Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Dosarul electronic 2019.jpg
ÎN ATENŢIA JUSTIŢIABILILOR, AVOCAŢILOR ŞI A CELORLALTE PERSOANE INTERESATE
  
Pentru zilele în care nu este program la compartimentul registratură/arhivă vă aducem la cunoştinţă că depunerea de acţiuni, documente, înscrisuri, etc., se poate face  zilnic prin e-mail, fax sau prin serviciile poştale.
 
De asemenea, aducem la cunoştinţa persoanelor interesate că potrivit art. 22 ind.1 din Legea nr. 217/2003 Ordinele de protecţie se pot solicita şi în mod provizoriu, cererea urmând a fi adresată organelor de poliţie, sau pot fi transmise direct instanţei  în modalităţile sus menţionate, atunci când compartimentul registratură nu are program cu publicul.
 •  
 •  
  Vă aducem la cunoștință că informații despre dosare se pot obține și accesând următoarele link-uri:
   
   http://www.tribunalulsibiu.ro  secțiunea INFO DOSAR.
  infodosar bun.png 

  Actualitate

              Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează conform normelor specifice prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2002. 

             Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea realizării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii. 

  Totodată asigură activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor formulate, în condiţiile legii, sub coordonarea preşedintelui instanţei sau a unui judecător desemnat de acesta. 

             Biroul de informare si relaţii publice este condus de un judecător desemnat de preşedintele instanţei, care îndeplineşte si rolul de purtător de cuvânt; biroul este compus, de regula, din consilierul pentru informaţii publice si un grefier desemnat de preşedintele instanţei. 

  Programul zilnic al Biroului de informare si relaţii publice coincide cu programul de lucru al instanţei, într-o zi pe săptămâna fiind obligatorie stabilirea unor ore de funcţionare si după-amiaza, după încheierea programului de lucru al instanţei. 

            Conducătorul Biroului de informare si relaţii publice are următoarele atribuţii: conduce si coordonează activitatea Biroului de informare si relaţii publice; organizează activitatea de furnizare pe loc a informaţiilor, atunci când acest lucru este posibil; analizează cererile de furnizare a informaţiilor publice si dispune cu privire la caracterul acestora - comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces - si ia masuri pentru rezolvarea solicitărilor conform normelor legale an vigoare si transmiterea răspunsului către solicitant, an termenul legal; asigura îndeplinirea obligaţiei legale de furnizare din oficiu a informaţiilor prevăzute de lege, prin afişare an locuri vizibile la sediul instanţei, prin crearea de înscrisuri care sa cuprindă aceste informaţii, disponibile la punctul de informare-documentare din cadrul biroului si prin publicare si actualizare pe pagina de Internet a instanţei; analizează petiţiile înregistrate si dispune cu privire la modul de soluţionare, de redactare a răspunsului, conexare sau clasare, sub coordonarea preşedintelui instanţei; repartizează petiţiile compartimentului de specialitate, an funcţie de obiectul acestora, pentru a asigura soluţionarea lor si trimiterea răspunsului an termenul legal;  identifica ştirile difuzate de mass-media locala si naţionala, care au un impact negativ asupra activităţii si imaginii instanţei sau judecătorilor si celuilalt personal care funcţionează la aceasta, verifica veridicitatea informaţiilor si asigura, după caz, informarea corecta a opiniei publice sau exprima poziţia instanţei fata de problemele semnalate; redactează, la nevoie, declaraţii de presa si participa la interviuri, furnizând informaţiile supuse liberului acces al publicului, an scopul unei informări corecte si complete a opiniei publice; îndeplineşte şi alte dispoziţii ale preşedintelui instanţei, conform legii si regulamentului. 

            In exercitarea acestor atribuţii conducătorul Biroului de informare si relaţii publice este ajutat de consilierul pentru informaţii publice.

  Se ţine o evidenţă exactă a cererilor înregistrate conform Legii 544/2001, precum şi a petiţiilor înregistrate în baza O.G.27/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.233/2002.

   


  Informaţii de interes public

  ...

  Contact

  ...