Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 

JUDECĂTORIA POGOANELE

JUDEŢUL BUZĂU
P R O G R A M U L  D E  L U C R U 

Programul de lucru al instanţei este zilnic de la orele 8,00 la orele 16,00.
                  Pentru public arhiva şi registratura instanţei sunt deschise zilnic între orele 9,00-13,00

-GHIDURI-MODELE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI(accesaţi imaginea de mai jos)

GhiduriOn.jpg
 
                                                                   

-INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
 
              Potrivit prevederilor art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,se comunică din oficiu următoarele informaţii de interes public:
 
     
1.ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTANŢEI.

           - Legea nr.304/2004,completată şi modificată,privind organizarea judiciară Organizare judiciara_Lg304_ 2004.doc
           - Legea nr.303/2004,modificată şi completată,privind statutul judecătorilor şi procurorilor Statutul magistratilor_Lg303_2004.doc
           - Legea nr.567/2004,modificată şi completată,privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea Legea 567_2004.doc
           - Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti Regulamentul de ordine interioara a instantelor.doc
           - Codul deontologic al magistraţilor,aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.144/2005;
           - Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.145/2005;​
 
2.PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE
               

Pentru depunerea cererilor şi actelor sau obţinerea de informaţii,persoanele interesate se pot adresa,după caz,preşedintelui instanţei,înlocuitorului acestuia, în persoana domnului judecător Bădulescu Marian,grefierului şef,biroului de informare şi relaţii publice sau personalului de la arhivă şi registratură. 

3.DIFUZAREA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC
 
                       Persoanele interesate de obţinerea informaţiilor de interes public se adresează,cu respectarea prevederilor Legii nr.544/2001Lg544_2001.docLg544_2001.doc,Biroului de informare şi relaţii publice,respectiv judecătorului desemnat Stîngă Claudia,care este şi purtător de cuvânt al instanţei.
 
4.COORDONATE DE CONTACT
 
                        Judecătoria Pogoanele,str.Unirii,nr.51,judeţul Buzău
                         Telefon 0238/552513
                          Fax       0238/552317
                          E-mail: judecatoria.pogoanele@just.ro
 
                     
                      Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice ,în condiţiile legii,informaţiile de interes public.
                       Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau,după caz,în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării.
                        Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.
                        Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale,prevăzute de lege,poate face plângere la secţia de contencios administrativ al tribunalului în care se află sediul instituţiei sau autorităţii publice,în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor de 10,respectiv 30 de zile mai sus redate. 
 5.LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC PRODUSE/GESTIONATE DE INSTANŢĂ
 6.LISTA INFORMAŢIILOR/DOCUMENTELOR CARE NU SUNT DESTINATE PUBLICITĂŢII
            Informaţii nedifuzate.docInformaţii nedifuzate.doc
 7.Informatii gestionate de instanta care nu pot fi transmise eventualilor solicitanti.

 
 
Alte informaţii

-Dispoziţii privind activitatea compartimentelor auxiliare ale instanţelor judecătoreşti conform Regulamentului de Ordine Interioara al insantelor judecatoresti aprobat Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17 decembrie 2015​

ATRIB COMP AUXILIARE.docATRIB COMP AUXILIARE.doc

-Extrase din Codul de Procedură civilăEXTRASE CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ.docEXTRASE CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ.doc

-Extrase din Codul de procedură Penală CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ.docCODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ.doc
-Reguli de acces şi conduită în instanţă REGULI DE ACCES ŞI DE CONDUITĂ.docREGULI DE ACCES ŞI DE CONDUITĂ.doc
-Consultare dosareCONSULTAREA DOSARELOR.docCONSULTAREA DOSARELOR.doc
-Activitatea premergătoare şedinţei de judecată şi de rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativInformatii din ROI.docInformatii din ROI.doc
-Depunerea cererilor de apel/ recursDEPUNEREA CERERILOR DE APEL.docDEPUNEREA CERERILOR DE APEL.doc
-Informaţii privind taxele judiciare de timbru OUG 83/2013 OUG privind taxele de timbru.docOUG  privind taxele de timbru.doc
-Noutăţi privind Noul Cod Penal şi Noul Cod de Procedură PenalăNOUTĂŢI Noul Cod Penal.docNOUTĂŢI Noul Cod Penal.docBuletinul informativ al informaţiilor de interes public

...

Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese

Pentru vizualizarea declaraţiilor de avere şi interese , accesaţi linkul următor 

http://declaratii.integritate.eu/home/navigare/cautare-avansata.aspx​