Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


ActualitateANUNȚ IMPORTANT !

              

Vă informăm că începând cu data de 16.11.2020, va fi deschisă publicului pagina de internet care permite accesul la dosarul electronic - aplicația EcrisPub - la nivelul Curții de Apel Bacău și al instanțelor arondate, la adresa:
www.ca-bacau.ro


Pentru a avea acces la dosarul electronic prin intermediul aplicației Ecris Pub, începând cu data de 16.11.2020, se completează o nouă cerere, după modelul anexat, cerere care se depune în fiecare dosar în parte corespunzător instanței și stadiului procesual în care se află.


Cerere Dosar Electronic.pdfCerere acces Dosar Electronic si de Comunicare a actelor de procedură prin email

Atenţie  :  Scanarea documentelor din dosarele non-penale a început cu data de 30 septembrie 2020 şi se pot trimite cereri de acces la dosarul electronic doar pentru dosarele ulterioare nr. 3531/260/2020 conform decizieiEXTRAS DECIZIE NR. 17 .pdfEXTRAS DECIZIE NR. 17 .pdf , iar pentru dosarele penale începând cu data de 24.11.2020


*************************************************************************

În vederea prevenirii răspândirii necontrolate a virusului Sars-CoV-2, pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă la nivelul întregului personal al instanţei şi pentru evitatrea afectării bunei desfăşurări a activităţii curente  în cazul unui rezultat pozitiv sau al unei decizii de izolare pentru un judecător din cadrul Judecătoriei Moineşti, în dosarele programate în şedinţe în următoarele două săptămâni (pe completele în care judecătorul respectiv este titular) vor fi acordate termene, fără a se lua vreo măsură, cu excepţia cauzelor urgente !!!

------- conf. Hotărârii nr.4 a Colegiului de Conducere din 02.03.2021 --------​

*************************************************************************

Program de activitate în vederea exercitării de către cetăţeni a drepturilor electorale.pdfProgram de activitate în vederea exercitării de către cetăţeni a drepturilor electorale

​****************************F​ERPAR***************************

  "Judecătoria Moineşti  îşi exprimă profundul regret pentru încetarea din viaţă, după o grea şi îndelungată suferinţă, a doamnei grefier 

CERNAT MARIANA

Sincere condoleanţe familiei îndoliate! Dumnezeu să o odihnească!"

**************​*************************************************


Ora estimată pentru judecarea fiecarui d​osar este afişată pe portal la secţiunea: Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil sau în secţiunea Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului
Lista sedinţelor poate fi consultată şi din meniul SEDINTE​ !!!
Listele şedinţelor de judecată în perioada 04-31.01.2021
​Listele şedinţelor de judecată arhivate din perioadele anterioare :
DECIZIA NR. 15.pdfDecizia nr. 15 din 27.08.2020 - Decizie privind activitatea instanţei după 31 august 2020​
Decizia nr. 12 din 15.05.2020.pdfDecizia nr. 12 din 15.05.2020​ - Decizie privind activitatea instanţei în perioada 15 mai - 31 august 2020

decizia nr.10 din 21042020.pdfDecizia nr. 10 din 21.04.2020 - Decizie privind cauzele non-penale ce vor fi judecate cu măsuri privind justiţiabilii, angajaţii, compartimentele instanţei, norme de conduită şi cauzele suspendate de drept


Dacă se doreşte a se vedea listele de şedinţe arhivate de la începutul stării de urgenţă :

ARHIVA.rarARHIVA.rar

 ______________________________________________________________________________________________________

COMUNICAT 

 

Astăzi, 12.03.2020, s-a desfăşurat la Judecătoria Moineşti Adunarea Generală a judecătorilor ce funcţionează la această instanţă, în cadrul căreia s-a hotărât luarea următoarelor  măsuri în vederea prevenirii răspândirii virusului Covid-19, în completarea deciziei  date de Preşedintele Judecătoriei Moineşti, respectiv:

