Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

                       
         ​

Adresa Judecătoriei ORADEA este: Oradea, Parcul Traian nr. 10, jud. Bihor;

 
 
Telefon: 0259.412047 -centrală
              0259.432456 -centrală    
 
    Fax:   0359/432758
 
REGISTRATURĂ: fax  0359432757, e-mail:   jud-oradea-reg@just.ro
Pentru:
- cereri de chemare în judecată;
- orice alte acte necesare a fi depuse în dosarele aflate pe rolul instanţei, între termenele de judecată.
- in cazul comunicării actelor prin poşta electronică, anexele vor fi de preferat în format pdf (Acrobat Reader).

  

ARHIVĂ e-mail:   jud-oradea-reg@just.ro
Pentru:
- cereri de eliberare copii din dosar;
- cereri de investire cu formulă executorie;
- cereri pentru legalizarea hotărârilor judecătoreşti;
- cereri de eliberare certificat de grefă.


 

Alte contacte:
 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea http://pcaoradea.mpublic.ro
Inspectoratul de Politie Bihor http://bh.politiaromana.ro
Baroul de avocati Bihor www.baroul-bihor.ro
Centrul de Mediere Oradea: tel. 0259-475.577, e-mail bihor@ucmro.ro
Serviciul de Probaţiune: tel. 0259-412574, e-mail probatiune.bihor@just.ro
Consiliul Superior al Magistraturii  www.csm1909.ro
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti www.just.ro
Ministerul public www.mpublic.ro
Institutul Naţional al Magistraturii www.inm-lex.ro
Scoala Nationala de Grefieri www.grefieri.ro  
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  www.scj.ro
Curtea Constituţională  www.ccr.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului  www.echr.coe.int
Comisia Europeană  http://ec.europa.eu
Portalul instanţelor http://portal.just.ro

E-mail:
       ​jud-oradea-reg@just.ro

Persoane de contact:
       judecător Hambaraș Ciprian

 


Camere de lucru cu publicul

​       Există şapte săli de judecată.  Dintre acestea, Sala nr. 1 şi Sala nr. 3 sunt amenajate pentru judecarea cauzelor penale.

  Accesul publicului

           Programul cu publicul este asigurat zilnic la:
 
           Biroul de prelări acte : locul unde se depun cererile de către părţi în vederea înregistrării, se repartizează aleatoriu dosarul către completul de judecată;
 
          Programul este: luni-joi orele 9:00-11:30,
                                   vineri  orele 9:00-11:00.
 
          Asociaţii, Fundaţii, Sindicate, Organizaţii Patronale
                             Preluare, eliberare acte:
                                     Marţi  - ora 10:00 – 12:00, Arhiva penală a judecătoriei Oradea
                            
                             Şedinţă: sală - camera de consiliu:
                                     Joi - ora 8:30 - complinire lipsuri, -doar pentru cererile depuse in ziua de Marti -Arhiva penală a judecătoriei Oradea
                                     Joi - ora 14:30 - sală - camera de consiliu
          
Atenţie:
în vederea fluidizarii activitatii compartimentului si a unei bune informari a justitiabililor, aveti posibilitatea de a consulta sectiunea - Informatii de interes public.
 
Lucrările definitive la
 - data de 28.06.2018 se vor ridica de la arhiva Judecătoriei Oradea în timpul programului de activitate a acestui compartiment în data de 03.07.2018 între orele 09:00 - 11:00
- data de 05.07.2018 se vor ridica de la arhiva Judecătoriei Oradea în timpul programului de activitate a acestui compartiment în data de 10.07.2018 între orele 09:00 – 11:00
 
          Registratură : locul în care se depun cereri ulterioare înregistrării unui dosar, petiţii sau memorii, unde se primeşte corespondenţa scrisă referitoare la dosare; tot aici se solicită dovada necesară prelungirii dreptului de circulaţie în cazul unui dosar care are ca obiect infracţiuni la legea circulaţiei pe drumurile publice, precum si eliberarea dovezii de înregistrare a plângerii contravenţionale pentru sancţiuni aplicate la legea circulaţiei pe drumurile publice.
         
         Programul este zilnic între orele 8:30-12:00,
                              
 
         Arhivă penală, civilă : locul în care se pot consulta dosarele în curs de judecată de către parţi, unde se eliberează înscrisuri originale aflate la dosar sau certificate de grefă, copii legalizate de pe înscrisuri sau hotărâri.
 
         Programul este luni-joi orele 8:30-12:30 
                                vineri orele 8:30-11:30
        
         Dosarele arhivate în arhiva veche pot fi consultate numai joi între orele 8:30-12:30
         Copii după înscrisuri se pot solicita marţi şi joi între orele 8:30-12:30.
 
         Sălile de judecată: Şedinţele de judecată încep la ora 8:00 sau la o altă ora înscrisă în citaţie.
 
          Accesul în birourile judecătorilor şi ale grefierilor este interzis pentru justiţiabili, avocaţi şi public.
          Procurorii au asigurat un birou separat pentru consultarea dosarelor.
 
          Repartizarea cauzelor are loc prin sistem aleatoriu computerizat. Instanţa a stabilit, prin hotărâre a colegiului de conducere, parametrii de configurare a aplicaţiei ECRIS: stabilirea completelor, stabilirea punctajul maxim si număr maxim de cauze pe complet, punctajul asociat obiectelor cauzelor.”
 

Program de funcţionare

 
            
    
 
                           Program cu publicul:
 
                 Program de lucru în instanţă:
                                - luni, marti, miercuri, joi, vineri  orele 8:00 - 16:00.
 
                Sedinţele de judecată încep de regulă la ora 8 sau la ora înscrisă în citaţie.
 
                Program Biroul de preluări acte:
                               - luni-vineri intre orele 8:30 – 11:30.
                 
                Program  Asociaţii, Fundaţii, Sindicate, Organizaţii Patronale
                             
                     Preluare, eliberare acte:
                                Marţi  - ora 10:00 – 12:00, arhiva penală a  Judecătoriei Oradea

                     Şedinţă cameră de consiliu:
                               Joi – ora 8.30, complinire lipsuri (DOAR PENTRU CERERILE DEPUSE MARTEA) - arhiva penală a
Judecătoriei Oradea
                               Joi - ora 14:30, sală - cameră de consiliu
                 
          Atenţie:
              -în vederea fluidizarii activitatii compartimentului si a unei bune informari a justitiabililor, aveti posibilitatea de a consulta sectiunea - Informatii de interes public.
 
                Program Registratură:
                              - luni - vineri intre orele  8:30 - 12:00.
 
                Program Arhivă:
                              - luni - vineri intre orele  8:30 - 12:30.
 
                Program Arhiva Veche:
                             - joi orele intre orele 8:30 - 12:30.
 
                Program Birou informare şi relaţii publice:
                             - luni orele 8:00-18:00, 
                             - marti, miercuri, joi, vineri orele 8:00 - 16:00.
                            Telefon 0786306684 – judecator Hambaras  Ciprian
  

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta