Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Judecătoria ORADEA  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

Locaţie 
 
Jud. Oradea functionează pe str. Primăriei nr. 13 (fostul Liceu sanitar)  pe o perioada nedeterminata, pana la finalizarea lucrarilor de reabilitare a cladirii Palatului de Justiţie , aflate in curs de executie.

Judecătoria Oradea îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei României şi a Legii 304/2004 privind organizarea judiciară. Actele normative privind organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar sunt disponibile pe site-ul CSM.
În cadrul acestei judecătorii funcţionează doua secţii: Secţia civilă şi Secţia penală. Activitatea economică, financiară şi administrativă a Judecătoriei Oradea este asigurată de departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul Tribunalului Bihor.
 
 

Istoric

Amplasat în fosta Piaţă Szechenyi,  Palatul Frimont si o gradină,un fel de mic parc dendrologic, a fost cumpărat în 22 ianuarie 1868 de comitatul Bihor contra sumei de 50.000 Florini de la ultima descendentă a familiei contelui. La rândul său, a cedat terenul şi construcţia, statului, pentru a ridica aici un tribunal. Clădirea a fost demolată iar parcul s-a părăginit căci noua construcţie a fost ridicată abia treizeci de ani mai târziu. 
În 1891, prin descentralizarea sistemului de apel în procedura penală din imperiu , s-a creat şi la Oradea o curte regală de apel, autorităţiile locale fiind obligate să asigure un local adecvat. Aşa s-a construit clădirea cu un etaj a actualei Poliţii judeţene Bihor şi aşa s-a pus şi problema  unui spaţiu adecvat tribunalului . În 1895 a început construirea clădirii în stil eclectic, cu două etaje, a cărei faţadă este subliniată de semicoloane angajate. Cu această ocazie s-a lăsat loc şi pentru străduţa din spate, noua construcţie fiind accesibilă din toate părţile.       
           Proiectul Palatului,  aparţine ing. Kiss Istvân, a fost executat  de Guttman Jozsef şi Rendes Vilmos şi inaugurat la 13 august 1898, dată de la care va adăposti tribunalul, până în 1951 când se mută în clădirea comitatului.  
 
 
            Pe parcursul timpului imobilul a avut următoarele destinaţii:
 -         1899-1951 Tribunalul Comitatului
 -         1951-1959 Sediul Regionalei Partidului Comunist „Crişana”
 -         1960-1989 Sediului Comitetului Judeţean de Partid Bihor
 -         1990-2000 Prefectura Judeţului Bihor
 -   începând cu anul 1998 prin H.G. NR.879/14.12.1998 imobilul a trecut din administrarea  Prefecturii Judeţului Bihor în administrarea Ministerului Justiţiei. 
 
         În prezent în clădire funcţionează: Curtea de Apel Oradea, Tribunalul Bihor, Judecătoria Oradea şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea.   
 
           DESCRIERE CLĂDIRE: Clădire cu plan general dreptunghiular şi trei curţi interioare; are regim de înălţime:subsol, parter şi două etaje. Cale de acces pe fiecare latură şi un acces carosabil. Încăperile parterului şi a etajelor cu excepţia sălilor festive au acces de pe culoarele spre curţile interioare. Accesul principal se continuă cu o scară festivă. 
 
 
          Faţada principală în stil clasicizant, are o coordonată monumentală şi sobră corespunzătoare funcţiei. Motivul central îl reprezintă rezalitul subliniat de un atic cu un grup statuar din teracotă şi acoperiş mansardat. Cornişa este subliniată de o friză de denticuli. La parter portalurile se termină cu ferestre semicirculare fiind decorate cu registre orizontale şi tencuială. La etaje ferestrele sunt despărţite prin pilaştri pe două nivele, deschiderile cu ancadramente plate şi panouri decorative sub salbank.