Pentru perioada 12 martie 2020 -10 aprilie 2020  magistraţii Judecătoriei Moineşti   au hotărât judecarea următoarelor tipuri de cauze:

a)    în materie civilă:  se judecă doar  cauzele de urgenţă şi care se soluționează în camera de consiliu sau ședință publică  fără citare, respectiv: ordin de protecţie;  ordonanţă preşedinţială; suspendare executare provizorie, abținere și recuzare, ajutor public judiciar, reexaminare ajutor public judiciar, reexaminare taxă judiciară, reexaminare anulare — art. 200 , cererile de preschimbare a termenului de judecată,  contestație tergiversare procesului; cererile de îndreptare, completare și lămurire; încuviinţare executare silită. 

b)   în materie penală: verificarea măsurilor preventive (verificarea stării de arest, arest la domiciliu, control judiciar); cereri şi contestaţii cu privire la măsurile preventive; cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; cauzele  în care există  riscul împlinirii  termenului de prescripţie a răspunderii  penale în următoarele 12 luni, sesizările  în vederea  confirmării  redeschiderii urmăririi penale.

         Pentru celelalte categorii de cauze, completurile de judecată vor proceda, în sala de judecată, din oficiu, la amânarea cauzelor.  Nu vor fi  suspendate cauzele  în care nu s-a solicitat  judecarea în lipsă . Părţile vor fi citate pentru noile termene acordate.

În perioada 12.03.2020 10.04.2020 accesul în incinta Judecătoriei Moineşti va fi permis doar părţilor şi celorlalţi participanţi (avocaţi, consilieri juridici, experţi, practicieni în insolvenţă etc.) din cauzele cu caracter urgent şi numai la orele stabilite pentru judecata acestora. Părţile şi ceilalţi participanţi din cauzele pentru care instanţele vor dispune din oficiu amânarea nu vor avea acces în sala de judecată şi în sala paşilor pierduți.

Se  interzice  staţionarea  persoanelor  în interiorul  sediului Judecătoriei Moineşti.

Se  recomandă depunerea înscrisurilor prin mijloacele de comunicare electronice permise de lege, prin  emailul sau faxul instanţei (portal.just.ro) fără a se prezenta la sediul Judecătoriei Moineşti.

 În măsura în care părţile nu au posibilitatea de a depune înscrisurile prin mijloace de comunicare electronică li se va asigura posibilitatea de a le depune personal cu permiterea accesului a maximum două persoane concomitent. Aceeaşi limitare cu privire la acces se va aplica şi în cazul primirii actelor de procedură.

Părţile care nu au solicitat şi doresc judecarea cauzelor şi în lipsă pot formula în scris cererea şi o vor comunica pe emailul, faxul instanţei (portal.just.ro), fără a se prezenta la sediul Judecătoriei Moineşti.

Persoanele trebuie  să evite deplasarea în instanţă pentru obținerea de informații ce se găsesc pe portalul instanțelor (portal.just.ro) sau care pot fi obținute telefonic.

Persoanele  care au călătorit în zone afectate de infecția cu COVID-19 sau persoane care au intrat în contact cu pacienți confirmați cu acest virus, care sunt în carantină ori persoanele care prezintă anumite simptome (febră, tuse ori dificultăți de respirație) să nu se prezinte la sediul judecătoriei.

Lista cu persoanele care fac parte parte din tipurile de cauze ce se judecă va fi predată efectivelor de jandarmi de la intrările care asigură accesul publicului în sediul Judecătoriei Moineşti, iar accesul justițiabililor va fi permis doar dacă prezența acestora privește tipul de cauze care se judecă de către instanţă şi vor completa o declaraţie pe propria răspundere cu privire la deplasarea efectuată în ultima lună şi cu privire la intrarea în contact cu persoane care au fost diagnosticate cu coronavirus.

Studiul dosarelor la arhiva instanţei este limitat doar la cauzele urgente care se judecă.

Pentru persoanele aflate în stare de detenţie şi care au pe rol cauze dintre cele exceptate de la suspendarea activităţii, se recomandă posibilitatea solicitării judecării cauzei în lipsă, având posibilitatea depunerii unor memorii scrise ce vor fi avute în vedere la soluţionarea cauzei.

      În măsura în care nu se solicită judecarea cauzei în lipsă se va aduce la cunoştinţă persoanelor  aflate în stare de detenţie că pot solicita participarea la şedinţele de judecată prin sistem videoconferinţă.

