Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

Judecătoria Moineşti 

 
 
                                  Sală de judecată                                                                          Arhivă
 
 
  Str. Vasile Alecsandri nr. 34, Judeţul Bacău
 

tel: 0234.365662

tel :0234.365663 (arhiva)

cod fiscal : 8609468

cod poştal : 605400

 
Fax registratură : 0234 365530
Fax compartiment executări penale : 0234-361028

 

Alte imagini cu instanţa : arhivă , intrare lateral instanţă , intrare spate , intrare din faţa , monument intrare instanţă , lateral faţă

  1. Legislatie :  Legea 304/2004 privind organizarea judiciară :  act normativ   

Scurtă​ prezentare :

 

                Judecătoria Moineşti  îşi are sediul în Moineşti, str. Vasile Alecsandri nr. 34 şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ambele modificate prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 387/22.09.2005, modificată prin Hotărârea nr. 352/10.05.2006, cât şi alte acte normative privitoare la organizarea şi funcţionarea activităţii autorităţii judecătoreşti. 

                Judecătoria are o schemă funcţională de 12 posturi de magistrat, din care sunt ocupate în prezent 11, 10 judecători definitivi şi 1 stagiar. 

                 Schema funcţională la personalul auxiliar cuprinde 25 persoane, din care 21 sunt grefieri de şedinţă, grefier arhivar-registrator, personal conex: aprod, agent procedural, sofer şi 1 post personal contractual - muncitor .
                 Judecătoria Moineşti are o competenţă teritorială ce cuprinde oraşele Moineşti, Comăneşti şi Dărmăneşti şi un număr de 18 comune situate în 2 bazine hidrografice ale râului Tazlău şi Trotuş.
                  Populaţia zonei din statisticile primăriilor locale este de aproximativ 150.000 de cetăţeni.
                  Volumul de activitate anual se încadrează după anul 2000, între 7500 şi 9000 cauze pe an, ce cuprind o paletă largă începând cu litigii legate de dreptul familiei, litigii patrimoniale, de fond funciar şi cauze penale din toate materiile legal reglementate.
                 Clădirea Judecătoriei Moineşti, înfiinţată în anul 1996, cuprinde spaţiul de lucru pentru personalul instanţei, biroul de avocaţi şi două săli de judecată, una pentru cauze penale şi una pentru cauze civile, cu şedinţe de judecată în fiecare zi a săptămânii.
                 Judecătoria Moineşti se află pe primul palier jurisdicţional, având ca instanţă de control Tribunalul Bacău şi Curtea de Apel Bacău. Din punct de vedere administrativ Judecătoria Moineşti se subordonează Tribunalului Bacău şi Curţii de Apel Bacău, ca ordonatori terţiari şi secundari.
 

 


Istoric

Aşezarea geografică
 
              Oraşul Moineşti este aşezat în partea central-vestică a Moldovei, făcând parte din oraşele de "sub munte", fiind un oraş de contact, încadrându-se în centura exterioară a oraşelor dintre Carpaţii Româneşti şi zonele extracarpatice. Este situat la limita dintre Carpaţii Răsăriteni şi Depresiunea Subcarpatică a Tazlăului, în partea de N.V. a judeţului Bacău, în bazinul mijlociu a sistemului de râuri Trotuş-Tazlău.
           Prin zona centrală, pe teritoriul oraşului Moineşti, se intersectează coordonatele geografice: paralela de 46º26' latitudine nordică şi meridianul de 26º29' longitudine estică, zonă care se încadrează în partea centrală a Europei, în S.E. Europei Centrale.
           Localitatea este situată într-o zonă cu bogate resurse naturale (petrol cu gaze de sondă, ape minerale cu o mare valoare terapeutică, păduri, păşuni şi fâneţe naturale) la care se adaugă un peisaj natural foarte frumos despre care marele nostru pictor Ştefan Luchian, în vara anului 1909 când a fost la Moineşti unde a făcut băi şi a pictat mai multe tablouri, scria unui prieten, printre altele: "Frumos e un biet cuvânt searbăd care nu spune nimic din splendoarea scânteietoare a peisajului din Moineşti". Altitudinea absolută oscilează în intravilan între 425 m în şesul Tazlăului Sărat la Găzărie, 470-480 m în zona centrală a oraşului din "Şaua Moineşti" şi peste 500 m pe Dealul Mare - Hangani.
          Oraşul Moineşti este situat pe drumul naţional 2 G (D.N. 2 G.) pe o lungime de aproape 9 km de la intrarea în Găzărie dinspre Bacău până la ieşirea din Văsieşti spre Comăneşti şi are următorii vecini: la nord comuna Zemeş, la nord-est comuna Măgireşti, la est comuna Poduri, la sud-vest oraşul Comăneşti şi la vest comuna Asău. Localitatea se află la distanţă de 48 km de Bacău, 8 km de Comăneşti, 30 km de Târgu Ocna şi 46 km de Oneşti. Legăturile oraşului cu localităţile vecine se realizează astfel: prin D.N. 2 G. o şosea asfaltată spre Comăneşti şi Măgireşti şi şosele judeţene asfaltate cu localităţile Zemeş şi Poduri, la care se adaugă calea ferată Moineşti-Comăneşti, construită între anii 1896-1899.
           Localitatea, aşa cum apare astăzi, s-a format din vechiul sat Moineşti menţionat din 1437 care era situat în zona Pârâul Moineşti la care s-a adăugat târguşorul Moineşti ce a apărut către sfârşitul secolului al XVIII-lea în "Şaua Moineşti".
          Comuna Moineşti la sfârşitul secolului al XIX-lea era formată din 4 părţi: 1) Târguşorul Moineşti, 2) Lunca Moineşti, 3) Pârâul Moineşti şi 4) Dealul Mare. Prin împărţiri administrative succesive la Moineşti au fost înglobate o serie de sate din jur: Văsieşti şi Hangani în 1931, Găzăria şi Lucăceşti în 1964.
            Judecătoria Moineşti a fost înfiinţată în anul 1996 şi funcţionează într-o clădire cu o suprafaţă de 900 m.p.
 
 
 Pentru o imagine a oraşului Moineşti din satelit, daţi click aici!