Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

​                 

 

JUDECĂTORIA PLOIEŞTI
       

 

                A. -  Str. Gheorghe Lazăr nr. 6, cod poştal 100031   ( începând cu 3 septembrie 2018 )

                                  

                                   Tel. Centrală:   0244/544230                                   

                                   Tel. Fax:           0244/541272 - Arhiva Curentă
                                                            0244/542506 - Birou Grefier Sef
                                                            0244/523156 - Birou Executari Penale

 

                B. -  Biroul informare şi relaţii publice (BIRP); relatii mass-media si petitii 

                                     

                                     jd-ploiesti-birp@just.ro

                                   

 

                                     NOTA: Fişierele ataşate la e-mail pot fi NUMAI în formatele .doc, .pdf sau .jpg.

 

              C. -  Pentru dosarele aflate pe rolul instanţei folosiţi adresa de mai jos:
                                     
                                      jud-ploiesti-reg@just.ro
                                     
 

                                                            NOTA: Fişierele ataşate la e-mail pot fi NUMAI în formatele .doc, .pdf sau .jpg.


                D. -  Purtător de cuvant (B.I.R.P.) :
 
                                     Judecător delegat : Ene Alin Vasile
                                     Telefon mobil : 0786381203 ( Pentru informații privind soluții și termene acordate în dosare 
                                                                                      contactați Arhiva la tel. 0244544230 int. 1403 )
 
                 E. -  Înlocuitor al purtătorului de cuvânt (B.I.R.P.) :   

    

                                  Judecător delegat : Teodorescu Popa Claudia Roxana

 

 

Camere de lucru cu publicul

 a.   Salile de sedință ale Judecătoriei Ploiești sunt :

 

       -   Parter :       Sala 1  (Civilă)

                              Sala 2  (Civilă)  

                              Sala 3  (Civilă)

                              Sala 4  (Penală)

                              Camera de Consiliu Civilă


       -   Demisol :   Sala 5  (Penală)

                              Sala 6  (Civilă)

                           

 

 b.  Arhiva Curentă și Registraturala demisol

 

 c.  Arhiva Veche  la sediul din Şos. Vestului nr.19 - la parter

 

 d.  Biroul Grefierului Șef  pentru plata taxe conform programului - la etajul 1

 


Program de funcţionare

 


 

I .  BIROUL GREFIERULUI ŞEF

 

   1. Eliberare recipise C.E.C. Comunicare acte judiciare:

                                  - Grefier şef :  Mihaela Moise

 

        - Program de lucru (eliberare recipise C.E.C) :

                Marţi şi Joi :  9:00 - 11:00

                Email: jud.ploiesti@just.ro

 

                NOTA: Fişierele ataşate la e-mail pot fi NUMAI în formatele .doc, .pdf sau .jpg.

 

 

II . BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE (B.I.R.P.)

     1. Asigurarea accesului la informaţii de interes public. Informarea mass-media, înregistrarea petiţiilor şi a altor solicitări din partea publicului şi a justiţiabililor.

                                   - Judecător : Ene Alin Vasile

                                   - Grefier : Sebastian Vasilescu

     

- Program de lucru in perioada 04..2017 - 04.01.2018

                             
08:30 - 11:30

    - Program de lucru :

                Luni :  9:00 - 19:00
                Marţi, Miercuri, Joi, Vineri  :   8:30 - 16:00 

               Tel.: 0244-544230, interior 1007

                Email : jd-ploiesti-birp@just.ro 

                          

 

                NOTA: Fişierele ataşate la e-mail pot fi NUMAI în formatele .doc, .pdf sau .jpg.

 

 

III. ARHIVĂ CURENTĂ 


 

    1. Consultare dosare şi registre ale instanţei. Eliberare copii acte.

          - Program de lucru in perioada 04.04.2018 - 05.04.2018

                             
09:00 - 11:00

          - Program de lucru (activitate curenta - avocatii având prioritate) :

                   Luni - Vineri :    8:30 - 12:30
                   Luni - Vineri :  11:30 - 12:30 - Avocați, Consilieri Juridici, Experți

 

          - Program de lucru (vacanta judecatoreasca: 2 IULIE - 31 AUGUST 2018):

                   Luni -Vineri :    9:00 - 11:00 
                   Luni :      12:00 - 13:00 (executori)
                   Luni -Vineri :    9:00 - 11:00 (avocați,consilieri,experți)
                   Luni -Vineri :  10:30 - 11:00 eliberare copii Xerox


     2. Eliberare copii xerox: 

 

         Primire cereri :
            - Program de lucru :         

                    Luni - Vineri :  8:30 - 11:30

 

         Eliberare cereri:

           - Program de lucru :

                     Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri :  12:00 - 12:30          - Program de lucru (vacanta judecatoreasca: 2 IULIE - 31 AUGUST 2018):
                     Luni -Vineri :  10:30 - 11:00 eliberare copii Xerox

 


 

     3. Alte cereri prevăzute de lege sau regulamente:


           - Program de lucru (cu experţii) :

                     Marţi : 13:00 - 15:00 , cu posibilitatea suplimentară de consultare dosare

                                                             în timpul programului cu   justiţiabilii. În perioada vacanței în timpul programului cu publicul.

