Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

             Judecatoria Oradea îşi desfăşoară activitatea în clădirea Palatului de Justitie, Parcul Traian nr.10, cod 410033, localitatea Oradea, judeţul Bihor.

            Judecătoria Oradea îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei României şi a Legii 304/2004 privind organizarea judiciară. 
             Actele normative privind organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar sunt disponibile pe site-ul CSM.
             În cadrul acestei judecătorii funcţionează doua secţii: Secţia civilă şi Secţia penală. Activitatea economică, financiară şi administrativă a Judecătoriei Oradea este asigurată de departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul Tribunalului Bihor.
 
         

Actualitate

        Date cu caracter personal

 


Informaţii de interes public

 
 
    ANUNT -  în perioada vacanţei judecătoreşti,  respectiv lunile IULIE – AUGUST 2019, activitatea cu publicul a compartimentului ASOCIAŢII, FUNDAŢII, SINDICATE, ORGANIZAŢII PATRONALE, este suspendată.
 
Lucrările definitive la

  - data de 27.06.2019 se vor ridica de la arhiva Judecătoriei Oradea în timpul programului de activitate a acestui compartiment în data de 02.07.2019 între orele 09:00 - 11:00

  - data de 04.07.2019 se vor ridica de la arhiva Judecătoriei Oradea în timpul programului de activitate a acestui compartiment în data de 09.07.2019 între orele 09:00 – 11:00
 
          
   
          ANUNT -  Decizia Nr. 10-2019 - Judecatoria Oradea.pdfDecizia Nr. 10-2019 - Judecatoria Oradea.pdf
 
           Art.1. În aplicarea art 1 din HG nr 171/2019, ziua liberă de 16 august 2019 va fi recuperată de personalul Judecătoriei Oradea prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru cu o oră în fiecare zi, în perioada 19 - 28 august 2019 inclusiv (8 zile lucrătoare), cu excepţia magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţei judecătoreşti implicaţi în soluţionarea proceselor cu termen în 16 august 2019.
            Art.2. În data de 16 august 2019, compartimentele Arhivă, Registratură şi Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul nu vor avea program cu publicul.
            Art 3. Personalul aflat în concediu de odihnă în data de 16 august 2019 nu va avea program de lucru prelungit, conform art 1, zilele de concediu de odihnă urmând a fi înregistrate corespunzător în evidenţele instanţei.
           Art.4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa personalului Judecătoriei Oradea prin comunicare către secţiile şi compartimentele instanţei, prin publicare pe intranetul instanţei şi se postează pe portalul acesteia pentru aducerea la cunoştinţa publicului. 
 
 
          ANUNT - Decizia Nr. 07 2019 - Judecatoria Oradea.pdfDecizia Nr. 07-2019 - Judecatoria Oradea.pdf 
 
           Art.1. În aplicarea art 1 din HG nr 171/2019, ziua liberă de 30 aprilie 2019 va fi recuperată de personalul Judecătoriei Oradea prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru cu o oră în fiecare zi, în perioada 06 mai- 15 mai 2019 inclusiv (8 zile lucrătoare), cu excepţia magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţei judecătoreşti implicaţi în soluţionarea proceselor cu termen în 30 aprilie 2019.
            Art.2. În data de 30 aprilie 2019, compartimentele Arhivă, Registratură şi Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul nu vor avea program cu publicul.
            Art 3. Personalul aflat în concediu de odihnă în data de 30 aprilie 2019 nu va avea program de lucru prelungit, conform art 1, zilele de concediu de odihnă urmând a fi înregistrate corespunzător în evidenţele instanţei.
           Art.4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa personalului Judecătoriei Oradea prin comunicare către secţiile şi compartimentele instanţei, prin publicare pe intranetul instanţei şi se postează pe portalul acesteia pentru aducerea la cunoştinţa publicului. 
 
 
         Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Oradea din data de 27.02.2019 a decis, ca formă de protest faţă de modul de adoptare şi dispoziţiile OUG nr. 7/2019, ca şedinţele de judecată să fie suspendate în intervalul orar 11.00-12.00, începând cu data de 28.02.2019 şi până la data de 08.03.2019.  
      
        În 24 şi 31 decembrie 2018, compartimentele Arhivă, Registratură şi Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul nu vor avea p rogram cu publicul.
         Decizie   :    Decizie Zile Libere 24 si  31 Decembrie 2018 .pdfDecizie Zile Libere 24 si 31 Decembrie 2018 .pdf
 
       ANUNT  Programul registraturii şi al arhivei în perioada vacanţei judecătoreşti (1.07-31.08.2018):
                Registratură:   zilnic: 9-11         
                    Arhiva civilă:   Marţi & Joi: 9-11
                    Arhiva penală:   Marţi & Joi: 9-11
 
       Activitatea cu publicul a compartimentului ASOCIAŢII, FUNDAŢII, SINDICATE, ORGANIZAŢII PATRONALE, este suspendată pe aceasta perioada.
 
