Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Judecătoria MOTRU  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 
 
 
 
 
Jud. Motru.jpg

 
               Localizare Judecătoria Motru funcţionează în Municipiul Motru,  Bulevardul Trandafirilor nr.3B
   
 
       Judecătoria Motru este autoritatea publică juridica in teritoriu din cadrul sistemului justitiei, subscrisa direct Tribunalului Gorj.
       In vederea funcţionării Judecătoriei Motru , doar la câteva luni de la înfiinţarea acesteia , cu sprijinul Primăriei Motru şi a Prefecturii şi Consiliului Judeţean Gorj, a fost identificat un imobil , care putea răspunde cerinţelor actului de justiţie . 
      Prin Hotărârea nr.23 din 23 deccembrie 1992, a Consiliului Judeţean Gorj, s-a transmis din proprietatea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Motru , în proprietatea Tribunalului Gorj pentru funcţionarea Judecătoriei Motru , o clădire cu parter şi etaj împreună cu o altă clădire ce a constituit spaţiul necesar pentru o centrală termică. 
Terenul aferent de 1446,5 mp din care 711,5 mp reprezenta suprafaţa construită , a fost transmis Ministerului Justiţiei prin Hotărârea nr. 21 din 6 iulie 1993 a Consiliului Local Motru. Efectiv însă, imobilele au fost transmise Tribunalului Gorj la 16 mai 1994 . 
     Clădirea respectivă fusese construită în anii 961-1962, având destinaţia iniţială de fabrică de ciorapi şi apoi, spaţiu comercial . Avea formă dreptunghiulară,cu acoperiş stil terasă şi hidroizolaţie şi fusese edificată din cadre de beton armat.      
      Deşi nu avea la data preluării decât o vechime de 32 ani , ea necesita reparaţii şi transformări structurale , iar spaţiul şi arhitectura ei trebuiau regândite . Lucrările de proiectare au durat câteva luni.
      Termenul pentru finalizarea lucrărilor avansat la câştigarea licitaţiei a fost de 1 an şi s-a dovedit a fi nereal ist. 
      Conducerea de atunci a Tribunaluuli Gorj, preşedintele Sabin Duicu şi contabilul şef Ion Croitoru , au făcut eforturi deosebite pentru impulsionarea ritmului lucrărilor şi pentru scurtarea termenului de dare în folosjnţă, dar constructorul nu a putut fi scos din ritmul lui , lent şi anevoios . 
      Dirginţi de şantier pentru aceste lucrări au fost inginerii Ilie Merfu şi Nicolae Preoteasa-   In final însă, aceste greutăţi au fost date uitării, căci construcţia ( practic una nouă întrucât din vechea clădire s-au mai păstrat doar câteva ziduri şi plafoanele ) , s-a dovedit a fi trainică şi aspectuoasă . 
      Spaţiul afectat judecătoriei , are la parter un hol mare , două săli de şedinţă , încăpătoare , camere pentru arestaţi şi paza acestora , arhiva curentă şi cea depozit, o cameră pentru avocaţi, o alta pentru dactilografe şi una pentru Biroul de Carte Funciară Motru . 
       La etaj au fost amenajate secretariatul şi biroul pentru preşedinte , birouri pentru grefieri , judecători şi o cameră afectată pentru bibliotecă . 
       In această clădire s-au amenajat şi spaţii suficiente pentru activitatea desfăşurată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru . Recepţia preliminară a fost făcută exact la trei ani după începerea lucrărilor, la 9 octombrie 1997 . 
       La recepţia organizată în cadru festiv în ziua de 15 noiembrie 1997 , au fost prezenţi : dl.Valeriu Stoica - Ministrul Justiţiei , dl. Gheorghe Uglean - Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie , dl. V.Teodorescu - Procuror general adjunct al României, dl. Constantin Furtună -Preşedintele Curţii de Apel Craiova, dl.profesor Nicolae Mischie - Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj , dl.Conf.Univ. Pantelimon Manta -Prefectul Judeţului Gorj , dl. Ion lorga - Primarul oraşului Motru , d.nii Vasile Ungureanu, Ştefan Popescu - Bejat şi Ion Huidu - deputaţi şi senatori de Gorj . 
       Clădirea este deocamdată suficientă pentru activitatea instanţei şi nu a necesitat nici -o reparaţie ulterioară. 
       Câţiva ani mai târziu au fost obţinute fonduri suplimentare şi s-a realizat centrală termică proprie prin debranşarea de la reţeaua oraşului. 
       Soluţia aleasă - alimentarea cu butan gaz , nu este cea mai fericită ca urmare a costurilor foarte mari achitate pentru agentul termic . 
       Cum se aşteaptă aducerea în muncipiul Motru a gazului de sondă şi această problemă a costului încălzirii va fi rezolvată cu acel prilej.

Istoric

       Incă de la declararea sa ca oraş , Motru , precum şi zona adiacentă , legată de exploatrea zăcămintelor de liglhit au solicitat înfiinţarea în această localitate a unor sedii ale puterii judecătoreşti.
       De-abia după 1989, acestor doleanţe li s-a dat o rezolvare favorabilă.
       Prin Legea nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească , publicată în Monitorul Oficial al României , partea I, nr. 197 din 13 aug. 1992 , s-a decis înfiinţarea Judecătoriei Motru cu sediul în această localitate .
       La acea dată nu erau asigurate nici personalul judecătoresc şi auxiliar şi nici nu era amenajat un sediu corespunzător.
      Acestei instanţe i-au fost arondate oraşul Motru ( din 2001 ,municipiul Motru ), precum şi un număr de 10 comune şi anume : Bolboşi, Borăscu , Cătune,Dragoteşti,Glogova, Mătăsari , Padeş, Samarineşti, Slivileşti şi Văgiuleşti .
      Anterior împărţirii administrativ teritoriale din 1968 , aceste localităţi s-au aflat în circumscripţiile instanţelor din actualele judeţe Gorj şi Mehedinţi, iar din1968 au fost aronate Judecătoriei Tg.Jiu .
      Deşi înfiinţată în anul 1992 , Judecătoria Motru a putut funcţiona doar în anul 1997 când, după inaugurarea noului local la 15 noiembrie , soluţionarea cauzelor ce priveau pe locuitorii acestor localităţi s-a făcut de către această instanţă.
      Cum , marea mjaoritate a acelor localităţi , gravitau deja în jurul oraşului Motru , sub aspect economic , şcolar , cultural şi comercial, activitatea judecătorească s-a putut , la rândul ei , desfăşura în completarea celorlalte activităţi .