Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

     A.  Prezentare

    

     B.  Istoric

 

     C.  Conducere

  

     D.  Organizare

 


Actualitate

 

- E-mail primire documente la dosare la Judecătoria Ploiești: 
 
                   - Secţia Civilă şi Penală:  jud-ploiesti-reg@just.ro
 
 
IMPORTANT:
 
 Pentru a putea fi luate în considerare, documentele la dosare se vor trimite în timp util şi numai pe această adresă!

                       - dimensiunea documentelor atașate maxim 20MB per email 
 
                       - documentele în format electronic de tip: .pdf, .doc, .docx, .jpg
 
            Comunicate de presa  ​

 

  
COMUNICAT
privind Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Ploiești - 27.02.2019
 
 

 

COMUNICAT
 

privind inaugurarea Sediului Judecătoriei Ploieşti
 COMUNICAT
 
privind schimbarea sediului Judecătoriei Ploiești și modalitatea de desfășurare a activității în luna august 2018

 

 

Comunicat privind Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Ploiești - 20.12.2017

 

  Comunicat - Ziua Europeană a Justiţiei - 25.10.2017

 
  Comunicat suspendare protest

 

  Comunicat protest judecatori 07.10.2016

  
 
 

   # Noul Cod de Procedură Civilă - 15 Februarie 2013

 

      -  Legea 134/2010 Noul Cod de Procedură Civilă

      -  Legea 76/2012 de punere în aplicare a Legii 134/2010

      -  Comunicat 4.04.2013 - privind schimbarea sediului Judecătoriei Ploiești

      -  Acte necesare pentru instituirea curatelei pentru persoane fizice

      -  Acte necesare pentru instituirea curatelei pentru minori

      -  Ordonanta 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 


Informaţii de interes public

 

Despre date cu caracter personal

Pe portalul instanțelor de judecată se publică doar numele si prenumele justițiabililor, date ce, astfel cum reiese din  interpretarea Legii 677/2001, cu modificările și completările ulterioare (abordare confirmată și de adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 0019542 din 24.07.2012), sunt strict necesare pentru realizarea scopului urmărit prin aplicația ECRIS, respectiv portalul instanțelor de judecată, în condițiile în care datele prezentate sunt adecvate, pertinente și neexcesive (postarea numai a numelui și prenumelui justițiabililor în cadrul soluției publicate), iar procesul este pe rol.
Considerăm aplicabile în speță prevederile art. 5 alin.2, lit. c,d, e şi f din același act normativ, conform cărora în procesul de prelucrare a datelor nu este necesar consimțământul persoanei vizate în următoarele cazuri:
    c) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
    d) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
    e) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
    f) când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
              
Datele publicate pe portalul instanțelor de judecată sunt preluate automat din cadrul bazelor de date ECRIS de la nivel local, instanțele de judecată deținând proprietatea asupra bazelor de date și a conținutului acestora. Persoanele care doresc ca nici măcar numele propriu să nu apară pe portal, trebuie să se adrese instanțelor de judecată, acestea putând utiliza, strict din punct de vedere tehnic, opțiunea de confidențialitate la introducerea datelor în aplicația ECRIS, pentru ca acestea sa fie eliminate și de pe portal.

Facem de asemenea precizarea că Ministerul Justiției are doar competente informatice în întreținerea și suportul din punct de vedere tehnic al aplicației ECRIS, informațiile de tip conținut fiind in administrarea instanțelor de judecată.
În ceea ce privește obligația de comunicare a prelucrării datelor către persoana vizată, instituită de art. 12  din Legea 677/2001,cu modificările și completările ulterioare, considerăm că ne aflăm în situația expusă de alin. 4, art.12 care precizează:
„(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibilă sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.”  
În acest sens sunt relevante prevederile art. 167, alin.2 din Noul Cod de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 138/2014, cu modificările și completările ulterioare, care  precizează că “citarea prin publicitate se face afișându-se citația la ușa instanței, pe portalul instanței de judecată competente și la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanța va dispune și publicarea citației în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire” și art. 215 din Noul Cod de procedură civilă care precizează că “Pentru fiecare ședință de judecată se va întocmi o listă cu procesele ce se dezbat în acea zi, care va fi afișată pe portalul instanței și la ușa sălii de ședință cu cel puțin o oră înainte de începerea acesteia.”
Ministerul Justiției preia pe portalul instanțelor de judecată, cu ajutorul mijloacelor automate, informațiile publicate de către instanțe la ușa sălii de judecată.​     A.  Solicitarea informatiilor de interes public

 

     B.  Buletinul informativ al informatiilor de interes public

 

     C.  Declaratii de avere si de interese
 

 

    

 


Contact

 

      A.  Date de contact

   

      B.  Camere de lucru cu publicul

 

      C.  Program de functionare
 

      D.  Petitii

 

      E.  Relatii cu presa