Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Judecătoria MIZIL  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 

 


Foto: Sediul Judecatoriei Mizil

  

 

Judecătoria Mizil

       Judecătoria Mizil îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, în baza Legii nr.303/2004 privind statutul magistraţilor, ambele modificate prin Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente , Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.387/ 2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, completat şi modificat inclusiv prin H.C.S.M. Nr. 79/16.01.2014  publicată în M.O. nr. 53/22.01.2014, precum şi alte acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea activităţii judecătoreşti.

   

 

       Informaţii potrivit Memorandumului pentru creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public
  

   Prezentare
        -Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei - Legea 304/2004
        -Conducere
        -Organizare
            Regulament de organizare şi funcţionare (Hotărârea nr.1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii)   

            Organigrama instituţiei
            Carieră
        -Rapoarte
            Raport anual de activitate
 

   Informaţii de interes public
        -Solicitarea informaţiilor de interes public
            Legea nr. 544/2001
            Normele de aplicare (H.G. 123/2002) 
            Legea reutilizării informaţiilor din instituţiile publice – Legea nr.109/2007 
         -Numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 şi datele de contact:
              judecător Tudor Nicu; email: tudor.nicu@just.ro; tel. 0786381204; fax:0244253050
        -Buget - Judecatoria Mizil nu este ordonator de credite.
        -Achiziţii publice - Judecatoria Mizil nu este ordonator de credite.
        -Declaraţii de avere şi de interese ale personalului instituţiei publice
        -Modele/cereri de formulare tipizate

 

    Contact
         -Datele de contact ale autorităţii:
              Denumire: JUDECĂTORIA MIZIL
              Adresa: Str. Mihai Bravu nr. 71, judeţul Prahova, cod poştal 105800
              Telefon: 0786381334;  0244/251148;   Fax: 0244/253050
              E-mail: jud.mizil@just.ro 
              E-mail Arhivă / Registratură: jud-mizil-arh@just.ro
         -Relaţii cu presa: judecător Tudor Nicu
         -Programul de funcţionare al instituţiei:  luni-vineri între orele 08:00– 16:00
                                          Program arhivă:  luni-vineri între orele 09:00 -13:00
         -Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere – potrivit art.13 al.1 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea C.S.M nr. 1375/17.12.2015, președintele judecătoriei exercită atribuțiile prevăzute la art. 7 al.1 lit.a-i, k, l și p-t, precum şi la art.9 al.1 lit.a, acestea neprevăzând acordarea de audiențe. Conform art.78 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de informare și relații publice.
         -Petiţii: adresă de e-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor – jud.mizil@just.ro
 

Istoric

 

Localitatea Mizil este atestată documentar pentru prima oară în anul 1585, dar abia în anul 1922 se înfiinţează prima Judecătorie de Pace din regiune – instanţă care va deveni, în timp, Judecătoria Locală Mizil.
În 1950, localitatea Mizil devine reşedinţa raionului Mizil din regiunea Buzau şi fiinţează Tribunalul Raional Mizil (care aparţinea de raionul Buzău). În anul 1968, în urma aplicării Legii nr.2/1968, privind reorganizarea administrativ teritorială a României se reînfiinţează judeţele, iar Mizilul este rearondat judeţului Prahova. În aceste circumstanţe, Judecătoria Locală Mizil este desfiinţată, iar comunele care aparţineau fostului raion Mizil, sunt împărţite între judeţele Buzău şi Prahova; o parte din aceste localităţi intră în competenţa teritorială a Judecătoriei Buzău, iar oraşul Mizil şi comunele Călugăreni, Jugureni, Baba Ana, Sălciile, Boldeşti-Grădiştea, Colceag şi Ceptura intră în competenţa teritorială a Judecătoriei Ploieşti.
Odată cu intrarea in vigoare a Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, se înfiinţează Judecătoria Mizil, ca instanţă arondată Tribunalului Prahova şi Curţii de Apel Ploieşti. A început să funcţioneze efectiv începând cu data de 01.01.1994, sediul fiind stabilit în oraşul Mizil, strada Mihai Bravu nr.71, judeţul Prahova.
Din punct de vedere teritorial, Judecătoriei Mizil îi sunt arondate un număr de 13 comune şi oraşul Mizil, la serviciile oferite de această instanţă având acces mai mult de 43.000 de persoane.

            

              Judecătoria Mizil a fost reînfiinţată în anul 1994. De menţionat că în acelaşi sediu, în  perioada anilor 1940 până în anul 1968 a fiinţat Tribunalul Raional Mizil care aparţinea însă de  judeţul Buzău.

  

            Preşedinţii instanţei reînfiinţate au fost următorii:

 

                        - judecător Niţă Valentin: - ianuarie – februarie 1994 

                        - judecător Mihălcescu Corneliu: martie – iunie 1994 

                        - judecător Luca Daniil: iulie 1994- 31 decembrie 1996 

                        - judecător Creţu Alexandru: 1997 – 2007

                        - judecător Stefuc Liliana: 2007 – 2008

                        - judecător Popescu Anghelina: 2009 – 2012

                        - judecător Lazăr Marius: 2012 - în prezent