Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

Judecătoria Oneşti         
str. Tineretului nr.1                                                                                tel.  0234311224 - grefier şef
loc. Oneşti, jud. Bacău                                                                                  0234317484 - executări penale
cod 601068                                                                                                  0234311913 - preşedinte
                                                                                                             fax.  0234326170
                                                                                                                    0234317484 - executări penale

   
 
         Începând cu anul 1973, Judecătoria Oneşti îşi are sediul în Oneşti, str. Tineretului nr. 1 şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ambele modificate prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 387/22.09.2005, modificată prin Hotărârea nr. 352/10.05.2006, cât şi alte acte normative privitoare la organizarea şi funcţionarea activităţii autorităţii judecătoreşti.
 
 
 
BIROURI PERSONAL DE CONDUCERE
PREŞEDINTE: judecător Anca Crăciun, ET.1, CAM. 20
VICEPREŞEDINTE: judecător  Daniel-Eugen Adam, ET. 1, CAM. 24
GREFIER ŞEF: grefier , ET.1, CAM. 21
BIROU PURTĂTOR DE CUVÂNT
Judecător Anca Crăciun , ET. 1, CAM. 20
Judecător Daniel-Eugen Adam - înlocuitor
REGISTRATURĂ
Judecător de serviciu: parter, cam.10
Program cu publicul: zilnic, între orele 9:00 - 13:00
Judecător Anca Crăciun , ET. 1, CAM. 20
Judecător Daniel-Eugen Adam - înlocuitor
Grefier Ciochină Gabriela
Grefier Vrînceanu Dalia Nicoleta - înlocuitor
ARHIVĂ
Legalizări: parter, cam. 11
Program cu publicul: zilnic, între orele 9:00 - 13:00
Judecător Daniel-Eugen Adam 
Judecător Anca Crăciun - înlocuitor
BIROU EXECUTĂRI PENALE
Parter, cam. 15
Program cu publicul: zilnic, între orele 9:00 - 13:00 .
01.01.2017 - 30.06.2017
Judecător Stroe-Munteanu Liliana
Judecător Tomozei Adrian
01.07.2017 - 31.12.2017
Judecător Lazăr Amalia
Judeecător Stroe-Munteanu Liliana

Grefier Ichim Maria
Grefier Blanaru Ionuţ
BIROU EXECUTĂRI CIVILE
Parter, cam. 15
Program cu publicul: zilnic, între orele 9:00 - 13:00 .
BIROU PERSOANE JURIDICE
Etajul 1, cam. 22
Program cu publicul: Luni, între orele 10:00 - 14:00 .
 BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Etajul 1 cam. 17
Program zilnic, între orele 9:00 - 13:00 şi miercuri între orele 16:00 - 19:00
Judecător Anca Crăciun , ET. 1, CAM. 20
Judecător Daniel-Eugen Adam - înlocuitor
Grefier Vrînceanu Dalia Nicoleta
Grefier Fekete Eliza-Nicoletta - înlocuitor
                   

La Judecătoria Oneşti nu sunt organizate secţii penală, respectiv civilă.
 
Începând cu data de 01.11.2009 s-au desfiinţat completele specializate aşa cum s-a stabilit prin Hotărârea C.S.M. nr. 908/29.10.2009
                                                                                                                                
 

Istoric

Judecătoria Oneşti s-a înfiinţat în anul 1908 şi a funcţionat în acelaşi sediu până în anul 1952.
           În anul 1938 s-a construit un nou sediu pentru Judecătoria rurală din Oneşti. În timp, activitatea instanţei a fost influenţată de reorganizarea administrativ-teritorială, când competenţa teritorială a cunoscut extinderi sau restrângeri, după caz.
          Din anul 1968 s-au desfiinţat regiunile şi raioanele, reînfiinţându-se judeţele, prin adoptarea Legii nr. 12/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României. Tot în acest an, oraşul Oneşti (Gheorghe Gheorghiu-Dej) este organizat ca municipiu având în componenţă mai multe localităţi şi se reînfiinţează Judecătoria Oneşti.
           La data de 18 iulie 1973 s-a dat în folosinţă noul sediu al Judecătoriei Oneşti, pe str. Tineretului nr.1. În aceiaşi clădire mai funcţionau Procuratura, Notariatul de Stat şi Colectivul de Avocaţi.
           În prezent, în clădire îşi desfăşoară activitatea doar Judecătoria Oneşti şi Baroul de Avocaţi.
          În privinţa competenţei materiale s-au produs, de asemenea, schimbări semnificative de la o perioadă la alte, acestea fiind stabilite de fiecare dată prin lege.