Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

​         
41735.jpg 41737.jpg
41738.jpg 41739.jpg
  
 
 
             Judecătoria Orşova este o autoritate publică din cadrul sistemului organelor judecătoreşti, fără personalitate juridică, potrivit art. 36 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.
Judecătoria Orşova a fost înfiinţată în baza Legii nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească, fiind una dintre cele 5 judecătorii aflate în circumscripţia Tribunalului Mehedinţi, funcţionând de facto de la 1 ianuarie 1994.
Începând cu această dată şi până la 30 ianuarie 2012, activitatea Judecătoriei Orşova s-a desfăşurat într-un sediu impropriu desfăşurării actului de justiţie, într-un spaţiu la parterul clădirii aparţinând Primăriei Municipiului Orşova.
Urmare a programului „Reabilitarea unor sedii de instanţe” cofinanţat de Banca Mondială şi Guvernul României, a fost edificat noul sediu al Judecătoriei Orşova în care se desfăşoară în prezent activitatea acestei instanţe.
Din punct de vedere funcţional, sediul Judecătoriei Orşova se prezintă ca un edificiu modern, dotat la nivelul spaţiilor destinate desfăşurării activităţii instanţei cu mobilier funcţional, infrastructură pentru conectarea în reţea a echipamentelor IT, clădirea având două săli de judecată, arhivă, registratură, birou executări penale, birou executări civile, sală de conferinţă, două camere de deliberare, o cameră de consiliu, birou relaţii cu publicul, birouri grefieri, birou preşedinte instanţă, patru birouri judecători (pentru fiecare judecător câte un birou), la care se adaugă spaţiile  anexe (holuri, dependinţe, spaţii administrative) precum şi un ascensor ce deserveşte cele trei niveluri de instanţă, destinat transportului dosarelor în interiorul instanţei.
 
Ca urmare a Hotărârii nr. 1013 din 17 octombrie 2012 a Guvernului României s-a aprobat transmiterea unei părţi din imobilul situat în municipiul Orşova, judeţul Mehedinţi (296,70 mp suprafaţă utilă din suprafaţa judecătoriei Orşova), proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Mehedinţi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri,  partea din imobil astfel transmisă, fiind folosită drept centru de formare profesională pentru Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, dotat la nivel european cu toate accesoriile necesare desfăşurării unor astfel de activităţi.

 

2013-06-13 08.49.51.jpg 2013-06-13 08.50.16.jpg
  

 

Competenţa Judecătoriei Orşova

 
a.     Competenţa materială
Activitatea Judecătoriei Orşova priveşte judecarea în primă instanţă a cauzelor de natură civilă şi penală, potrivit competenţei stabilite prin Codul de procedură civilă respective Codul de procedură penală. De asemenea, Judecătoria Orşova este competentă în materie de executare silită să investească cu formulă executorie titluri executorii, să încuviinţeze începerea executării silite de către executorul judecătoresc şi să soluţioneze contestaţiile la executare; în domeniul penal are spre soluţionare cauze care vizează punerea în executare a hotărârilor penale definitive şi incidentelor ivite în cursul executării acestora.
b.     Competenţa teritorială
În jurisdicţia Judecătoriei Orşova intră municipiul Orşova şi alte 6 localităţi conform H.G. nr. 337/06 august 1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii. Astfel, din circumscripţia Judecătoriei Orşova fac parte:
 
-         municipiul Orşova
-         comunele :
Cireşu cu satele : - Negruşa
        Bunoaica
        Jupâneşti
Dubova cu satele:
      Baia Nouă
        Eibenthal
 Iloviţa cu satele:
       Bahna
         Moiseşti
 Podeni cu satele:
       Gornenţi
          Malarişca
Eşelniţa
Sviniţa
 

Istoric

​       Justiţia orşoveană îşi găseşte începuturile în activitatea fostei judecătorii mixte din localitatea omonimă, înfiinţată în baza Legii austriece de organizare judecătorească din 30 noiembrie 1854. Circumscripţia sa a coincis cu plasa Orşova. Sub diferite titulaturi (de ocol, mixtă), după 1918 a intrat în reţeaua instanţelor de judecată din România Mare, până în 1952, când a fost desfiinţată, locul său fiind luat de Tribunalul Popular al Raionului Almăj-Mehadia (august 1952-1955), respectiv al Raionului Orşova (1956-1968), desfiinţat şi el odată cu raionul omonim.