        Citaţiile emise către acestea vor purta la loc vizibil menţinea ,, în vederea reducerii riscului de infectare cu Coronavirus/ COVID-19 sau alte infecţii respiratorii vă rugăm evitaţi prezenţa dacă nu este absolut  necesară, prin siolicitarea  judecării cauzei  în liopsă sau a amânării  acesteia, dacă este cazul”.

Vor fi efectuate actele şi lucrările specifice procedurii prealabile, actelw şi lucrărilor specifice \ redactării sentinţelor, precum şi soluţionarea cauzelor în care s-a dispus amânarea / pronunţării.

Toate actele de procedură emise vor purta la loc vizibil menţiunea „ în vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus COVID-19 sau alte infecţii respiratorii vă rugăm să luaţi în considerare, în măsura posibilului: transmiterea şi primirea corespondenţei în format electronic/fax, poştă/curierat; evitarea prezenţei la Judecătoria Moineşti dacă nu este absolut necesară, prin solicitarea judecării cauzei în lipsă sau a amânării acesteia, dacă este cazul”.

 Prezenta hotărâre este aplicabilă pentru perioada 12 martie - 10 aprilie 2020, cu posibilitatea prelungirii ulterioare şi se comunică în copie compartimentelor şi birourilor  din cadrul instanţei, Serviciului de asistenţă judiciară Moineşti din cadrul  Baroului Bacău,   IJJ Bacău – UM 0836 Bacău; Pentenciarului Bacău, Centrului educativ Tg. Ocna şi  va fi afişată în extars la sediul şi pe site-ul instanţei .

D E C I Z I A NR. 3

10 martie 2020

                       

                                PAŢILEA CARMEN NELA  preşedintele Judecătoriei Moineşti  în baza prerogativelor conferite  de Regulamentul de Ordine Interioară al  Instanţelor Judecătoreşti aprobat prin Hotărârea  C.S.M. nr. 1375/2015 , Având în vedere adresa  nr. 1489/RA/04.03.2020 a Departamentului  pentru Situaţii de Urgenţă  din cadrul Ministerului Afacerilor  Interne privind elaborarea Planului specific de continuitate pentru a preveni infecţia cu  COVID  19, ţinând cont de ultimele evoluții privind răspândirea Coronavirusului COVID-19;

          În vederea asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă personalului instanţei, în scopul bunei desfăşurări a activităţii curente a instanţei, consideră necesară adoptarea unor  măsuri urgente pentru  personalul instanţei şi pentru justiţiabili, sens în care,

 D I S P U N E:

           ART. 1   Măsuri pentru Compartimentele Registratură şi Arhivă

                        Pentru compartimentele Registratură şi Arhivă având în vedere  spaţiul mic al încăperilor aferente acestor compartimente,  în vederea prevenirii infectării uşile vor fi  deschise,  dar va exista o bandă de siguranţă care va limita apropierea personalului instanţei de justiţiabili/avocaţi/consilieri/ experţi.

                    În spaţiul destinat justiţiabililor, la compartimentele Arhivă şi Registratură, se va limita accesul la 2 (două) persoane.

                     Pentru studierea dosarelor de către de experţi, avocaţi, consilieri juridici, acestea  vor fi date la studiu  în afara arhivei, sub supravegherea  jandarmilor.

                  Pentru  justițiabili  personalul compartimentului Arhivă  va aduce la cunoştinţă conţinutul dosarului, actele din dosare şi conținutul încheierilor de ședință. Aceeași procedură va fi aplicată şi de compartimentul Registratură.                              

           ART. 2   Măsuri  care vizează activitatea şedinţelor de judecată, salariaţii instanţei,   justiţiabilui şi avocaţii

                În sălile de judecată  dispune instituirea următoarelor măsuri:

1)  în sălile de judecată vor  avea acces  înainte de începerea şedinţelor de judecată, pentru studiul dosarelor, doar  avocații, consilierii juridici şi părţile;  

 2)  dosarele pentru studiu vor fi solicitate din timp, vor fi date la studiu doar înainte de şedinţa de judecată   şi vor fi  puse la dispoziţia avocaţilor /justițiabililor de către grefieri  prin amplasarea acestora  pe biroul procurorului (în sala destinată soluţionării cauzelor civile) şi pe pupitrul martorilor ( în sala destinată soluţionării cauzelor penale) , pentru a se evita pe cât posibil apropierea avocatului/  justițiabilului de grefier. După studiu, vor fi restituite grefierului în aceeaşi modalitate.

