigiu în faţa instanţei. Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii. (art. 1 şi 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator). Pentru detalii, consultaţi tabloul mediatorilor afişat pe site-ul www.cmediere.ro.
​ 

Informaţii de interes public

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.
 
Activitatea din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, dar şi  cu respectarea Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482/01.06.2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 573 din 6 mai 2014.
 
Doamna preşedinte judecător Tudose Mihaela este desemnată purtătorul de cuvânt al instanţei, iar în lipsa acesteia doamna vicepreşedinte Tudose Mihaela.
Doamna Dinu Georgeta Laura este grefier delegat la Biroul de informare şi relaţii publice, iar în lipsa acesteia doamna grefier Horhat Elena.
Programul biroului de informare şi relaţii publice: luni 10.00-19.00, marţi-vineri orele 9.00 – 13.00 .

Contact

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti îşi are sediul în Bucureşti, str. Danielopol Gheorghe, nr. 2-4, sector 4.
Site-ul oficial al instanţei se regăseşte pe portalul instanţelor de judecată, respectiv portal.just.ro, iar adresa de e-mail este jud-sector1@just.ro