Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere

Conducerea instanţei
 
​Denumirea functiei Numele si prenumele judecatorului care ocupa functia​

HCSM de numire în funcţie Durată

HCSM de delegare in funcţie
Durata
Preşedinte SANDU FLORENTINA
HCSM 1126/2015
01.01.2016-31.12.2018
-​
Vicepreşedinte CRĂCIUN CRENGUŢA JULIETA
HCSM 1731/2016
01.01.2017-31.12.2019​​
-
Preşedinte secţie civilă GLIGOR LAURA

HCSM 110/2015

19.02.2015-19.02.2018
-
Preşedinte secţie penală HAMBARAŞ CIPRIAN
HCSM 496/2017
05.05.2017 - 04.05.2020
-​
 
 
 
Colegiul de conducere 
 

        - jud. Sandu Florentina  – preşedintele instanţei, membru de drept;
        - jud. Ciuma Ovidiu George – membru ales pentru o perioadă de 3 ani începând cu data de 20.12.2014;
        - jud. Gherman Natalia – membru ales pentru o perioadă de 3 ani începând cu data de 01.01.2016;
        - jud. Crăciun Crenguţa Julieta - membru ales pentru o perioadă de 3 ani începând cu data de 01.07.2016;
        - jud. Gavra Corina Marilena - membru ales pentru o perioada de 3 ani, începând cu data de 10.01.2017;
                                   
        - Grefier-şef  ...................... Guiaş Marilena                 
        - Grefier-şef Secţie civilă ..... Roman Monica            
        - Grefier-şef Secţie penală .. Ştef Mariana


Structură organizatorică şi organigramă

Componenţa secţiilor/judecătoriei

A. SECŢIA CIVILĂ
 
     Preşedinte secţie judecator Laura Gligor - numită prin HCSM 110/2015 începând cu data de 19.02.2015 o perioada de 3 ani
 
 
JUDECĂTORI:                
 
GREFIERI:
     1.  Verdeş Maria
 1.  Alexa Cornelia Florica
     2.  Popa Florin
 2.  Neaga Aurica
     3.  Gherman Natalia Monica Laura                
 3.  Seica Adina
     4.  Gavra Corina Marilena
 4.  Olaru Sanda
     5.  Sandu Florentina
 5.  Baciu Carmen Maria
     6.  Secara Mariana
 6.  Buzgău Andrada
     7.  Chiriac Sorin Victor 
 7.  Focşa Daniela
     8.  Rugină Oana Elena
 8.  Marian Mihaela Alina
     9.  Gligor Laura
 9.  Maier Mihaela
   10.  Burle Mircea
10. Cmeciu Camelia Monica
   11.  Birău Vladimir 
11. Negruţ Maria Alina
   12.  Paşcu Maria Elena                     
12. Racolţa Lenuţa
   13.  Ursu Laura Cornelia
13. Şandor Felicia
   14. Ciuma Ovidiu George
14. Domocoş Claudia
   15. Stamatiu Oreste
15. Zăvelcă Mariana
   16. Teaha Marcela Daniela
16. Vârtop Ioana
   17. Froicu Diana
17. Laza Cosmina
   18. Miron Carmen Gabriela 
18. Vicol Lucia Andreea
   19. Leaş Alin Ionuţ - judecător stagiar 
19. Boroş Paraschiva
   20. Florea Corina Maria
20. Şerbanescu Laura
   21. Iova Camelia Emilia
21. Bogdan Anamaria
   22. Hulea Radu Cătălin
22. Sîrmă Nicoleta
   23. Crişan April Mihaela - judecător stagiar 
   24. Chichineşdi Anamaria                   
23. Bodo Monica
24. Maghiar Cornelia 
   25. Kegyes Monika 
   26. Popa Ioana Florentina
25. Codrean Remus
26. Stoian Ana
   27. Oniţa Delia Anca
27. Mihele Florina
28. Dumitrescu Loredana
29. Roman Monica-grefier şef 
 
 
 
B. SECŢIA PENALĂ
 
Preşedinte secţie judecator Ciprian Hambaraş - numit prin HCSM 496/2017 începând cu data de 05.05.2017 o perioada de 3 ani
 
