Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Judecătoria RUPEA  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 

             Judecătoria Rupea îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, în baza Legii nr.303/2004 privind statutul magistraţilor, ambele modificate prin Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente , Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.387/ 2005 a Consiliului Superior al Magistraturii , completat şi modificat prin Hotărârea nr. 352/2006   a Consiliului Superior al Magistraturii , precum şi alte acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea activităţii judecătoreşti .

 

 
             Sediul acestei Judecătorii se află situat în oraşul Rupea, pe strada Republicii, nr.155, jud. Braşov, în care îşi desfăşoară  activitatea Judecătoria Rupea este în proprietatea Ministerului Justiţiei, înscris în C.F. nr. 100899 a oraşului Rupea, nr. top 336, 337, 338/1, 338/2 , provenită din conversia de pe hârtie a C.f. nr. 20, teren în suprafaţă totală de 2070 mp., inclusiv sala de judecată şi toate compartimentele auxiliare ale instanţei .

 


            La data de 05.02.2010 am revenit în sediul nou renovat , după terminarea lucrării de reparaţie capitală, acesta fiind finalizată, costul lucrării fiind de 3.376.877,36 lei cu TVA bani proveniţi de la bugetul de stat.
             Judecătoria Rupea deserveşte ca şi competenţă teritorială    aproximativ 1/3 din suprafaţa judeţului Braşov . 
            Are arondate un număr  de :
                        -  12 comune, plus oraşul Rupea unde îşi are sediul, deservind un număr  total de 39 de localităţi. 


            Această zonă compusă din cele 39 de localităţi situate în nord-estul judeţului este una dintre cele mai sărace zone ale judeţului în ciuda resurselor naturale şi culturale de care dispune, nr. de locutori care populează această zonă este de aproximativ 37.500 de locuitori pentru o suprafaţă de 1.200 Km2.


            La data de 08.05.2012 la Judecătoria Rupea a avut loc recepţia finală pentru lucrările de „ RK – modernizare, refuncţionalizare sediul Judecătoriei Rupea „ conform procesului verbal de recepţie finală nr.391/20/A/08.05.2012, astfel că valoare  clădirii este de 3.830.855,59 lei, iar terenul aferent acesteia are o valoare de 140.437 lei.
 

Istoric

​...