 3)  se va limita  accesul  justiţiabililor  de către jandarmi  la maxim 10 persoane, care vor sta la o depărtare de min 1,5 m. între ele, în condiţiile în care părţile vor fi strigate. De asemenea,  numărul avocaţilor  şi consilierilor  juridici va fi limitat în sălile de judecată  la 10.

 4)   este interzis   justiţiabililor  să se apropie  la mai mult de 1,5 m. de birourile judecătorului şi grefierului.

 5)  jurământul pentru  martori  se va face  de la pupitru (în sala pentru judecarea cauzelor penale) şi  de la biroul  procurorului  în cazul în care acesta nu este prezent (în sala pentru judecarea cauzelor civile).

 6)  legitimarea persoanelor se va face  de la distanţă, în sensul că fiecare  îşi va citi datele din cartea de identitate ( seria şi numărul).

 7)  vor exista pix-uri pentru folosirea lor de către  justiţiabili,  care  vor fi destinate semnării declaraţiilor.

 8)  pentru aerisire,  după finalizarea şedinţelor de judecată, geamurile sălilor de judecată se vor deschide.

 9)  după finalizarea ședinței  de judecată se va efectua dezinfectarea birourilor din săli (ale judecătorului, grefierului, procurorului, avocaţilor şi pupitrul martorilor).

 10) se vor acorda termene de judecată mai lungi ( măsură stabilită în urma discuţiilor purtate  cu magistraţii instanţei, care au  opinat  în majoritate că se impune o astfel de măsură pentru a depăşi această situaţie  ), iar pentru şedinţele  aglomerate  din perioada martie-aprilie  din oficiu vor fi preschimbate termenele de judecată stabilite iniţial, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii  nr. 191/2020.

         ART. 3   Măsuri   generale  privind  activitatea instanţei

                   Mânerele uşilor  vor fi acoperite cu pansament  care va fi umezit în permanenţă cu alcool sanitar.

                     Personalul de la compartimentele Arhivă şi Registratură vor purta în permanentă   mănuşi şi măşti ( în măsura în care angajatorul va pune la dispoziţia personalului astfel de materiale).

                 În sala paşilor pierduţi se interzice staţionarea  justiţiabililor şi avocaţilor, fiind admisă prezenţa acestora doar pentru timpul strict necesar îndeplinirii îndatoririlor judiciare sau profesionale.

                 Dacă  condiţiile metorologice sunt favorabile, jandarmii vor evacua justiţiabili din sala paşilor pierduţi , urmând a  limita numărul acestora la maxim 20 de persoane, în acest spaţiu.

          Se va realiza igienizarea tuturor spaţiilor (birouri, săli de şedinţă, arhivă, holuri de acces) de către personalul de curăţenie de cel puţin 3 ori pe zi, la începutul zilei de lucru şi la sfârşitul acesteia.    

            ART. 4

              Prezenta decizie a fost întocmită în 2 exemplare şi este aplicabilă pentru perioada 10 martie - 10 aprilie 2020, cu posibilitatea prelungirii ulterioare şi va fi afişată la sediul şi pe site-ul instanţei .

 PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI  MOINEŞTI

                                                             CARMEN-NELA PAŢILEA

 

DE AFIŞAT PE PORTAL.pdfINFORMAŢII DESPRE CORONAVIRUS

__________________________________________________________________________________________

Informații privind datele cu caracter personal - art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 

    Drepturile persoanei vizate în contextul datelor cu caracter personal

    ART. 12 -  Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
Broşuri :​ ​ ​ ​
1. Admiterea in magistratura 2. Organigrama CSM 3. Ziua europeana a justitiei civile 4. Organizarea sistemului judiciar
 

 ​noutati_coduri.pdfNoutati coduri

 Ghid privind relatia dintre sistemul judiciar si mass-media.pdfGhid privind relatia dintre sistemul judiciar si mass-media


Informaţii de interes public


Contact