Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1213/269/2008
Data inregistrarii14.04.2008
Data ultimei modificari:24.01.2013
Sectie:...
Materie:Civil
Obiect:succesiune - IEŞIRE DIN INDIVIZIUNE
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
TUDOR IONReclamant
MITRAN ELENAPârât
TUDOR GHERGHINAPârât
TUDOR CONSTANTINPârât
TUDOR FLORINPârât

Şedinţe

14.05.2008
Ora estimata:
Complet: C6
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea. Admite cererea reconvenţională. Completează masa succesorală rămasă dem pe urma defunctei Tudor Petra,decedata la 6.10.1995, a cărei succesiune a fost dezbătută de BNP Oltenita la data de 16.01.1996, eliberându-se CM nr.28/1996, cu terenurile reconstituite pe numele defunctei, conf.titlului de proprietate ne.32577/1996, în suărafaţă de 2,77 ha intravilan in com.Fundeni, jud.CL. Constata deschisa succesiunea defunctuluiTudor Ion, decedat la 4.12.1997, că mostenitorii acestuia sunt paratii reclamanti Tudor Constantin si Tudor Florin, in calitate de fiii, cu câte o cotă de 3/8 fiecare şi parata reclamantă Tudor Gherghina, in calitate de sotie supravietuitoare, cu o cotă de 2/8. Dispune ieşirea din indiviziune. Ia act de tranzacţia intervenită între părţi şi constinţeste învoiala acestora. JUDECATORIA OLTENITA TRANZACTIE Incheiata azi 14.05.2008 intre: Subsemnatii :TUDOR ION, domiciliat in comuna Fundeni Judetul Calarasi ,MITRAN ELENA, domiciliata in comuna Fundeni Judetul Calarasi ,TUDOR GHERGHINA domiciliata in comuna Fundeni Judetul Calarasi , TUDOR CONSTANTIN, domiciliat in comuna Fundeni Judetul Calarasi, TUDOR FLORINdomiciliat in Bucuresti str. Prof. dr. Ion Cantacuzino nr. 10, sector 1 parti in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. 1213 /269/2008 al judecatoriei Oltenita, am decis partajarea bunurilor detinute confort titlului de proprietate nr. 32577/15.02.1996 al Comisiei de Fond Funciar al Judetului Calarasi in suprafata de 2,77 ha. astfel: Subsemnatul TUDOR ION, domiciliat in comuna Fundeni Judetul Calarasi , primesc in deplina proprietate si posesie: - 0,44 ha teren arabil extravilan situat in comuna Fundeni, judetul Calarasi, in tarlaua 7, parcela 44, lot 1, terenul avand urmatoarele vecinatati: la N- Mihale Cornel , la E- drum, la S- Mitran Elena, la V- antena - 0,44 ha teren arabil extravilan situat in comuna Fundeni, judetul Calarasi, in tarlaua 30, parcela 21, lot 1, terenul avand urmatoarele vecinatati: la N- Androne Stefan , la E- Antena, la S- Mitran Elena, la V- drum. - 0,05 ha teren vii extravilan situat in comuna Fundeni, judetul Calarasi, in tarlaua 37/1, parcela 26, terenul avand urmatoarele vecinatati: la N- Drum , la E- Stoian Maria, la S- Drum, la V- Mihalache Dumitru . Subsemnata MITRAN ELENA, domiciliata in comuna Fundeni Judetul Calarasi primesc in deplina proprietate si posesie: - 0,44 ha teren arabil extravilan situat in comuna Fundeni, judetul Calarasi, in tarlaua 7, parcela 44, lot 2, terenul avand urmatoarele vecinatati: la N- Tudor Ion , la E- drum, la S- Tudor Florin, Tudor Constantin, Tudor Gherghina, la V- antena - 0,43 ha teren arabil extravilan situat in comuna Fundeni, judetul Calarasi, in tarlaua 30, parcela 21, lot 2, terenul avand urmatoarele vecinatati: la N- Tudor Ion , la E- Antena, la S- Tudor Florin, Tudor Constantin, Tudor Gherghina , la V- drum. - 0,05 ha teren vii extravilan situat in comuna Fundeni, judetul Calarasi, in tarlaua 37/13, parcela 4, terenul avand urmatoarele vecinatati: la N- Drum , la E- Vasile Anghel, la S- Drum, la V- Tudor P. C-tin . Subsemnatii TUDOR GHERGHINA, domiciliata in comuna Fundeni Judetul Calarasi , TUDOR CONSTANTIN, domiciliat in comuna Fundeni Judetul Calarasi, TUDOR FLORINdomiciliat in Bucuresti str. Prof. dr. Ion Cantacuzino nr. 10, sector 1 primesc in deplina proprietate si posesie in indiviziune, Tudor Gherghina avand cota de 2/8 iar Tudor Constantin si Tudor Florin avand fiecare cota de 3/8 : - 0,43 ha teren arabil extravilan situat in comuna Fundeni, judetul Calarasi, in tarlaua 7, parcela 44, lot 3, terenul avand urmatoarele vecinatati: la N- Mitran Elena , la E- drum, la S- most. Marin D. Nicolae, la V- antena - 0,44 ha teren arabil extravilan situat in comuna Fundeni, judetul Calarasi, in tarlaua 30, parcela 21, lot 3, terenul avand urmatoarele vecinatati: la N- Mitran Elena, la E- Antena, la S-Ogarcuţa Petra, la V- drum. - 0,05 ha teren vii extravilan situat in comuna Fundeni, judetul Calarasi, in tarlaua 37/7, parcela 4, terenul avand urmatoarele vecinatati: la N- Drum , la E- Mihalache Elena, la S- Drum, la V- Vlad Gheorghe . Prezenta tranzactie reprezinta vointa noastra liber exprimata si a fost incheiata pentru a solutiona dosarul nr. 1213 /269/2008 al Judecatoriei Oltenita judetul Calarasi , noi partile declaram ca nu mai avem nici o pretentie actuala sau viitoare cu privire la bunurile ce se impart. Urrmează numele, CNP-urileşi semnăturile părţilor DEFINITIVĂ Pronunţată azi,.14.05.008, în şedinţă publică.
Document:    

07.05.2008
Ora estimata:
Complet: C6
Tip solutie:
Solutia pe scurt: La cererea părţilor de a se amâna cauza pentru a încheia tranzacţie
Document:    


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.