Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate


R O M Â N I A
JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC
JUDEŢUL HARGHITA​
CONTESTAŢII

 

formulate în baza Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic 

 

        Vă solicităm, în vederea soluţionării cât mai urgente a contestaţiei dvs., ca trimiterea contestaţiei prin poștă electronică la adresa: legea136-judodorhei@just.ro  să o comunicaţi persoanei desemnate din cadrul Judecătoriei Odorheiu Secuiesc,  la numărul de telefon 0752 343 004.

 

PREȘEDINTE 

 MĂLĂIEŞIU GABRIELA RAMON​A

 
-------------------------------------------------------------------------------------------


R O M Â N I A
JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC
JUDEŢUL HARGHITA​


DECIZIA NR. 8

din 9 septembrie 2020​ 

 

Mălăieşiu Gabriela Ramona, judecător cu atribuţii de preşedinte al Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, conform Ordinului de serviciu nr.76 din 24 august 2020 al preşedintelui Curţii de Apel Târgu Mureş,

 

Potrivit dispoziţiilor art.49 alin.21 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară,

În vederea organizării corespunzătoare şi eficiente a activităţii în cadrul Judecătoriei Odorheiu Secuiesc,

Având în vedere Hotărârea nr.734/12.05.2020 a Consiliului superior al magistraturii – Secţia pentru judecători,

Având în vedere necesitatea respectării în continuare a măsurilor de igienă şi protecţie sanitară speciale în contextul pandemiei, precum şi a măsurilor concrete stabilite prin Decizia nr.4 din 13 mai 2020 a preşedintelui Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, până la încetarea stării de alertă,

În exercitarea atribuţiilor de serviciu prevăzute de art.7 alin.1 lit.a din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului superior al magistraturii nr.1375 din 17 decembrie 2015,

 

D E C I D:​

 

Art.1. În vederea asigurării condiţiilor care să împiedice răspândirea infecţiilor cauzate de SARS-CoV-2 în rândul personalului instanţei, procurorilor, avocaţilor, părţilor şi celorlalţi participanţi la desfăşurarea activităţii de judecată se adoptă măsurile care să permită distanţarea fizică şi protejarea sănătăţii acestora, începând cu 1 septembrie 2020 până la încetarea stării de alertă:

1. Pentru evitarea aglomeraţiei în sălile de judecată preşedintele completului de judecată va dispune întocmirea listei de şedinţă prin gruparea cauzelor pe intervale orare, ţinând seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea şi igienizarea sălilor.

 

2. Jandarmii vor permite accesul în incinta instanţei doar a persoanelor care au calitate de părţi sau participanţi în procesele aflate pe rol doar în intervalul orar menţionat pe lista de şedinţă.

3. Grefierul va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte de începerea şedinţei de judecată. Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare procurorului, părţilor, reprezentanţilor sau avocaţilor acestora se realizează în timpul şedinţei, doar în intervalele orare alocate cauzelor respective, după o prealabilă certificare a identităţii şi calităţii.

4. Strigarea cauzelor pentru amânare fără discuţii se poate face doar în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte.

Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviinţează de preşedintele completului de judecată, în intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă.

5. Se recomandă ca depunerea de cereri sau înscrisuri la dosarul cauzei şi transmiterea lor către părţi să fie făcută prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică, pe cât posibil nu în timpul şedinţei de judecată.

6. Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune în principal prin mijloace de comunicare electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului.

Înscrisurile eliberate se vor transmite în principal prin poştă sau, dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poştă electronică.

7. În măsura în care justiţiabilii nu au posibilitate de a înainta înscrisuri prin fax, e-mail sau servicii poştale sau de a consulta dosarul în format electronic, jandarmii vor permite accesul a maxim două persoane concomitent, cu respectarea distanţării sociale (minim 1,5 metri), pentru arhivă/registratură.

Consultarea dosarelor se va putea face doar în baza unei programări telefonice prealabile, timpul alocat este de 5 minute pentru depunerea actelor şi 15 minute pentru consultarea dosarelor.

8. Programul de lucru cu publicul la compartimentele arhivă/registratură este limitat la 3 ore 8,30 – 11,30.

9. La intrarea în sediul instanţei, persoanelor care solicită accesul jandarmii le vor măsura temperatura corporală, prin utilizarea unui dispozitiv digital de măsurat, cu infraroşu, non-contact, limita maximă admisă pentru accesul în sediul instanţei fiind stabilită la 37,3 oC.

10. Jandarmii nu vor permite accesul în incinta instanţei a persoanelor care prezintă în mod vizibil simptomele comune infecţiilor respiratorii (stare generală alterată, febră, tuse intensă, dificultăţi de respiraţie, înghiţire) şi vor anunţa completul de judecată sau compartimentul la care urma să se prezinte persoana.

11. Personalul instanţei, procurorii, avocaţii şi ceilalţi participanţi au obligaţia ca din momentul intrării până la momentul ieşirii din incinta instanţei să poarte mijloace de protecţie a gurii şi nasului, respectiv acestea să fie acoperite.

12. Jandarmii nu vor permite intrarea sau vor dispune îndepărtarea din instanţă a persoanelor care nu respectă obligaţia de a purta mijloace de protecţie a gurii şi nasului.

13. În timpul şedinţei de judecată persoanele care tuşesc pot fi îndepărtate la cererea preşedintelui completului.

14. Se vor plasa recipiente cu dezinfectant la intrarea  în instanţă şi în compartimentele care lucrează cu publicul.

15. Se iau măsuri zilnice de igienizare a tuturor spaţiilor şi de cel puţin trei ori pe zi se dezinfectează clanţele, balustradele.

16. Ieşirea din instanţă se va face imediat după terminarea cauzei, de către toate părţile, avocaţi, participanţi respectiv de cei care şi-au rezolvat problema la vreun compartiment al instanţei prin intrarea secundară (dinspre Parchet).

17. Accesul la Parchet se face prin intrarea laterală.

Art.2.

Prezenta decizie se comunică personalului instanţei, Parchetului de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc, Baroului Harghita, Baroului Mureş şi se afişează pe pagina de internet a instanţei.

 

 

 

Judecător cu atribuţii de preşedinte,

Mălăieşiu Gabriela Ramona

  


Hot nr 6 / 16.04.2020​

Hot nr.3 / 28.09.2016 +Anexa 1​ (memorandum privind justitia)

Informaţii de interes public


Contact