Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Pentru un scurt istoric si prezentarea instantei, precum si pentru competenta teritoriala a acesteia accesati sectiunea:
Prezentare  instanta


Actualitate

31.05.2018 -
MESAJ INFORMARE pentru INFODOSAR
Adresăm rugămintea persoanelor juridice şi persoanelor fizice să utilizeze formatul de hârtie A4 tip copiator (80g/mp) în documentaţia scrisă pe care o înaintează instanţei sau în cazul documentelor atipice (titluri, certificate, diplome, documente degradate, documente originale etc.) să ataşeze suplimentar o fotocopie A4 a aceluiaşi document pentru a facilita operaţiunea de scanare.
Documentele electronice nu pot şi nu vor fi folosite oficial în relaţia cu alte persoane fizice sau juridice. Acestea sunt oferite justiţiabililor exclusiv în scop consultativ.
În continuare documentele oficiale vor fi obţinute de la registratura instanţelor de judecată sau comunicate conform codurilor de procedură în vigoare.
CONDUCERE INSTANŢĂ

 

LEGEA Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 -    pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, prevede, printre     altele, urmatoarele:

    CAP. 4
    Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
    ART. 12
    Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa  drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.

 ​


Informaţii de interes public

  ANUNTURI
18.12.2017 Hotararea nr.10 AGA - Protest.pdf18.12.2017 - Hotararea nr. 10 AGA - Protest.pdf

05.12.2017  Hotârârea nr.9 AGA - Alegere membru colegiu.pdf05.12.2017 - Hotârârea nr. 9   AGA - Alegere membru colegiu.pdf

2017 - Hătârârea A.G.J nr.7  - Legi Justiţie.pdf08.09.2017 - Hotârârea nr. 7   AGA - Legi Justiţie.pdf

26.05.2017 - Comunicat salarii personal auxiliar si conex.pdf26.05.2017 - Comunicat salarii personal auxiliar si conex.pdf


  GHIDURI DE ORIENTARE PENTRU JUSTITIABILI

Pentru mai multe informatii de interes public (anunturi, comunicate de presa, relatii cu publicul, modele cereri/acte justitiabili si practicieni, etc.) accesati sectiunea dedicata: Informatii de interes public


Contact

Adresa Judecătoriei RÂMNICU VALCEA este:
    Scuarul Revoluţiei nr. 2, Rm. Vâlcea
    Cod Poştal 240175
 
Telefon cabinet Vicepreşedinte:
       0250.732766
Telefon:
        0250.731536
Fax:
       0250.731657
E-mail:
       jud-ramnicuvalcea@just.ro
(Important: dupa trimiterea emailurilor asteptati mesajul de confirmare a primirii. In cazul neprimirii mesajului de confirmare, folositi alte cai de a comunica documentele/informatiile!)