Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 

 Editor de conținut

 


                  

P R O G R A M U L  D E  L U C R U 
Programul de lucru al instanţei este zilnic 
de la orele 8:00 la orele 16:00.​

                  Pentru public arhiva şi registratura instanţei sunt deschise zilnic între orele 9,00-13,00
Judecatoria Pogoanele se afla in judetul Buzau,orasul Pogoanele, str.Unirii,nr.51, judetul Buzau. Instanta de fond este arondata Tribunalului Buzau si Curtii de Apel Ploiesti.

Istoric

In conformitate cu Legea de organizare judecătorească din anul 1865,la nivelul fiecărei plase(ca unitate administrativ-teritorială) au fost înfiinţate judecătorii de pace în a căror competenţă intrau pricini de procedură penală,civilă şi probleme notariale.
                      La 9 martie 1879 s-a publica în Monitorul Oficial nr.55 legea pentru judecătoriile comunale şi de ocoale ce stipula ca în fiecare judeţ să se înfiinţeze două sau mai multe judecătorii de ocol,proporţional cu numărul locuitorilor şi în funcţie de necesităţile locale.
                      Prin legile din anii l894 şi 1896 s-au făcut unele modificări în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea judecătoriilor de ocoale,iar în anul 1908 s-a decis reorganizarea ocoalelor judecătoreşti.
                      Legea din anul 1924, completată printr-o lege din anul 1925,  aduce o lărgire a competenţelor judecătoriilor,iar prin legea din anul 1938 publicată în Monitorul Oficial nr.192/20.08.1938 se dispune revenirea la denumirea de judecătorii de pace rurale.
                      In decembrie 1944 se revine la denumirea de judecătorii rurale,iar prin Legea nr.341/5.12.1947 şi prin Decizia Ministerului Justiţiei nr.1672/16.01.1948 se stabileşte un alt conţinut judecătoriilor populare rurale şi se introduce funcţia de asesor popular.
                       Legea de înfiinţare a judecătoriilor din 19.06.1952, publicată în Monitorul Oficial nr.31,desfiinţează tribunalele populare rurale,competenţele acestora fiind preluate de tribunalele raionale.
                       Judecătoria de ocol rural Pogoanele s-a înfiinţat în anul 1908 şi a funcţionat,sub denumirile impuse de lege,până în anul 1968,ultimii doi preşedinţi fiind magistraţii Crivineanu Ion şi Nicolae Nicolae.
                       A fost reînfiinţată  prin Legea de organizare judecătorească nr.92/1992 şi a intrat efectiv în funcţiune la data de 8 ianuarie 1996,de la acea dată preşedintele instanţei fiind magistratul Bădulescu Marian.
                         Instanţa funcţionează într-un imobil preluat de la Primăria oraşului Pogoanele , care a fost supus unor lucrări de reparaţii capitale şi de amenajări interioare şi care în prezent asigură toate condiţiile necesare desfăşurării activităţii.
                         Instanţei îi sunt arondate următoarele localităţi:oraşul Pogoanele şi comunele : Padina,Ruşeţu,C.A.Rosetii,Luciu,Largu,Cilibia,Scutelnici,Glodeanu Siliştea,Glodeanu Sărat,Brădeanu şi Smeeni.