Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :5683/290/2018
Data inregistrarii30.10.2018
Data ultimei modificari:09.05.2019
Sectie:Civil - Penal
Materie:Civil
Obiect:contestaţie la executare
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
ROSU ADRIANAContestator
INTEGRAL COLLECTION SRLIntimat

Şedinţe

23.04.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C8 C
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia netimbrăriişi a inadmisiblităţii invocată de intimată. Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea Roşu Adriana în contradictoriu cu intimata Integral Collection. Dispune anularea executării silite ce face obiectul dosarului de executare silită nr.785/2018 al SCPEJ Matei&Asociaţii precum şi a încheierii de încuviinţare a executării silite nr.2983/24.09.2018 a Judecătoriei Reşiţa în dosarul nr.474/290/2018. Respinge cererea privind suspendarea executării silite. Anulează contractul de credit nr.CF0070647/28.01.2016 încheiat între contestatoarea Roşu Adriana şi Fast Finance SA. Obligă intimata la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 2500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Obligă intimata la plata către SCPEJ Matei&Asociaţii a cheltuielilor privind copierea dosarului de executare în cuantum de 113, 05 lei. Dispune restituirea taxei judiciare de timbru achitate de contestator sub condiţiaşi la data ramanerii definitive a prezentei hotărâri judecătoresti. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Reşiţa. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţiapărţilor prin intermediul grefei instanţei la data de 23.04.2019.
Document: Hotarâre  872/2019  23.04.2019

09.04.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C8 C
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 23.04.2019. În conformitate cu dispoziţiile art. 396 alin. (2) CPC stabileşte ca punerea soluţiei la dispoziţia părţilor să se facă prin mijlocirea grefei. Pronunţată în şedinţa publică azi, 09.04.2019
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    09.04.2019

05.03.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C8 C
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea comunicarii intampinarii
Document: Încheiere de şedinţă    05.03.2019

05.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C8 C
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: instanţa respinge cererea de scutire cauţiune şi dispune citarea contestatoarei de a achita taxa judiciară de timbru în cuantum de 113.05 lei sub sancţiunea suspendării prezentei cauze, precum şi de a achita cauţiunea in cuantum de 1310.6 lei prin recipisa de consemnare in original si de a depune la dosarul cuazei dovada achitarii acestora.
Document: Încheiere de şedinţă    05.02.2019

11.12.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C8 C
Tip solutie: Repus pe rol
Solutia pe scurt: Repune cauza pe rol. Dispune emiterea unei adrese cătrecontestator cu menţiunea de a indica temeiul de drept pentru cererea de reexaminare a cautiunii stabilite de instanţă în temeiul art.719 CPC. De asemenea, se va solicita contestatorului să depună minuta timbrării raportat la taxa de timbru achitata în cuantum de 915,60 lei. Stabileşte termen la data de 05.02.2019. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.12.2018
Document: Încheiere de şedinţă    11.12.2018


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.