Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate


ANUNŢ 25.10.2021


        Accesul în sediul Judecătoriei Rm. Vâlcea nu este condiţionat de prezentarea certificatului verde, ci se realizează conform regulilor stabilite şi aplicate până în prezent. Conform comunicatului CSM din 24.10.2021, prevederile H.G. nr.1130/2021 pentru modificarea anexelor nr.2 și 3 la H.G. nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021 nu vizează activitatea instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea.

         Participanţii la procedurile judiciare au obligaţia de a respecta măsurile dispuse în contextul stării de alertă:


           Începând cu data de 15.05.2020, în mod excepţional, în condiţiile Deciziei nr. 22/2020, programul cu publicul este următorul:

 

Registratură: luni-vineri 10.00-12.00

 

Arhiva civilă şi Arhiva Penală: luni-vineri :9.00-13.00

 

                  marţi şi joi : 11.00-13.00 – exclusiv pentru avocaţi, consilieri juridici, practicieni în insolvenţă, experţi, interpreţi

 

Compartimentul Asociaţii şi Fundaţii: marţi şi joi: 10:00-12:00

 

        Pentru legalizarea sentinţelor judecătoreşti: Se înaintează Judecătoriei Rm. Vâlcea prin poştă cererea de legalizare, dovada taxei de timbru în cuantum de 5 lei, precum şi un plic timbrat şi autoadresat. Astfel, sentinţa legalizată va fi comunicată la domiciliul indicat pe plic.

 

           De asemenea, la cerere, sentinţele legalizate se comunică părţilor şi prin email sau fax.

 

          În mod excepţional, cererile se depun la Arhiva civilă în timpul programului cu publicul ( sau prin email/fax), urmând ca înscrisul solicitat să fie comunicat părţii la sfârşitul programului de lucru cu publicul.

 

          Programările prealabile pentru studiul dosarelor se vor face în condiţiile art. 4 din Decizia nr. 22/2020, la adresa de email: jud-ramnicuvalcea@just.ro sau la nr. de telefon: 0250.731.536

 

Vă recomandăm să vă informaţi cu privire la ora de prezentare în instanţă, conform listelor de şedinţe afişate pe site-ul Judecătoriei Rm. Vâlcea.

Vă aducem la cunoştinţă necesitatea purtării măştii de protecţie în instanţă.

Depunerea înscrisurilor şi a cererilor de orice fel, în toate materiile, se va realiza prin mijloace electronice (fax sau e-mail, la numerele/adresele disponibile pe pagina de internet a instanţei).

Studierea dosarelor se va realiza prin intermediul aplicaţiei Infodosar şi, în mod excepţional ( în situaţia în care dosarul nu face parte din categoria celor care se scanează, din motive tehnice sau alte motive obiective înscrisul scanat nu a fost încărcat în aplicaţia Infodosar, ş.a.), se va face o programare prealabilă în baza unei cereri transmise către instanţă prin mijloace electronice sau telefonic.

De asemenea, se recomandă evitarea prezenţei la sediul instanţei la termenul de judecată, dacă nu este absolut necesar, prin solicitarea judecării cauzei şi în lipsă.


Hotărârea CSM nr. 734.pdfHotărârea CSM nr. 734.pdf
      Hotărârea CSM nr. 1095.pdfHotărârea CSM nr. 1095.pdf

Decizia nr. 22.pdfDecizia nr. 22/13.05.2020 a Cab. Presedintelui Jud. Rm. Valcea.pdf

 

 LISTE DE ŞEDINŢE 

 
Secţia CivilăSecţia Penală 

ANUNŢ

 

Contestaţiile prevăzute de  art.16,17 din Legea  nr.136/2020 se vor depune în format electronic la adresa de e-mail jud-ramnicuvalcea@just.ro

În cererea formulată, petentul îşi va indica, obligatoriu, numărul de telefonul.

De asemenea, se va indica numele, prenumele, baroul din care face parte avocatul ales, dacă este cazul şi numărul de telefon al acestuia.

 
 
 


 

05.05.2020

Lista cauzelor care se judecă pe perioada stării de urgenţă, actualizată prin Hotărârea nr.14/04.05.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Piteşti

Hotărârea nr. 14 a Curţii de Apel Piteşti.pdfHotărârea nr. 14 a Curţii de Apel Piteşti.pdf


28.04.2020
Lista cauzelor care se judecă pe perioada stării de urgenţă, actualizată prin Hotărârea nr.12/24.04.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Piteşti

30.03.2020
Lista cauzelor care se judecă pe perioada stării de urgenţă, actualizată prin Hotărârea nr.10/30.03.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Piteşti


20.03.2020

13.03.2020
 
11.03.2020
 
 
 
MESAJ INFORMARE pentru INFODOSAR
Adresăm rugămintea persoanelor juridice şi persoanelor fizice să utilizeze formatul de hârtie A4 tip copiator (80g/mp) în documentaţia scrisă pe care o înaintează instanţei sau în cazul documentelor atipice (titluri, certificate, diplome, documente degradate, documente originale etc.) să ataşeze suplimentar o fotocopie A4 a aceluiaşi document pentru a facilita operaţiunea de scanare.
De asemenea, solicitam ca dimensiunea individuala a fiecarui document trimis electronic sa nu depaseasca 25 MB, pentru a putea fi atasat la dosar.
Documentele electronice nu pot şi nu vor fi folosite oficial în relaţia cu alte persoane fizice sau juridice. Acestea sunt oferite justiţiabililor exclusiv în scop consultativ.
În continuare documentele oficiale vor fi obţinute de la registratura instanţelor de judecată sau comunicate conform codurilor de procedură în vigoare.
CONDUCERE INSTANŢĂ
                
 

 

LEGEA Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 -    pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, prevede, printre     altele, urmatoarele:

    CAP. 4
    Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
    ART. 12
    Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa  drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.

 ​


Informaţii de interes public

  ANUNTURI
18.12.2017 Hotararea nr.10 AGA - Protest.pdf18.12.2017 - Hotararea nr. 10 AGA - Protest.pdf

05.12.2017  Hotârârea nr.9 AGA - Alegere membru colegiu.pdf05.12.2017 - Hotârârea nr. 9   AGA - Alegere membru colegiu.pdf

2017 - Hătârârea A.G.J nr.7  - Legi Justiţie.pdf08.09.2017 - Hotârârea nr. 7   AGA - Legi Justiţie.pdf

26.05.2017 - Comunicat salarii personal auxiliar si conex.pdf26.05.2017 - Comunicat salarii personal auxiliar si conex.pdf


  GHIDURI DE ORIENTARE PENTRU JUSTITIABILI

Pentru mai multe informatii de interes public (anunturi, comunicate de presa, relatii cu publicul, modele cereri/acte justitiabili si practicieni, etc.) accesati sectiunea dedicata: Informatii de interes public


Contact

Adresa Judecătoriei RÂMNICU VALCEA este:
    Scuarul Revoluţiei nr. 2, Rm. Vâlcea
    Cod Poştal 240175
 
Telefon cabinet Vicepreşedinte:
       0250.732766
Telefon:
        0250.731536
Fax:
       0250.731657
E-mail:
       jud-ramnicuvalcea@just.ro
(Important: dupa trimiterea emailurilor asteptati mesajul de confirmare a primirii. In cazul neprimirii mesajului de confirmare, folositi alte cai de a comunica documentele/informatiile!)