Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1584/280/2015
Data inregistrarii28.01.2015
Data ultimei modificari:11.04.2017
Sectie:Secţia Civilă
Materie:Civil
Obiect:alte cereri CLAUZE ABUZIVE - LEGEA 193/2000 + PRETENTII + OBLIGATIA DE A FACE
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
Din FloareaReclamant
Din IonReclamant
ERB NEW EUROPE FUNDING II BVPârât
SC BANCPOST SA -Pârât

Şedinţe

12.12.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C1-5
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta SC Bancpost SA, admite în parte acţiunea majorată. Constată abuzive, şi nulitatea absolută parţială a clauzelor, prevăzute la art 4.3 din Contractul de credit de consum nr. 035CSF2071440001/ 24.05.2007 precum si art.III pct.3 din Actul adiţional nr.035RES7113430001/ 09.12.2011- condiţii generale de creditare si art.2 pct.2.4. si 26-condiţii speciale de creditare, încheiat între reclamanţi şi pârâta SC Bancpost SA. Dispune nulitatea absolută parţială a contractului de credit, şi a Actului adiţional nr.035RES7113430001/ 09.12.2011- condiţii generale de creditare în privinţa clauzelor constatate abuzive, şi obligă pe pârâta SC Bancpost SA să încheie cu reclamantii un alt act adiţional, ca urmare a eliminării clauzelor abuzive, iar rata lunară pentru rambursarea creditului să fie calculată de bancă la cursul CHF din momentul încheierii contractului de credit de consum nr. 035CSF2071440001/ 24.05.2007. Obligă pe pârâta pârâta SC Bancpost SA să restituie reclamanţilor suma de 554,55 CHF reprezentând diferenţa dintre dobânda iniţiala de 7,95 % si dobânda perceputa de banca ca urmare a modificării dobanzii( obiectivul nr 1 la completare la raportul de expertiza efectuat în cauză de expert Mărcuş Mariana) , si suma de 1034,16 CHF reprezentând dobânda penalizatoare( obiectivul nr 3- completare la raportul dc expertiză) precum si art.IV pct.4.1.din acelaşi Contract de credit de consum precum si art.III pct.9 si 10 din acelaşi Act adiţional din data de 09.12.2011 -condiţii generale de creditare si art.2 pct.2.7.3.-conditii speciale de creditare, precum şi restituirea sumei de 2081,16 CHF reprezentând comision de administrare( obiectivul nr 6 - completare la raportul de expertiza), toate reactualizate la data plăţii. Respinge petitul de cerere privind pretenţiile referitoare la acordarea daunelor morale. Obligă pe pârâte să plătească reclamantului suma de 2000 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, la Tribunalul Argeş, care se va depune la judecătoria Piteşti. Pronunţată în şedinţa publică de la 12.12.2016.
Document: Hotarâre  7692/2016  12.12.2016

05.12.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C1-5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea pentru complexitate la data de 12.12.2016 Cu apel odată cu fondul, la Trib. Argeş. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05. 12. 2016
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    05.12.2016

28.11.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C1-5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea pentru complexitate şi lipsă de timp la data de 05.12.2016 , şi pentru a se depune concluzii scrise de pârâţi.. Cu apel odată cu fondul, la Trib. Argeş. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28 .11. 2016.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    28.11.2016

21.11.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C1-5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea pentru complexitate la data de 28.11.2016 . Cu apel odată cu fondul, la Trib. Argeş. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21 11 2016
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    21.11.2016

14.11.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C1-5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 21.11.2016. Cu apel odată cu fondul, la Trib. Argeş. Pronunţată în şedinţă publică, azi,14 11 2016
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    14.11.2016

26.09.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C1-5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În conformitate cu dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară si art.15-17 din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, pentru ca activitatea judecătorului să se desfăşoare în condiţiile de normalitate, echilibru si reala independenţă, acordă termen la data de 14.11.2016, în vederea punerii în discuţie a conţinutului completării raportului de expertiză depus la dosar de către expertul Mărcuş Mariana. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Septembrie 2016
Document: Încheiere de şedinţă    26.09.2016

