Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :9328/299/2017
Data inregistrarii20.03.2017
Data ultimei modificari:24.10.2017
Sectie:Secţia a-II-a Civilă
Materie:Civil
Obiect:contestaţie la executare DS EXEC 25/2017 intoarcere executare
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI "CFR CĂLĂTORI" S.A. - SUCURSALA REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI BUCUREŞTIContestator
CRISTOIACA IONICA NELAIntimat

Şedinţe

20.10.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari pronuntare pt. jud.STINGA CLAUDIA
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite, în parte, contestaţia la executare modificată formulată de contestatoarea SNTFC "CFR CĂLĂTORI" S.A., în contradictoriu cu intimata Cristoaica Ionica Nela. Anulează parţial Încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită din data de 07.03.2017 întocmită în dosarul de executare nr. 25/2017 constituit la Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti Duica Claudiu şi Duica Alexandra Claudia, în ceea ce priveşte stabilirea cheltuielilor de executare în cuantum de 1647,14 lei, reprezentând 292,6 lei onorariu executor judecătoresc, 480 lei onorariu avocat, 476 onorariu expert contabil, 398,54 lei cheltuieli de executare silită. Anulează parţial executarea silită prin poprire efectuată în dosarul de executare nr. 25/2017 constituit la Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti Duica Claudiu şi Duica Alexandra Claudia pentru realizarea cheltuielilor de executare în cuantum de 1647,14 lei. Menţine executarea silită efectuată în dosarul de executare nr. 25/2017 constituit la Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti Duica Claudiu şi Duica Alexandra Claudia pentru recuperarea cheltuielilor de executare legal stabilite în cuantum de 95 lei pentru onorariu executor judecătoresc şi plată taxă judiciară de timbru. Dispune întoarcerea parţială a executării silite, prin restituirea de către intimată către contestatoare a sumei de 1647,14 lei, reprezentând cheltuielile de executare stabilite şi executate în mod nelegal. Obligă pe intimată la plata către contestatoare a cheltuielilor de judecată în cuantum de 50 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru aferentă cererii de întoarcere a executării silite. Respinge, ca neîntemeiată, cererea contestatoarei de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă contestaţiei admise, contestatoarea având posibilitatea de a solicita restituirea conform art. 45 alin. 1 lit. f din O.U.G nr. 80/2013, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, conform art. 718 alin. 1 şi art. 651 alin. 4 Cod procedură civilă, care se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, sub sancţiunea anulării. Pronunţarea se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. 2 Cod de procedură civilă, azi data de 20.10.2017.
Document: Hotarâre  7803/2017  20.10.2017

06.10.2017
Ora estimata: 13:00
Complet: C24 S2
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 1 Cod procedură civilă, amână pronunţarea la data de 20.10.2017, care se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. 2 Cod de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.10.2017.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    06.10.2017


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.