Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Judecătoria MOTRU  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 
 
Jud. Motru.jpg

 
       Judecătoria Motru este autoritatea publică juridica in teritoriu din cadrul sistemului justitiei, subscrisa direct Tribunalului Gorj.
       In vederea funcţionării Judecătoriei Motru , doar la câteva luni de la înfiinţarea acesteia , cu sprijinul Primăriei Motru şi a Prefecturii şi Consiliului Judeţean Gorj, a fost identificat un imobil , care putea răspunde cerinţelor actului de justiţie . 
      Prin Hotărârea nr.23 din 23 deccembrie 1992, a Consiliului Judeţean Gorj, s-a transmis din proprietatea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Motru , în proprietatea Tribunalului Gorj pentru funcţionarea Judecătoriei Motru , o clădire cu parter şi etaj împreună cu o altă clădire ce a constituit spaţiul necesar pentru o centrală termică. 
Terenul aferent de 1446,5 mp din care 711,5 mp reprezenta suprafaţa construită , a fost transmis Ministerului Justiţiei prin Hotărârea nr. 21 din 6 iulie 1993 a Consiliului Local Motru. Efectiv însă, imobilele au fost transmise Tribunalului Gorj la 16 mai 1994 . 
     Clădirea respectivă fusese construită în anii 961-1962, având destinaţia iniţială de fabrică de ciorapi şi apoi, spaţiu comercial . Avea formă dreptunghiulară,cu acoperiş stil terasă şi hidroizolaţie şi fusese edificată din cadre de beton armat.      
      Deşi nu avea la data preluării decât o vechime de 32 ani , ea necesita reparaţii şi transformări structurale , iar spaţiul şi arhitectura ei trebuiau regândite . Lucrările de proiectare au durat câteva luni.
      Termenul pentru finalizarea lucrărilor avansat la câştigarea licitaţiei a fost de 1 an şi s-a dovedit a fi nereal ist. 
      Conducerea de atunci a Tribunaluuli Gorj, preşedintele Sabin Duicu şi contabilul şef Ion Croitoru , au făcut eforturi deosebite pentru impulsionarea ritmului lucrărilor şi pentru scurtarea termenului de dare în folosjnţă, dar constructorul nu a putut fi scos din ritmul lui , lent şi anevoios . 
      Dirginţi de şantier pentru aceste lucrări au fost inginerii Ilie Merfu şi Nicolae Preoteasa-   In final însă, aceste greutăţi au fost date uitării, căci construcţia ( practic una nouă întrucât din vechea clădire s-au mai păstrat doar câteva ziduri şi plafoanele ) , s-a dovedit a fi trainică şi aspectuoasă . 
      Spaţiul afectat judecătoriei , are la parter un hol mare , două săli de şedinţă , încăpătoare , camere pentru arestaţi şi paza acestora , arhiva curentă şi cea depozit, o cameră pentru avocaţi, o alta pentru dactilografe şi una pentru Biroul de Carte Funciară Motru . 
       La etaj au fost amenajate secretariatul şi biroul pentru preşedinte , birouri pentru grefieri , judecători şi o cameră afectată pentru bibliotecă . 
       In această clădire s-au amenajat şi spaţii suficiente pentru activitatea desfăşurată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru . Recepţia preliminară a fost făcută exact la trei ani după începerea lucrărilor, la 9 octombrie 1997 . 
       La recepţia organizată în cadru festiv în ziua de 15 noiembrie 1997 , au fost prezenţi : dl.Valeriu Stoica - Ministrul Justiţiei , dl. Gheorghe Uglean - Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie , dl. V.Teodorescu - Procuror general adjunct al României, dl. Constantin Furtună -Preşedintele Curţii de Apel Craiova, dl.profesor Nicolae Mischie - Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj , dl.Conf.Univ. Pantelimon Manta -Prefectul Judeţului Gorj , dl. Ion lorga - Primarul oraşului Motru , d.nii Vasile Ungureanu, Ştefan Popescu - Bejat şi Ion Huidu - deputaţi şi senatori de Gorj . 
       Clădirea este deocamdată suficientă pentru activitatea instanţei şi nu a necesitat nici -o reparaţie ulterioară. 
       Câţiva ani mai târziu au fost obţinute fonduri suplimentare şi s-a realizat centrală termică proprie prin debranşarea de la reţeaua oraşului. 
       Soluţia aleasă - alimentarea cu butan gaz , nu este cea mai fericită ca urmare a costurilor foarte mari achitate pentru agentul termic . 
       Cum se aşteaptă aducerea în muncipiul Motru a gazului de sondă şi această problemă a costului încălzirii va fi rezolvată cu acel prilej.

Istoric

       Incă de la declararea sa ca oraş , Motru , precum şi zona adiacentă , legată de exploatrea zăcămintelor de liglhit au solicitat înfiinţarea în această localitate a unor sedii ale puterii judecătoreşti.
       De-abia după 1989, acestor doleanţe li s-a dat o rezolvare favorabilă.
       Prin Legea nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească , publicată în Monitorul Oficial al României , partea I, nr. 197 din 13 aug. 1992 , s-a decis înfiinţarea Judecătoriei Motru cu sediul în această localitate .
       La acea dată nu erau asigurate nici personalul judecătoresc şi auxiliar şi nici nu era amenajat un sediu corespunzător.
      Acestei instanţe i-au fost arondate oraşul Motru ( din 2001 ,municipiul Motru ), precum şi un număr de 10 comune şi anume : Bolboşi, Borăscu , Cătune,Dragoteşti,Glogova, Mătăsari , Padeş, Samarineşti, Slivileşti şi Văgiuleşti .
      Anterior împărţirii administrativ teritoriale din 1968 , aceste localităţi s-au aflat în circumscripţiile instanţelor din actualele judeţe Gorj şi Mehedinţi, iar din1968 au fost aronate Judecătoriei Tg.Jiu .
      Deşi înfiinţată în anul 1992 , Judecătoria Motru a putut funcţiona doar în anul 1997 când, după inaugurarea noului local la 15 noiembrie , soluţionarea cauzelor ce priveau pe locuitorii acestor localităţi s-a făcut de către această instanţă.
      Cum , marea mjaoritate a acelor localităţi , gravitau deja în jurul oraşului Motru , sub aspect economic , şcolar , cultural şi comercial, activitatea judecătorească s-a putut , la rândul ei , desfăşura în completarea celorlalte activităţi .