Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 Prezentare 

 


Actualitate

 Actualitate


În perioada 12 aprilie – 16 aprilie 2021, programul cu publicul al Compartimentului Registratură/Arhivă va fi redus, acesta urmând a se desfăşura între orele 09:00 – 11:00.
Începând cu data de 19 aprilie 2021, se va reveni la programul normal, respectiv 09:00 – 13:00.”


 


Informaţii de interes public

 Informatii 

 

 Acces la date cu caracter personal


Judecătoria Olteniţa este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 3270.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Judecătoria Olteniţa  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este administrarea justiţiei.

Conform legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodata, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţiala a acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa Judecătoriei Olteniţa Bd. Tineretului nr.123, 915400 – Olteniţa, judeţul Călăraşi, sau o puteţi depunde personal la Registratura instituţiei.

Judecătoria Olteniţa, în calitate de operator de date cu caracter personal este obligată să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Exercitarea dreptului de acces la date este gratuită pentru o singura solicitare în cursul unui an.

În vederea apărării drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Judecătoriei Olteniţa, pot înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia situat în Bulevardul Magheru, nr. 28-30, Sector 1, Bucureşti, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.

Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la  înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către Judecătoria Olteniţa.

Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon  0242/511.880.  

- sau puteţi obţine de pe pagina de internet: http://portal.just.ro la Judecătoria Olteniţa, secţiunea Informaţii de interes public, Acces la date cu caracter personal

  Contact