Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

JUDECĂTORIA RÂMNICU SĂRAT
__________________________________________________________________________________
Râmnicu Sărat,str. Gheorghiţă Lupescu,nr.7, tel: 0238563992, fax:0238569183,
email: jud.ramnicusarat@just.ro
 


În perioada vacanței judecătorești(01 iulie – 31 august 2017) programul de lucru cu publicul la compartimentele arhivă și registratura, se va desfășura în zilele de marți și joi ale săptămânii , între orele 9:00- 11:00. ​

..............................................................................................................................................​​
Program de funcţionare al instanţei:
7:30-15:30
Biroul informaţii si relaţii cu publicul are program cu publicul:
luni,miercuri,joi,vineri intre orele 10:00 -13:00

Compartimentul arhiva are următorul program cu publicul
:
zilnic, intre orele 9:00 -13:00

Grefier de serviciu desemnat cu atribuţiuni de judecător de serviciu
:
zilnic intre orele 9:00 -13:00

 
     Potrivit prevederilor art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,se comunică din oficiu următoarele informaţii de interes public:
 
1. Actele normative care reglementează funcţionarea instanţei
- Legea nr.304/2004, completată şi modificată, privind organizarea judiciară Organizare judiciara_Lg304_ 2004.docOrganizare judiciara_Lg304_ 2004.doc
- Legea nr.303/2004, modificată şi completată, privind statutul judecătorilor şi procurorilorStatutul magistratilor_Lg303_2004.docStatutul magistratilor_Lg303_2004.doc
- Legea nr.567/2004, modificată şi completată, privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acesteaLegea 567_2004.docLegea 567_2004.doc
- Codul deontologic al magistraţilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.144/2005;
- Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.145/2005;
- Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreştiRegulamentul de ordine interioara a instantelor.docRegulamentul de ordine interioara a instantelor.doc
2.Acte normative care reglemneteaz accesul  la informaţiile publice Lg544_2001.docLg544_2001.doc şi HG123_2002.docHG123_2002.doc

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice , în condiţiile legii, informaţiile de interes public.
Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz ,în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării.
Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.
Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului în care se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor de 10, respectiv 30 de zile mai sus redate.

                 
3. Persoana responsabila BIRP: jud.Răileanu Ionel
                                              adresa de mail: ionel.raileanu@just.ro , telefon 0238.563992​
                               

 4. Lista documentelor produse si gestionate de instanţă,de interes public:

4.1. Informaţiile/documentele din prezenta listă sunt destinate publicului, potrivit prevederilor art.5 din Legea nr.544/2001:
- Opisul alfabetic;
- Hotărârile penale definitive atât sub aspect statistic, cât şi hotărârea în extenso, cu excepţia celor ce privesc interesele minorilor;
- Informaţii privind statistica judiciara;
- Bilanţul instanţei;
- Declaraţiile de avere ale magistraţilor;
- Lista cu magistraţii instanţei;
- Dosarele si evidentele privind activitatea de judecata (numai de persoanele care justifica un interes legitim);
- Lista şedinţelor de judecata;
- Hotărârile judecătoreşti definitive si irevocabile cu excepţia celor care privesc viata privata si persoana minorilor;
- Masurile procesuale dispuse de instanţa;
- Corespondenta care priveşte activitatea economico-financiara a instanţelor;
- Datele din unele registre speciale ale instanţelor;
- Fisa postului;
- Ordinele de serviciu;
- Practica de casare;
- Caietul grefierului, întrucât consemnările se fac in şedinţa publica, iar acest caiet sta la baza redactării încheierii de şedinţa, care este publica;
- Condicile de şedinţa;
- Înregistrările in şedinţa;
- Copii de pe înscrisurile de la dosar, mai puţin copiile declaraţiilor de martori;
- Şedinţele de judecata si procedurile judiciare, cu excepţia celor care sunt secrete, vizează date personale sau pe minori (nota: nu trebuie confundata publicitatea şedinţei de judecata cu informaţiile/documentele de interes public);
- Mapele de hotărâri definitive (excepţie fac doar actele judecătoreşti pronunţate împotriva minorilor/tinerilor);
- Condica de prezenţă.
Informaţii privind  taxele judiciare
pentru taxe de legalizare: taxa de timbru 5 LEI

pentru taxe de investire: taxa de timbru 4 LEI

N O T A * Se investesc numai hotărârile legalizate
* Conform O.U.G.276/07.07.2009 taxele judiciare de timbru se plătesc la primăria de domiciliu a celui care formulează cererea, in contul nr. RO68TREZ16721070203XXXXX
* In cazul cererilor privind partajul succesoral si partajul de bunuri comune, taxele judiciare de timbru reprezintă 3% din valoarea masei partajabile.
pentru taxa de certificat: taxa de timbru 1 LEU
cheltuielile judiciare către stat se plătesc la Judecătoria Râmnicu Sărat
 
Informaţii privind onorariile pentru expertizele judiciare
Onorariile pentru expertizele efectuate de către experţii judiciari pot fi achitate numai la CEC Bank in
contul colector al Biroului local de expertize Buzău nr.:
COD IBAN RO45CECEBZ0169RON0483499
sau în contul curent nr.:
COD IBAN RO71CECEBZ0137RON0162768
COD FISCAL 4646960

GHIDURI-modele cereri pentru justiţiabili ( click pe imaginea de mai jos) 
GhiduriOn.jpg ​

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

...

Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese