Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă


 Istoric


JUDECĂTORIA PIATRA NEAMŢ


La data de 1.01.1832 în conformitate cu prevederile Regulamentului Organic şi ulterior prin reforma administrativă şi judecătorească din anul 1833, a fost creată Judecătoria Piatra Neamţ care va funcţiona fără întrerupere având sediul în oraşul Piatra Neamţ.

Prin legea pentru organizare judecătorească din 4 iulie 1865 s-a prevăzut înfiinţarea de judecătorii în fiecare plasă sau ocol, iar în anul 1868 au fost înfiinţate judecătoriile de plase cu sediile în oraşele reşedinţă de judeţ.

Urmare acestor reglementări Judecătoria Piatra Neamţ avea stabilită drept competenţă teritorială oraşul Piatra Neamţ.

In anul 1908 legea pentru judecătoriile de ocoale a înfiinţat pentru judeţul Neamţ 5 judecătorii, fiind menţinută Judecătoria Piatra Neamţ cu sediul în oraşul Piatra Neamţ.

Legea din anul 1908 stabilea că Judecătoria Piatra Neamţ -în privinţa competenţei materiale - judecă toate cererile în materie personală, civilă, comercială şi imobiliară în primă şi ultimă instanţă până la valoarea de 300 lei.

Tot în competenţa judecătoriei erau reglementate şi problemele de tutelă, contravenţiile, delictele pentru învoielile agricole, de poliţie, sanitară, legea vânatului şi pescuitului, legea comerţului etc.

Prin Legea reformei administrative din anul 1968 Judecătoria Piatra Neamţ a fost menţinută ca instanţă de fond cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, iar prin HG nr. 337/6.08.1993 a fost stabilită competenţa teritorială pentru municipiul Piatra Neamţ şi un număr de 23 comune.