 JUDECĂTORI:
           GREFIERI:
     1. Timiş Ioan
            1. Paul Anca Sonia
     2. Crăciun Crenguţa Julieta    
            2. Doboş Florica
     3. Hambaraş Ciprian
            3. Bere Ana Otilia
     4. Racolţa Marian
            4. Cireap Ioana Nicoleta
     5. Ivanovics Eniko
            5. Bojtor Tunduc Mădălin
     6. Gruescu Maria
            6. Popa Livia
     7. Udroiu-Lucian Delia
            7. Boniş Maria-Otilia
     8. Ţoţu Cristina - judecător  
               delegat la Penitenciarul Oradea
            8. Ştef Mariana – grefier şef
 
 
 
C. COMPARTIMENTE AUXILIARE                               
 
BIROU ARHIVĂ 
                - Judecător Gavra Corina Marilena
                - Judecător Hulea Radu Cătălin
   
  
    SECŢIA CIVILĂ: 
          - grefier arhivar  Pop Daniela
          - grefier arhivar  Toma Laura
          - grefier arhivar  Mezei Teodora
           -grefier arhivar  Puriş  Marinela
          - grefier arhivar  Frăţilă Ruxandra 
          - grefier arhivar  Cozma Mihaela
          - grefier arhivar  David Botond
                                                                                
   SECŢIA PENALĂ:
           - grefier arhivar şef   Albert Robert Ioan 
           - grefier arhivar        Ardelean Alina
REGISTRATURĂ:
          - grefier registrator  Jurjuţ Florin 
          - grefier desemnat pentru preluări acţiuni, repartizare dosare - Coita Florica
 
BIROU  EXECUTĂRI  PENALE:
          - grefier   Mărioara Mihoc
          - grefier   Duma Corina Luminiţa    
          - grefier   Man Delia Monica
 
BIROU  EXECUTĂRI  CIVILE:
          - judecător Florea Corina Maria
          - grefier     Pop Zoe Felicia – executări civile
          - grefier     Dumitrescu Loredana   – Birou expediţii (citaţii, comunicări, adrese)
  
BIROU PERSOANE JURIDICE (ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII):
          - judecător:  Ursu Laura
          - judecător:  Kegyes Monica
          - grefier:     Simuţ Alina
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE:
          - judecător  Florea Corina Maria - purtător de cuvânt
          - grefier      Şerbanescu Laura 
 
COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ:
          - judecător......................... Gligor Laura
          - grefier-şef ...................... Guiaş Marilena
          - grefier-şef secţie penală... Ştef Mariana 
  
D. PERSONAL CONEX :
          - aprod  Giurgiulea Marius Livius 
          - aprod  Singur Livia  
          - aprod  Szatmari Irina 
          - aprod  Tăut Cornelia 
          - şofer   Vaida Ioan

COMPLETELE DE JUDECATA:
 