           - Program de lucru (cu executorii) :

                     Luni, Joi : 13:00 - 14:00

                     Tel.:  0244-544230 interior 1403

 


      4. Taxe timbru:


                     - Pentru eliberare copii legalizate - 5 lei
                     - Pentru eliberare conform cu originalul - 1leu/pagină

 

 

IV. ARHIVĂ VECHE   (Adresa: Ploieşti, Şos. Vestului nr.19 - Tel./Fax. :  0244/580617)

                          
       1. Consultare dosare şi registre ale instanţei;

       2. Eliberare copii acte;

       3. Alte cereri prevăzute de lege sau de regulamente:

                                  - Grefier : Frâncu Roxana

- Program de lucru in perioada 22.12.2017 - 04.01.2018

                             
08:30 - 11:30

 

             - Program de lucru (activitate curenta) :

                        Luni, Miercuri, Vineri :  9:00 - 13:00

 

             - Program de lucru (vacanta judecatoreasca: 2 IULIE - 31 AUGUST 2018): 

                        Luni și Miercuri :  9:00 -11:00

 
        4. Pentru depunere şi eliberare înscrisuri privind dosarele începând cu anii :

                          - 1968-2012 ;                           

                          - dosare de la nr. : 1 la 25000, pe anul 2013;

                          - 2006-2012 pentru divorţuri

       

 

V. REGISTRATURĂ

 


        1. Primirea şi înregistrarea cererilor de chemare în judecată:

                                  - Grefier : Davidescu Liliana

      -    - Program de lucru in perioada 04.04.2018 - 05.04.2018

                             
09:00 - 11:00

            - Program de lucru (cu justiţiabilii şi avocaţii) :

                        Luni - Vineri :   8:00 - 11:00


            - Program de lucru (cu executorii):

                        Luni - Vineri :   11:00 - 12:00

 

            - Program de lucru (vacanta judecatoreasca: 2 IULIE - 31 AUGUST 2018): 

                        Luni - Vineri :   9:00 - 11:00

        2. Primirea cererilor de eliberare copii legalizate:

 

                        Luni - Vineri :  8:00 - 11:00

                        Tel.: 0244-544230 interior 1403

                        Email : jud-ploiesti-reg@just.ro

                                

 

 

                        NOTA: Fişierele ataşate la e-mail pot fi NUMAI în formatele .doc, .pdf sau .jpg.

 

 

 

VI. BIROUL PERSOANE JURIDICE

 

        1.  Înregistrare cereri pentru acordarea personalităţii juridice:

                                   - Grefier : Davidescu Liliana

  -    - Program de lucru in perioada 04.04.2018 - 05.04.2018

                             
09:00 - 11:00

              - Program de lucru (activitate curenta) :  

                         Luni - Vineri :  8:00 - 11:00

 

              - Program de lucru (vacanta judecatoreasca: 2 IULIE - 31 AUGUST 2018):   

                         Luni - Vineri :  9:00 - 11:00


                         Tel.: 0244-544230 interior 1004


 

VII. BIROUL PERSOANE JURIDICE

 

          1. Eliberare înscrisuri prevăzute de lege la cererea persoanelor îndreptăţite :

                                    - Grefier :  Micşă Ioana

 -     - Program de lucru in perioada 04.04.2018 - 05.04.2018

                             
09:00 - 11:00

                - Program de lucru (cu justiţiabili) :

                       Luni, Miercuri, Joi :  11:30 - 12:30

                       Tel.: 0244-544230  interior 1017

 

 

VIII. BIROUL EXECUTARI PENALE

 

                      Tel./Fax.: 0244-523156


Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

 

       B. I. R. P.


Harta


<
Căi de acces:
A.     Pentru a ajunge la  imobilul din  str. Văleni, nr. 44 puteţi utiliza următoarele mijloace de transport publice:   
 
1. De la Gara de Sud Ploieşti  - Linii: T 101, A 1,2, 30,44, Tr. 201
2. De la Gara de Vest Ploieşti – Linii : A 2
3. Din Cartier Nord – Linii: A 1, 30, T 101
5. De la  Fabrica Dorobanţu  – Linii: A 7
6. Din Malul Roşu – Linii: A 44
(http://www.ratph.ro/)