Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare


Info taxe

TAXE JUDICIARE DE TIMBRU
 
Pentru achitarea taxelor judiciare de timbru, contul este: 
Cont IBAN: RO67TREZ57721070203XXXXX deschis la Trezoreria Mediaș
 
ARHIVĂ
Documente şi taxe necesare
 
Cererile de eliberare a copiilor şi certificatelor sunt supuse taxelor de timbru prevăzute de O.U.G nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, după cum urmează:
1. LEGALIZARE:
 - cerere legalizare;
 - copie a hotărârii a cărei legalizare se solicită;
 - taxă judiciară de timbru, în valoare de:
           - 5 lei pentru legalizare cu mențiunea definitivă, pentru  fiecare exemplar de copie;
                    - 1 leu/pagină pentru legalizarea conform cu originalul.
2. ELIBERARE CERTIFICAT:
- cerere;
- taxă judiciară de timbru în valoare de 1leu/pagină.
3. COPII SIMPLE DUPĂ DOCUMENTELE DIN DOSAR:
- cerere;
- taxă judiciară de timbru în valoare de 0,2 lei pentru fiecare pagină, atunci când sunt efectuate de către instanță.
Termenul de întocmire al certificatelor şi al copiilor după actele din dosar este de 3 zile, de la data înregistrării cererii însoţite de dovada achitării taxei judiciare de timbru.
 
 
                                                                                                                                                                                         
 
ACHITARE ONORARIU EXPERTIZE JUDICIARE
 
Pentru achitarea onorariilor experţilor judiciari, contul Biroului Local de Expertize Judiciare, Tehnice și Contabile Sibiu este:
Cont IBAN: RO08CECESB0137RON0297997 deschis la CEC Bank pentru plata cu ordin de plată
sau
RO97CECESB01G9RON0624011 deschis la CEC Bank pentru plăţi numerar (cu chitanţă)
Beneficiar: Tribunalul Sibiu - Biroul  Local de Expertize Judiciare, Tehnice și Contabile
                   Cod fiscal Tribunalul Sibiu: 4406347
*Pe chitanță sau O.P. este obligatoriu să se precizeze  numărul dosarului  și numele expertului pentru care se efectuează plata. 

Formulare