Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate

 
 
 
COMUNICAT  
 
Biroul de informare şi relații publice din cadrul Judecătoriei Oraviţa este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
  
In contextul intrării în vigoare, începând cu 21 iulie 2020, a Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic, având în vedere caracterul urgent al acţiunilor formulate în temeiul art. 16 şi 17 din Legea nr. 136/2020, precum şi dispoziţiile art. 16, alin. 7 şi art. 17, alin. 10 din aceeaşi Lege, potrivit cărora comunicarea actelor de procedură, inclusiv înregistrarea acţiunii, se realizează în format şi prin mijloace electronice,
 
pentru a asigura înregistrarea şi judecarea de urgenţă a acestor cauze, Judecătoria Oraviţa, pune la dispoziția justițiabililor o adresă de e-mail, care să fie utilizată exclusiv pentru transmiterea către instanță a acţiunilor formulate în temeiul Legii nr. 136/2020, respectiv:
 
                                                    covid19.judoravita@just.ro
 
De asemenea, întrucât conform alin. 3 al art. 16 şi 17 din Legea nr. 136/2020, părţile vor fi citate potrivit dispoziţiilor privind citarea în procesele urgente, rugăm justițiabilii ca în cuprinsul cererii de chemare în judecată să se indice în mod obligatoriu adresa de e-mail şi numărul de telefon al părţii reclamante, respectiv, al reprezentatului legal/convențional al acesteia, pentru a putea fi efectuată citarea prin mijloace electronice sau telefonic.
 
Judecător delegat la Biroul de Informare şi Relaţii Publice 
GUGA AURICĂ
 
 

LISTA DOSARELOR CARE SE VOR SOLUȚIONA ÎN ȘEDINȚELE DE JUDECATĂ DIN CADRUL JUDECĂTORIEI ORAVIȚA 

28 aprilie 2021 liste şedinţă Jud. Oraviţa.pdf28 aprilie 2021 liste şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

27 aprilie 2021 liste şedinţă Jud. Oraviţa.pdf27 aprilie 2021 liste şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

26 aprilie 2021 liste şedinţă Jud. Oraviţa.pdf26 aprilie 2021 liste şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

22 aprilie 2021 listă de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf22 aprilie 2021 listă de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

21 aprilie 2021 listă de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf21 aprilie 2021 listă de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

20 aprilie 2021 listă de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf20 aprilie 2021 listă de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

19 aprilie 2021 listă de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf19 aprilie 2021 listă de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

14 aprilie 2021 listă de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf14 aprilie 2021 listă de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

13 aprilie 2021 listă de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf13 aprilie 2021 listă de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

12 aprilie 2021 listă de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf12 aprilie 2021 listă de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

08 aprilie 2021 lista de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf08 aprilie 2021 lista de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

07 aprilie 2021 lista de şedinţă Jud.Oraviţa.pdf07 aprilie 2021 lista de şedinţă Jud.Oraviţa.pdf

06 aprilie 2021 listă de şedinţe Jud. Oravița.pdf06 aprilie 2021 listă de şedinţe Jud. Oravița.pdf

05 aprilie 2021 lista de şedinţe Jud. Oravița.pdf05 aprilie 2021 lista de şedinţe Jud. Oravița.pdf

31 martie 2021 liste de sedințe Jud.Oravița.pdf31 martie 2021 liste de sedințe Jud.Oravița.pdf

 30 martie 2021 liste de şedinţe Jud. Oraviţa.pdf30 martie 2021 liste de şedinţe Jud. Oraviţa.pdf

29 martie 2021 liste de şedinţe Jud. Oraviţa.pdf29 martie 2021 liste de şedinţe Jud. Oraviţa.pdf

25 martie 2021 liste de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf25 martie 2021 liste de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

24 martie 2021 liste de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf24 martie 2021 liste de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

23 martie 2021 liste de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf23 martie 2021 liste de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

22 martie 2021 liste de şedinţă Jud.Oraviţa.pdf22 martie 2021 liste de şedinţă Jud.Oraviţa.pdf

18 martie 2021 liste de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf18 martie 2021 liste de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

17 martie 2021 liste şedinţă Jud. Oraviţa.pdf17 martie 2021 liste şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

16 martie 2021 liste şedintă Jud.Oraviţa.pdf16 martie 2021 liste şedintă Jud.Oraviţa.pdf

15 martie 2021 liste şedinţă Jud. Oraviţa.pdf15 martie 2021 liste şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

11 martie 2021 liste şedinţă Jud.Oraviţa.pdf11 martie 2021 liste şedinţă Jud.Oraviţa.pdf

10 martie 2021 liste şedinţă Jud. Oraviţa .pdf10 martie 2021 liste şedinţă Jud. Oraviţa .pdf

09 martie 2021 liste de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf09 martie 2021 liste de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

08 martie 2021 liste de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf08 martie 2021 liste de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

03 martie 2021 liste de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf03 martie 2021 liste de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

02 martie 2021 liste de sedinta Jud.  Oravita.pdf02 martie 2021 liste de sedinta Jud. Oravita.pdf

01 martie 2021 liste de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf01 martie 2021 liste de şedinţă Jud. Oraviţa.pdf

 
 

 

  

 

MĂSURI NOI DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI COVID - 19

Decizia Nr.16 din 16 Apr 2020.PDFDecizia Nr.16 din 16 Apr 2020.PDF

Decizia nr. 15 din 26 Mar 2020.PDFDecizia nr. 15 din 26 Mar 2020.PDF

Decizia nr. 13 din 25.03.2020.PDFDecizia nr. 13 din 25.03.2020.PDF

Decizia Nr.12 din 17 Mar 2020.PDFDecizia Nr.12 din 17 Mar 2020.PDF

Decizia Nr.11 din 13 Mar 2020.PDFDecizia Nr.11 din 13 Mar 2020.PDF

Decizie Nr.09 din 11 Mar 2020.PDFDecizie Nr.09 din 11 Mar 2020.PDF

 

În atenția justițiabililor,
MĂSURI DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI COVID - 19

 


Informaţii de interes public

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile  respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.​​

Contact

...