13.06.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C1-5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite obiecţiunile privitoare la raportul de expertiză formulate de către reclamanţi, prin apărător. Emite adresă către expertul cauzei prin care îi pune în vedere să completeze şi să depună la dosarul cauzei raportul de expertiză, efectuat cu citarea părţilor, cu cel puţin 10 zile înaintea termenului ce se va acorda, în sensul că expertul va calcula: - diferenţa dintre dobânda iniţială de 7,95% stabilită în Contractul de credit la nivelul anului 2007 şi dobânda percepută de Bancă ca urmare a modificărilor dobânzii faţă de procentul iniţial, modificări suferite începând cu 28.04.2009 şi în continuare, potrivit tabelului de evoluţie a dobânzii aflat la fila 4 din raportul de expertiză iniţial; - să aibă în vedere faptul că în actul adiţional este prevăzută şi o dobândă penalizatoare care nu a fost stabilită în contractul de credit iniţial; - să calculeze sumele de bani plătite de reclamant şi cu titlul de dobândă penalizatoare; - să aibă în vedere şi perioada executării silite atât pentru diferenţa de dobândă cât şi pentru dobânda penalizatoare; - să actualizeze aceste sume de bani la zi. - să răspundă la obiectivele 5 şi 6 în ceea ce priveşte comisionul de administrare, în sensul ca sumele de bani să fie calculate începând cu data încheierii convenţiei şi până la momentul actual, actualizate la zi, dar şi după data de 03 septembrie 2013 şi să aibă în vedere şi perioada executării silite, respectiv octombrie 2013 - iulie 2015, perioadă în care reclamanţilor li s-au poprit sume de bani cu titlul de comisioane de administrare, potrivit adresei emise de Bank Post nr. 79/2.02.2015, ca urmare a solicitării reclamanţilor. Se comunică expertului adresa Bank Post ataşată obiecţiunilor formulate de reclamanţi. În vedere depunerii completării raportului de expertiză, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 26 Septembrie 2016, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 229 NCPC. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Iunie 2016.
Document: Încheiere de şedinţă    13.06.2016

09.05.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C1-5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de reclamant, prin apărător. Pentru a da părţilor posibilitatea de a lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 13 Iunie 2016, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Mai 2016.
Document: Încheiere de şedinţă    09.05.2016

29.02.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C1-5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulata de expertul cauzei de amânare a cauzei pentru a depune lucrarea. Revine cu adresa catre expertul cauzei pentru a efectua si depune lucrarea cu 5 zile înaintea termenului ce se va acorda. Pentru lipsa raportului de expertiză, Amână judecarea cauzei la data de 09 05 2016, C1-5, sala 4, ora 08:30. Cu cale de atac odată cu fondul.
Document: Încheiere de şedinţă    29.02.2016

14.12.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: C1-5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulata de expertul cauzei de amânare a cauzei pentru a depune lucrarea. Revine cu adresa catre expertul cauzei pentru a efectua si depune lucrarea cu 5 zile înaintea termenului ce se va acorda. Pentru lipsa raportului de expertiză, Amână judecarea cauzei la data de 29 02 2016, C1-5, sala 4, ora 08:30. Cu cale de atac odată cu fondul.
Document: Încheiere de şedinţă    14.12.2015

09.11.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: C1-5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulata de expertul cauzei de amânare a cauzei pentru a depune lucrarea. Revine cu adresa catre expertul cauzei pentru a efectua si depune lucrarea cu 5 zile înaintea termenului ce se va acorda. Pentru lipsa raportului de expertiză, Amână judecarea cauzei la data de 14 12 2015, sala 4, ora 08:30. Cu cale de atac odată cu fondul.
Document: Încheiere de şedinţă    09.11.2015

07.09.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: C1-5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    07.09.2015

08.06.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: C1-5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea apărătorului reclamanţilor de amânare a cauzei pentru a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării depuse la dosar de pârâta SC BANCPOST SA şi comunicată în sala de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 07.09.2015, sala 4, ora 08:30. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Iunie 2015
Document: Încheiere de şedinţă    08.06.2015


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
28/03/2017 SC BANCPOST SA -, Apel
29/03/2017Sc. Bancpost Sa+motive,Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.