Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 

          Datele de contact ale autorităţii:

 

              Denumire:     JUDECĂTORIA MIZIL


              Adresa:         Str. Mihai Bravu nr. 71, judeţul Prahova, cod poştal 105800


              Telefon:        0786.381.334;  0244.251.148


              Fax:              0244.253.050 

 

              E-mail:          jud.mizil@just.ro  


              E-mail Arhivă / Registratură:       jud-mizil-arh@just.ro

 

Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!

 

Notă: Pentru a fi luate în considerare, fişierele vor fi ataşate la e-mail și pot fi NUMAI în formatele .doc, .pdf sau .jpg.

 

          Relaţii cu presa:  judecător Eşanu Lilica

 


Camere de lucru cu publicul

 

         Grefier şef :  camera 2

 

          Asociaţii şi fundaţii :  camera 8


          Biroul de informare şi relaţii publice :  camera 4


          Biroul executări penale/civile/contravenţionale :  camera 5


          Registratură / Arhivă :  camera 7

 


Program de funcţionare

 
 

       I.   Program de lucru (activitate curentă) :

              
 
               Grefier şef  (camera 2):

                      Miercuri şi Joi între orele: 10.00 - 12.00
 
               Biroul de informare şi relaţii publice:

                     Luni – Vineri : 9.00 – 16.00

                                      Joi : 9.00 – 13.00 şi 16.00 – 19.00
 
               Biroul executări penale/civile/contravenţionale:

                     Luni – Vineri : 9.00 – 16.00
 
 
               Asociaţii şi fundaţii (eliberare acte):

                     Luni – Vineri : 9.00 – 12.00
 
               Arhiva:

                      Luni – Vineri : 9.00 – 13.00
 
               Registratura:

                      Luni – Vineri : 9.00 – 13.00
 
             
 
 
        II.   Program de lucru (vacanța judecătorească: 1 IULIE - 31 AUGUST) :
                
               Program de lucru Sărbători de iarnă (20,21 dec. 2018 - 27,28 dec. 2018 si 3,4 ian. 2019) 
 
               Biroul de informare şi relaţii publice:

                     Marți : 9.00 – 11.00
                    
               Biroul executări penale/civile/contravenţionale:

                      Marți : 9.00 – 11.00

               Asociaţii şi fundaţii (eliberare acte):

                       Marți : 9.00 – 11.00
 
               Arhivă:

                      Luni, Marți, Joi: 9.00 – 11.00
 
               Registratură:

                       Luni, Marți, Joi: 9.00 – 11.00
 
             
 

Program de audienţe

 
            În conformitate cu prevederile art.13 al.1 din Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea C.S.M nr. 1375/17.12.2015, președintele judecătoriei exercită atribuțiile prevăzute la art. 7 al.1 lit.a-i, k, l și p-t, precum şi la art.9 al.1 lit.a, acestea neprevăzând acordarea de audiențe. Conform art.78 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de informare și relații publice.
 
 

Petiţii

 
 
Potrivit Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti - Anexa la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17 decembrie 2015, Biroul de informare şi relaţii publice asigură activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor, în condiţiile legii.
 
Adresa de e-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor este:  jud.mizil@just.ro
 
Biroul de Informare şi Relații Publice:

                  Purtător de cuvânt: judecător delegat Lilica Eșanu 

                  Înlocuitor purtător de cuvânt: judecător delegat Anghelina Popescu
 
 

Relaţia cu presa

 
           Purtător de cuvânt la Judecătoria Mizil :  judecător Lilica Eșanu

                
                 Tel.:    0244.251.148

                 Fax:    0244.253.050    
 
          Înlocuitor purtător de cuvânt: judecător delegat Anghelina Popescu
 
                Adresa de e-mail jud.mizil@just.ro este pusă la dispoziţia publicului pentru cererile de informare publică formulate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

Harta