Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

             Judecătoria Orşova este o autoritate publică din cadrul sistemului organelor judecătoreşti, fără personalitate juridică, potrivit art. 36 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.
Judecătoria Orşova a fost înfiinţată în baza Legii nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească, fiind una dintre cele 5 judecătorii aflate în circumscripţia Tribunalului Mehedinţi, funcţionând de facto de la 1 ianuarie 1994.
Începând cu această dată şi până la 30 ianuarie 2012, activitatea Judecătoriei Orşova s-a desfăşurat într-un sediu impropriu desfăşurării actului de justiţie, într-un spaţiu la parterul clădirii aparţinând Primăriei Municipiului Orşova.
Urmare a programului „Reabilitarea unor sedii de instanţe” cofinanţat de Banca Mondială şi Guvernul României, a fost edificat noul sediu al Judecătoriei Orşova în care se desfăşoară în prezent activitatea acestei instanţe.
Din punct de vedere funcţional, sediul Judecătoriei Orşova se prezintă ca un edificiu modern, dotat la nivelul spaţiilor destinate desfăşurării activităţii instanţei cu mobilier funcţional, infrastructură pentru conectarea în reţea a echipamentelor IT, clădirea având două săli de judecată, arhivă, registratură, birou executări penale, birou executări civile, sală de conferinţă, două camere de deliberare, o cameră de consiliu, birou relaţii cu publicul, birouri grefieri, birou preşedinte instanţă, patru birouri judecători (pentru fiecare judecător câte un birou), la care se adaugă spaţiile  anexe (holuri, dependinţe, spaţii administrative) precum şi un ascensor ce deserveşte cele trei niveluri de instanţă, destinat transportului dosarelor în interiorul instanţei.
 
Ca urmare a Hotărârii nr. 1013 din 17 octombrie 2012 a Guvernului României s-a aprobat transmiterea unei părţi din imobilul situat în municipiul Orşova, judeţul Mehedinţi (296,70 mp suprafaţă utilă din suprafaţa judecătoriei Orşova), proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Mehedinţi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri,  partea din imobil astfel transmisă, fiind folosită drept centru de formare profesională pentru Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, dotat la nivel european cu toate accesoriile necesare desfăşurării unor astfel de activităţi.

Actualitate


Informaţii de interes public

...

Contact

...