 
            ANUNT - Decizia Nr. 25 2018 - Judecatoria Oradea.pdfDecizia Nr. 25-2018 - Judecatoria Oradea.pdf
 
             Art.1. În aplicarea art 1 din HG nr 595/2018, zilele libere din 16 și 17 august 2018, vor fi recuperate de personalul Judecătoriei Oradea prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru cu o oră în fiecare zi, în perioada 14.08 - 07.09.2018 (16 zile lucrătoare), cu excepţia magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţei judecătoreşti implicaţi în soluţionarea proceselor cu termene în 16 și 17 august 2018 şi participanţilor în aceste procese.
            Art.2. În 16 și 17 august 2018, compartimentele Arhivă, Registratură şi Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul nu vor avea program cu publicul.
           Art 3. Personalul aflat în concediu de odihnă în 16 și 17 august 2018 nu va avea program de lucru prelungit, conform art 1, zilele de concediu de odihnă urmând a fi înregistrate corespunzător în evidenţele instanţei.
           Art.4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa personalului Judecătoriei Oradea prin comunicare către secţiile şi compartimentele instanţei, prin publicare pe intranetul instanţei şi se postează pe portalul acesteia pentru aducerea la cunoştinţa publicului.
  
             RAPORT LEGEA 544   RAPORT EVALUARE LEGE 544-JUDECATORIA ORADEA.pdfRAPORT EVALUARE LEGE 544-JUDECATORIA ORADEA.pdf
   
 
             ANUNT - DECIZIA NR 5-2017-jo.pdfDECIZIA NR 5-2017 - Judecatoria Oradea.pdf
 
             Ziua liberă din data de 2 iunie 2017, va fi recuperată de către personalul Judecatoriei Oradea, prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru cu o oră în fiecare zi, în perioada 23 mai 2017 – 6 iunie 2017 (8 zile lucrătoare), cu exceptia magistratilor si altor categorii din cadrul instantelor judecatoresti implictate in solutionarea proceselor cu termen in data de 2 iunie 2017.
             În data de 2 iunie 2017 compartimentele Arhivă, Registratură şi Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul nu vor avea program cu publicul.
            Atentie: in perioada 30.05.2017-05.06.2017 activitatea compartimentului Asociatii, Fundatii, Sindicate, Organizatii Patronale, este suspendata
            Lucrarile definitive la data de 26.05.2017 se vor ridica de la arhiva Judecatoriei Oradea in timpul programului de activitate  a acestui compartment in data de 30.05.2017 intre orele 09:00-12:00..
          
 
   
 
COMUNICAT 
 
 Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Oradea, reunită în data de 16.09.2016, a hotărât:
    1. Susţinerea Memorandumului privind justiţia transmis de AMR si UNJR, inclusiv a punctului 18 propus de Curtea Militară de Apel;
    2. Susţinerea solicitării adresate puterii executive de a aplica hotărârile date de ICCJ în recursurile în interesul legii şi hotărârile judecătoreşti pronunţate în concordanţă cu normele legale în vigoare;
    3. Susţinerea solicitării adresate Guvernului de a emite acte normative doar cu respectarea legii de abilitare date de Parlament şi a normelor constituţionale;
    4. Susţinerea aplicării nediscriminatorii a actelor normative de către Guvern pentru toţi destinatarii lor;
    5. Susţinerea demersului privind sesizarea Avocatului Poporului pentru a iniţia controlul de constituţionalitate a OUG nr. 43/2016;
    6. Reunirea Adunării Generale în data de 11.10.2016 în vederea luării unei hotărâri privind iniţierea unei eventualeforme de protest.
              
Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
         
                                            

Contact

Adresa Judecătoriei ORADEA este: Oradea, Parcul Traian nr. 10, jud. Bihor;
 
 
Telefon: 0259.412047 -centrală
              0259.432456 -centrală    
 
    Fax:   0359/432758
 
E-mail:
             jud-oradea-reg@just.ro
 
 
REGISTRATURĂ: fax  0359432757, e-mail:   jud-oradea-reg@just.ro
Pentru:
- cereri de chemare în judecată;
- orice alte acte necesare a fi depuse în dosarele aflate pe rolul instanţei, între termenele de judecată.
- in cazul comunicării actelor prin poşta electronică, anexele vor fi de preferat în format pdf (Acrobat Reader).
  
ARHIVĂ e-mail:   jud-oradea-reg@just.ro
Pentru:
- cereri de eliberare copii din dosar;
- cereri de investire cu formulă executorie;
- cereri pentru legalizarea hotărârilor judecătoreşti;
- cereri de eliberare certificat de grefă.