A.     COMPLETE CIVILE:
 
 C1   (sala 64, joi, ora 8:30, la două săptămâni) – jud. Verdeş Maria, gref. Alexa Florica
 C2   (sala 8, luni, ora 8:30, la două săptămâni) – jud. Popa Florin Viorel, gref. Neaga Aurica  – specializat pe fond funciar
 C3   (sala 9, marţi, ora 8:30, săptămânal) – jud. Gherman Natalia Monica Laura, gref. Seica Adina – specializat pe fond funciar 
 C4   (sala 64, joi, ora 8:30, la două săptămâni) – jud. Gavra Corina Marilena, gref. Olaru Sanda
 C5   (sala 3, marţi, ora 8:30, la două săptămâni) – jud. Sandu Florentina, gref. Baciu Carmen Maria
 C6   (sala 64, miercuri, ora 8:30, săptămânal) – jud. Secara Mariana, gref. Buzgău Andrada - specializat pe familie şi minori
 C7   (sala 8, vineri, ora 8:30, săptămânal) – jud. Chiriac Sorin, gref. Focşa Daniela
 C8   (sala 9, joi, ora 8:30, săptămânal) – jud. Rugină Oana Elena, gref. Marian Alina Mihaiela
 C9   (sala 3, miercuri, ora 8:30, săptămânal) – jud. Gligor Laura, gref. Maier Mihaela – specializat pe familie şi minori
 C10 (sala 9, luni, ora 8:30, la două săptămâni) – jud. Burle Mircea, gref. Cmeciu Camelia Monica
 C11 (sala 9, vineri, ora 8:30, săptămânal) – jud. Birău Vladimir, gref. Negruţ Maria Alina
 C12 (sala 3, vineri, ora 8:30, săptămânal) – jud. Paşcu Maria Elena, gref. Racolţa Lenuţa 
 C13 (sala 8, joi, ora 8:30, la două săptămâni) – jud. Ursu Laura Cornelia, gref.  Şandor Felicia 
 C14 (sala 8, luni, ora 8:30, la două săptămâni) – jud. Ciuma Ovidiu George, gref. Domocoş Claudia
 C15 (sala 8, marţi, ora 8:30, săptămânal) – jud. Stamatiu Oreste, gref. Zăvelcă Mariana – specializat pe fond funciar
 C16 (sala 3, joi, ora 8:30, săptămânal) – jud. Teaha Marcela Daniela, gref. Vârtop Ioana – specializat pe familie şi minori 
 C17 (sala 8, miercuri, ora 8:30, la două săptămâni) – jud. Froicu Diana, gref. Laza Cosmina 
 C18 (sala 8, miercuri, ora 8:30, la două săptămâni) – jud. Miron Carmen Gabriela, gref.  Vicol Lucia Andreea 
 C19 (sala 9, luni, ora 8:30, la două săptămâni) – jud. Leaş Alin Ionuţ, gref. Boroş Paraschiva  - complet de stagiar
 C20 (sala 9, miercuri, ora 8:30, la două săptămâni) – jud. Florea Corina Maria, gref. Şerbănescu Laura
 C21 (sala 3, luni, ora 8:30, la două săptămâni) – jud. Iova Camelia Emilia, gref.  Bogdan Anamaria
 C22 (sala 3, marţi, ora 8:30, la două săptămâni) – jud. Hulea Radu Cătălin, gref. Sîrmă Nicoleta
 C23 (sala 3, luni, ora 8:30, la două săptămâni) – jud. Crişan April Mihaela,  gref. Bodo Monica -complet de stagiar
 C24 (sala 9, miercuri, ora 8:30, la două săptămâni) – jud. Chichineşdi Anamaria, gref. Maghiar Cornelia
 C25 (sala 8, joi, ora 8:30, la două săptămâni) – jud. Kegyes Monika, gref. Codrean Remus
 C26 (sala 9, joi, ora 8:30, la două săptămâni) – jud. Popa Ioana Florentina, gref. Stoian Ana
 C27 (sala 9, vineri, ora 8:30, la două săptămâni) – jud. Oniţa Delia Anca, gref. Mihele Florina
 
Complete soluţionare Cereri în anulare (art. 1024 Cod Procedură Civilă)
 
Nr complet
Judecători
Grefieri
Ziua şi ora şedinţei
Sala de judecată
CAA1
Gavra Corina Marilena
Verdeş Maria
Olaru Sanda
Alexa Florica
Joi, ora 13
Sala nr. 64
CAA2
Sandu Florentina
Stamatiu Oreste
Baciu Carmen
Zăvelcă Mariana
Marţi, ora 13
Sala nr. 3
CAA3
Ciuma Ovidiu
Kegyes Monika
Domocoş Claudia
Codrean Remus
Luni, ora 13
Sala nr. 8
CAA4
Burle Mircea
Hulea Radu Cătălin
Cmeciu Camelia Monica
Sîrmă Nicoleta
Marţi, ora 13
Sala nr. 3
CAA5
Popa Florin
Iova Camelia Emilia 
Neaga Aurica
Bogdan Anamaria 
Luni, ora 8:30
Sala nr. 8
CAA6
Florea Corina Maria
Miron Carmen Gabriela
Şerbănescu Laura
Vicol Lucia Andreea
Miercuri, ora 13
Sala nr. 8
CAA7
Ursu Laura Cornelia
Paşcu Maria Elena
Şandor Felicia
Racolţa Lenuţa
Joi, ora 13
Sala nr. 8
CAA8
Gligor Laura
Rugină Oana Elena
Maier Mihaela
Marian Alina Mihaiela
Joi, ora 13
Sala nr. 9
 
  
B.   COMPLETE PENALE:
 
  P1 (sala 6, miercuri) – jud. Timiş Ioan, gref. Paul Anca-Sonia
  P2 (sala 6, luni) – jud. Crăciun Crenguţa Julieta, gref. Doboş Florica
  P3 (sala 6, marţi) – jud. Hambaraş Ciprian, gref.  Bere Ana Otilia – specializat pe minori
  P5 (sala 6, joi) – jud. Racolţa Marian, gref. Cireap Ioana Nicoleta – specializat pe corupţie
  P6 (sala 6, vineri) – jud. Ivanovics Eniko Silvia, gref. Tunduc Bojtor Mădălin
  P7 (sala 64, marţi) – jud. Gruescu Maria, gref. Popa Livia
  P8 (sala 64, vineri) – jud. Udroiu-Lucian Delia, gref. Boniş Maria Otilia

Judecator drepturi si libertati: săptămânal câte un judecător, conform planificării.
 
Judecător delegat la Penitenciarul Oradea: Ţoţu Cristina

 

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

 

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 


Programe şi strategii

...

Competenţa şi instanţele arondate

 

Competenţa şi instanţele arondate
a. Competenţa materială
    Activitatea Judecătoriei Oradea priveşte judecarea în primă instanţă a cauzelor de natură civilă, comercială şi penală, potrivit competenţei stabilite prin Codul de procedură civilă, respectiv penală.
De asemenea, Judecătoria este competentă în materie de executare silită, să încuviinţeze începerea executării de către executorul judecătoresc şi să soluţioneze contestaţiile la executare; în domeniul penal are spre soluţionare cauze care vizează punerea în executare a hotărârilor penale definitive şi incidentele ivite în cursul executării acestora.
 
b. Competenţa teritorială
    În jurisdicţia Judecătoriei intră municipiul Oradea şi alte 105 localităţi, conform H.G. nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii. Astfel, din circumscripţia Judecătoriei Oradea fac parte:
 
MUNICIPIUL: Oradea
COMUNELE:

 

1. Biharia
6. Diosig
11. Ineu
16. Roşiori
21. Sîntandrei
2. Borş
7. Drăgesti
12. Lăzăreni
17. Săcădat
22. Sîrbi
3. Cetariu
8. Girişu de Cris
13. Nojorid
18. Sălard
23. Tămăşeu
4. Ciuhoi
9. Hidişelu de Sus
14. Oşorhei
19. Sânnicolau Român
 
5. Copăcel
10. Husasău de Tinca
15. Paleu
20. Sînmartin
 

 

PENALĂ
 
   (1) Judecătoria judecă în primă instanţă toate infracţiunile, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe.
   (2) Judecătoria soluţionează şi alte cazuri anume prevăzute de lege.
 
CIVILĂ
 
Judecătoriile judecă:

1. în primă instanţă, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani:
a) cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel;
b) cererile referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, potrivit legii;
c) cererile având ca obiect administrarea clădirilor cu mai multe etaje, apartamente sau spaţii aflate în proprietatea exclusivă a unor persoane diferite, precum şi cele privind raporturile juridice stabilite de asociaţiile de proprietari cu alte persoane fizice sau persoane juridice, după caz;
d) cererile de evacuare;
e) cererile referitoare la zidurile şi şanţurile comune, distanţa construcţiilor şi plantaţiilor, dreptul de trecere, precum şi la orice servituţi sau alte limitări ale dreptului de proprietate prevăzute de lege, stabilite de părţi ori instituite pe cale judecătorească;
f) cererile privitoare la strămutarea de hotare şi cererile în grăniţuire;
g) cererile posesorii;
h) cererile privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe;
i) cererile de declarare judecătorească a morţii unei persoane;
j) cererile de împărţeală judiciară, indiferent de valoare;
k) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti;

2. căile de atac împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege;

3. orice alte cereri date prin lege în competenţa lor.

 


Hotărâri de colegiu